Černý, Karel, 1892-1965

Černý, Karel, 1892-1965

Černý, Karel, 1892-1965
See: Cerny, Charles, 1892-1965
...
Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 pra32102950
3 CZ-PrLNM
5 20200619145632.1
8 200126|n|aznnnaabn-----------n-a|a------
40 ## $a ABH303 $b cze $e rda
100 1# $a Černý, Karel, $d 1892-1965
370 $a Praha, Česko $b Paříž (Francie) $f Paříž (Francie) $f Mnichov (Německo) $f Alžírsko $f Maroko $9 PROVENIO
372 $a malířství $a hudba
374 $a malíři $a grafici $a hudebníci $a překladatelé
375 $a muž
377 $a cze $a fre
400 1# $2 czefre $a Cerny, Charles, $d 1892-1965 $0 o
670 $a www(Wikipedia) $b biografické údaje česky $u https://cs.wikipedia.org/wiki/Charles_Cerny
670 $a Galerie Platýz $b biografické údaje česky $u https://www.galerieplatyz.cz/autori/karel-charles-cerny
670 $a NAMONT, Jean-Philippe. Československá kolonie. Dějiny české a slovenské emigrace ve Francii (1914-1940). Praha: Academia, 2015, s.60, 87-88.
670 $a PRAVDOVÁ, Anna. Zastihla je noc. Čeští výtvarní umělci ve Francii 1938–1945. Praha: Opus, Národní galerie v Praze, 2009, s.29, 32, 34, 36, 37, 76, 88, 144.
670 $a Karel Černý. V cizinecké legii. Národní listy. 30. 7. 1921, s. 1. $u http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/7977044
670 $a Český malíř a legionář Karel Černý v Paříži. Národní politika. 13. 1. 1931, s. 6. $b dílo $u http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/17848900
670 $a Obrazy z Francie. Lidové noviny. 9. 7. 1932, s. 2. $b dílo $u http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/5033733
670 $a Expertize.com $b biografické údaje francouzsky (odlišná životní data - nar. Brno, 12/10/1892, zemř.Prague, 16/02/1965) $u https://www.expertisez.com/magazine/charles-cerny-scene-orientaliste
670 $a Rozkvět 11/1931,s.15 a 17. $b V. Darras, článek o Karlu Černém, 1931 $u http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:d7d3a700-93b7-11e7-a9a4-005056827e51?page=uuid:f9c57b00-93fc-11e7-83f8-001018b5eb5c
670 $a TRNKA, Jaroslav. Charles Černý, peintre. Rencontres 4, únor 1952, s.11.
678 0# $a Malíř a grafik českého původu žijící ve Francii (tam známý jako Charles Cerny).. Narodil se 12.8.1892 v Praze a zemřel v Paříži r.1965. -- Narodil se matce Anně Fialové (1871–?). Následující rok, po svatbě matky s továrním skladníkem Antonínem Černým (1866–?), ho otec legitimizoval (manželství rodičů bylo později rozvedeno). Na podnět Františka Adolfa Šuberta a Františka Xavera Harlase se věnoval i studiu malířství. Jeho učiteli malířství byli malíř a grafik Baltazar Kašpar Kutina (1853–1923) a malíř Jaroslav Šetelík (1881–1955). Vyučil se u grafické firmy Husník a Häusler. V r.1911 odešel do Vídně - studium u malíře akvarelů Fritze von Lach (1868–1933), dále studoval v Mnichově a od r.1913 žil v Paříži (r.1914 zde vystavil své první dílo na Salonu nezávislých). V Paříži se mu na doporučení Emanuela z Čenkova otevřely nejpřednější pařížské ateliéry a byl častým hostem u sochaře Bourdella. Těsně před vypuknutím války cestoval po Francii, Belgii a Holandsku. Po vypuknutí 1. sv. války se přiglásil jako dobrovolník do francouzské armády, ale místo proti Němcům byl proti své vůli odeslán do Afriky a nasazen v cizinecké legii v Alžírsku a Maroku. Během dovolenky v roce 1916 se oženil s Marií (Mado) Bassinghi. Po onemocnění úplavicí byl zařazen do vojenské kapely a na konci války se stal jejím kapelníkem. Po skončení války pravidelně vystavoval svá díla v Salonu nezávislých a Salonu francouzských umělců a r.1921 také v Praze v Topičově salónu. Studoval na Julianově akademii (Académie de Julian) a na živobytí si vydělával různými povoláními (hudebník, rytec, překladatel). V r.1952 byl oceněn titulem oficiální malíř námořnictva (peintre officiel de la Marine). -- Dílo Karla Černého bylo rozmanité v obsahu i formě. Mezi jeho náměty patřily zejména krajiny, žánrové obrazy, portréty, akty, plakáty a ilustrace. Tvořil různými technikami – olejem, akvarelem, temperou i kresbou. Inspirací mu byly námořní náměty a náměty z jeho cest (zejména z Maroka, Nizozemska a Itálie).
680 $a Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: $i Knihy s rukopisnými dedikacemi jemu věnovanými v knihovně Institutu slavistických studií v Paříži. $5 Institut d´études slaves (IES), Paris $8 1\c $9 PROVENIO
680 $a Lokace knižní sbírky: $i Institut slavistických studií v Paříži. $5 Institut d´études slaves (IES), Paris $8 1\c $9 PROVENIO
856 4# $3 fotografie $u http://files.provenio.net/PROVENIO/AUTORITY/CERNY_CHARLES/Charles_Cerny.jpg $y Portrét Karla Černého s manželkou. $9 PROVENIO
856 4# $3 provenience $u http://files.provenio.net/PROVENIO/AUTORITY/CENKOV_EMANUEL/Čenkov K_Černemu_dedikace.JPG $y Rukopisná dedikace Karlu Černému Emanuelem z Čenkova v knize "U krbu Francie" z r.1930 (IES, sign.TS 10734): "Panu Karlu Černému, malíři umělci v Paříži, v upomínku srdečně věnuje autor Praha-III Nerudova ulice č.37 Em. Čenkov". $8 1\c $9 PROVENIO
856 4# $3 majitel $u http://provenio.net/authorities/43706 $y z Čenkova, Emanuel, rytíř, 1868-1940 $9 PROVENIO
900 $a *J-NÁVRH-STT
998 $a jaka
Processing history
Permanent link