San Clemente y Centellas, Guillén de, ca 1539-1608

San Clemente y Centellas, Guillén de, ca 1539-1608

Profese: diplomat;lvyslanec
 

Biografické / historiografické informace: Narozen ca 1539 v Barceloně, zemřel v Praze 3.9. 1608. -- Politik, diplomat katalánského původu, španělský vyslanec v Praze v letech 1581-1608. Rytíř řádu sv. Jakuba, komtur.
 
Charakteristika knižní sbírky: Torzo osobní knihovny bylo zjištěno v Národní knihovně (různý původ knih - dar jezuitské koleji v Klementinu, akvizice přes zrušené klášterní knihovny a jezuitské koleje - celkem šest knih). Ve fondu Knihovny NM zjištěna jedna kniha (dar J. Kyrchpergovi z Kyrchperga). -- Zda vyslanec svoji knižní sbírku zanechal v Praze, nebo byla později odvezena do Španělska, není známo.

Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů:Tištěná značka - grafické mědirytinové exlibris na štítku ve dvojí velkosti: jeho erb, v horní části páska s devízou "NOS AVTEM GLORIARI OPORTET IN CRVCE DOMINI NOSTRI IESV CHRISTI", v dolní části titulatura "D: GVILLIELMVS AS Sto CLEMENTE").

Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů:Supralibros: 1) v prostřední plotně přední desky černý arabeskový ovál s křížem řádu rytířů sv. Jakuba, v rozích květ karafiátu a zvonek, na zadní desce puklý kompas se stuhou s devízou "INVENIENT FATA", v rozích květ karafiátu a zvonek. - 2) přední deska - v dvojrámci z jednoduchých linek s nárožními ozdůbkami (střídavě svatojakubský meč a zvoneček), středový ovál s erbem San Clementa a nápisem "DON GVILIELM[VS] A S[anc]to CLEMENTE", zadní deska - v dvojrámci ze zlacených jednoduchých linek s nárožními ozdůbkami (v horních rozích zvoneček a v dolních rozích svatojakubský meč v mušli), středový ovál se svatojakubským mečem a devízou "NOS AVTEM GLORIARI OPORTET IN CRVCE DOMINI NOSTRI". - 3) svatojakubský meč v lastuře

Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů:Nepřímý rukopisný záznam o donaci (jezuité apod.).

Lokace knižní sbírky: Knihovna Národního muzea Národní knihovna

Literatura:
VIAF
Wikipedia
Correspondencia inédita de Don Guillén de San Clemente: embajador en Alemania de los reyes Don Felipe II y III,
ARIENZA ARIENZA, Javier. Don Guillén de San Clemente, un embajador hispano en la Corte de Bohemia. In: Las relaciones checo-españolas / Praha: Karolinum, 2007, s. 93-101.
KROUŽIL, Vojtěch. Juan de Borja, Guillén de San Clemente a formování "španělské strany" na dvoře Rudolfa II. Vojtěch Kroužil. Časopis Národního muzea. Řada historická. 179, č. 1-2, (2010), s. 3-41.
MAREK, Pavel. La Embajada en la corte imperial (1558-1641). Figuras de los embajadores y estrategias clientelares. In Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 33. Praga: Universidad Carolina de Praga, Editorial Karolinum, 2014, pp.82-96.
Los primeros Embajadores de España en Praga
KAŠPAROVÁ, J. Knižní dary španělské šlechtičny Maríe Manrique de Lara y Mendoza a španělského vyslance Guilléna de San Clemente jezuitské klementinské koleji v Praze, Opera romanica 4, s.141-151.
KAŠPAROVÁ, J. Knižní dar španělského velvyslance Guilléna de San Clemente roudnickému proboštovi Janu Kyrchpergerovi z Kyrchpergu. Knihy a dějiny (zvláštní číslo věnované PhDr. Anežce Baďurové), 2012. Red. Lenka Bártová a Hana Beránková. Praha: Knihovna Akademie věd ČR, 2012, s. 36–47.
Liberální fanatik - Příběhy umění.


Příloha:
San Clemente - portrét.
Kyrchpergova poznámka o donaci Guilléna de San Clemente.
Supralibros - přední deska vazby - svatojakubský meč. NK ČR sign.22 J 000282.
Supralibros - zadní deska vazba - puklý kompas. NK ČR sign. 22 J 000282.
Na titulním listě rkp přípisek o donaci - "Caesarei Collegij Societatis JESV Pragae Liberalitate Illmi Domini D. Guillelmi a Sancto Clemente Catholici Regis ad Caesaream Maiestatem Legati, ad initium Martij 1586. Inscriptus catalogo 26. Martij 1586". NK ČR sign. 3 A 000008.
Supralibros Guillléna de San Clemente - ovál se svatojakubským mečem v lastuře. NK ČR sign. 22 B 22.


SOUVISEJÍCÍ BIBLIOGRAFICKÉ ZÁZNAMY KNIH Z KNIHOVNY Guilléna de San Clemente - NÁRODNÍ KNIHOVNA

SOUVISEJÍCÍ BIBLIOGRAFICKÉ ZÁZNAMY KNIH Z KNIHOVNY Guilléna de San Clemente - NÁRODNÍ KNIHOVNA

SOUVISEJÍCÍ BIBLIOGRAFICKÉ ZÁZNAMY KNIH Z KNIHOVNY Guilléna de San Clemente - NÁRODNÍ KNIHOVNA

SOUVISEJÍCÍ BIBLIOGRAFICKÉ ZÁZNAMY KNIH Z KNIHOVNY Guilléna de San Clemente - NÁRODNÍ KNIHOVNA

Obrazová galerie:
San Clemente y Centellas, Guillén de, ca 1539-1608
Viz: San Clemente, Guillermo de, ca 1539-1608
Viz: Santcliment i de Centelles, Guillem Ramon, ca 1539-1608
Viz: San Clemente, Guilllén de, ca 1539-1608
Viz: Guillén de de San Clemente, ca 1539-1608
...
Dokumenty ke stažení
Detail
Název pole Obsah pole
ID zaznamu pra3231034
Kontrolní číslo CZ-PrLNM
Datum zpracování 20160516133607.6
Pole pevné délky 120612|n|acnnnaabn-----------n-a|a------
Zdroj katalogizace ABA010
Osobní jméno San Clemente y Centellas, Guillén de, ca 1539-1608
Věcné téma šlechtické knihovny
Související místo Barcelona Španělsko Praha Česko Praha Česko
Profese diplomat
Profese lvyslanec
Pohlaví muž
Vyloučený tvar - VIZ San Clemente, Guillermo de, o ca 1539-1608
Vyloučený tvar - VIZ Santcliment i de Centelles, Guillem Ramon, o ca 1539-1608
Vyloučený tvar - VIZ San Clemente, Guilllén de, o ca 1539-1608
Vyloučený tvar - VIZ Guillén de de San Clemente, ca 1539-1608 o
Zdroj informace VIAF
Zdroj informace Wikipedia
Zdroj informace Correspondencia inédita de Don Guillén de San Clemente: embajador en Alemania de los reyes Don Felipe II y III,
Zdroj informace ARIENZA ARIENZA, Javier. Don Guillén de San Clemente, un embajador hispano en la Corte de Bohemia. In: Las relaciones checo-españolas / Praha: Karolinum, 2007, s. 93-101.
Zdroj informace KROUŽIL, Vojtěch. Juan de Borja, Guillén de San Clemente a formování "španělské strany" na dvoře Rudolfa II. Vojtěch Kroužil. Časopis Národního muzea. Řada historická. 179, č. 1-2, (2010), s. 3-41.
Zdroj informace MAREK, Pavel. La Embajada en la corte imperial (1558-1641). Figuras de los embajadores y estrategias clientelares. In Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 33. Praga: Universidad Carolina de Praga, Editorial Karolinum, 2014, pp.82-96.
Zdroj informace Los primeros Embajadores de España en Praga
Zdroj informace KAŠPAROVÁ, J. Knižní dary španělské šlechtičny Maríe Manrique de Lara y Mendoza a španělského vyslance Guilléna de San Clemente jezuitské klementinské koleji v Praze, Opera romanica 4, s.141-151.
Zdroj informace KAŠPAROVÁ, J. Knižní dar španělského velvyslance Guilléna de San Clemente roudnickému proboštovi Janu Kyrchpergerovi z Kyrchpergu. Knihy a dějiny (zvláštní číslo věnované PhDr. Anežce Baďurové), 2012. Red. Lenka Bártová a Hana Beránková. Praha: Knihovna Akademie věd ČR, 2012, s. 36–47.
Zdroj informace Liberální fanatik - Příběhy umění.
Biografická a historická poznámka Narozen ca 1539 v Barceloně, zemřel v Praze 3.9. 1608. -- Politik, diplomat katalánského původu, španělský vyslanec v Praze v letech 1581-1608. Rytíř řádu sv. Jakuba, komtur. http://www.provenio.net/PROVENIO/AUTORITY/SANCLEMENTE/sanclemente.jpg
Obecná poznámka Charakteristika knižní sbírky: Torzo osobní knihovny bylo zjištěno v Národní knihovně (různý původ knih - dar jezuitské koleji v Klementinu, akvizice přes zrušené klášterní knihovny a jezuitské koleje - celkem šest knih). Ve fondu Knihovny NM zjištěna jedna kniha (dar J. Kyrchpergovi z Kyrchperga). -- Zda vyslanec svoji knižní sbírku zanechal v Praze, nebo byla později odvezena do Španělska, není známo. CZ-PrLNM CZ-PrNK
Obecná poznámka Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: Tištěná značka - grafické mědirytinové exlibris na štítku ve dvojí velkosti: jeho erb, v horní části páska s devízou "NOS AVTEM GLORIARI OPORTET IN CRVCE DOMINI NOSTRI IESV CHRISTI", v dolní části titulatura "D: GVILLIELMVS AS Sto CLEMENTE"). CZ-PrNK 1\c
Obecná poznámka Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: Supralibros: 1) v prostřední plotně přední desky černý arabeskový ovál s křížem řádu rytířů sv. Jakuba, v rozích květ karafiátu a zvonek, na zadní desce puklý kompas se stuhou s devízou "INVENIENT FATA", v rozích květ karafiátu a zvonek. - 2) přední deska - v dvojrámci z jednoduchých linek s nárožními ozdůbkami (střídavě svatojakubský meč a zvoneček), středový ovál s erbem San Clementa a nápisem "DON GVILIELM[VS] A S[anc]to CLEMENTE", zadní deska - v dvojrámci ze zlacených jednoduchých linek s nárožními ozdůbkami (v horních rozích zvoneček a v dolních rozích svatojakubský meč v mušli), středový ovál se svatojakubským mečem a devízou "NOS AVTEM GLORIARI OPORTET IN CRVCE DOMINI NOSTRI". - 3) svatojakubský meč v lastuře CZ-PrNK 2\c
Obecná poznámka Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: Nepřímý rukopisný záznam o donaci (jezuité apod.). CZ-PrLNM 3\c
Obecná poznámka Lokace knižní sbírky: Knihovna Národního muzea CZ-PrLNM Národní knihovna CZ-PrNK
link na webovou stránku San Clemente - portrét. San Clemente - portrét.
link na webovou stránku Kyrchpergova poznámka o donaci Guilléna de San Clemente. Kyrchpergova poznámka o donaci Guilléna de San Clemente.
link na webovou stránku Supralibros - přední deska vazby - svatojakubský meč. NK ČR sign.22 J 000282. Supralibros - přední deska vazby - svatojakubský meč. NK ČR sign.22 J 000282.
link na webovou stránku Supralibros - zadní deska vazba - puklý kompas. NK ČR sign. 22 J 000282. Supralibros - zadní deska vazba - puklý kompas. NK ČR sign. 22 J 000282.
link na webovou stránku Na titulním listě rkp přípisek o donaci - "Caesarei Collegij Societatis JESV Pragae Liberalitate Illmi Domini D. Guillelmi a Sancto Clemente Catholici Regis ad Caesaream Maiestatem Legati, ad initium Martij 1586. Inscriptus catalogo 26. Martij 1586". NK ČR sign. 3 A 000008. Na titulním listě rkp přípisek o donaci - "Caesarei Collegij Societatis JESV Pragae Liberalitate Illmi Domini D. Guillelmi a Sancto Clemente Catholici Regis ad Caesaream Maiestatem Legati, ad initium Martij 1586. Inscriptus catalogo 26. Martij 1586". NK ČR sign. 3 A 000008.
link na webovou stránku Supralibros Guillléna de San Clemente - ovál se svatojakubským mečem v lastuře. NK ČR sign. 22 B 22. Supralibros Guillléna de San Clemente - ovál se svatojakubským mečem v lastuře. NK ČR sign. 22 B 22.
link na webovou stránku SOUVISEJÍCÍ BIBLIOGRAFICKÉ ZÁZNAMY KNIH Z KNIHOVNY Guilléna de San Clemente - NÁRODNÍ KNIHOVNA SOUVISEJÍCÍ BIBLIOGRAFICKÉ ZÁZNAMY KNIH Z KNIHOVNY Guilléna de San Clemente - NÁRODNÍ KNIHOVNA
link na webovou stránku SOUVISEJÍCÍ BIBLIOGRAFICKÉ ZÁZNAMY KNIH Z KNIHOVNY Guilléna de San Clemente - NÁRODNÍ KNIHOVNA SOUVISEJÍCÍ BIBLIOGRAFICKÉ ZÁZNAMY KNIH Z KNIHOVNY Guilléna de San Clemente - NÁRODNÍ KNIHOVNA
link na webovou stránku SOUVISEJÍCÍ BIBLIOGRAFICKÉ ZÁZNAMY KNIH Z KNIHOVNY Guilléna de San Clemente - NÁRODNÍ KNIHOVNA SOUVISEJÍCÍ BIBLIOGRAFICKÉ ZÁZNAMY KNIH Z KNIHOVNY Guilléna de San Clemente - NÁRODNÍ KNIHOVNA
link na webovou stránku SOUVISEJÍCÍ BIBLIOGRAFICKÉ ZÁZNAMY KNIH Z KNIHOVNY Guilléna de San Clemente - NÁRODNÍ KNIHOVNA SOUVISEJÍCÍ BIBLIOGRAFICKÉ ZÁZNAMY KNIH Z KNIHOVNY Guilléna de San Clemente - NÁRODNÍ KNIHOVNA
Sigla ABA010
Šifra zpracovatele jaka
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 pra3231034
3 CZ-PrLNM
5 20160516133607.6
8 120612|n|acnnnaabn-----------n-a|a------
40 ## $a ABA010
100 1# $a San Clemente y Centellas, Guillén de, $d ca 1539-1608
150 $a šlechtické knihovny
370 $a Barcelona $c Španělsko $b Praha $c Česko $e Praha $c Česko
374 $a diplomat
374 $a lvyslanec
375 $a muž
400 1# $a San Clemente, Guillermo de, $0 o $d ca 1539-1608
400 1# $a Santcliment i de Centelles, Guillem Ramon, $0 o $d ca 1539-1608
400 1# $a San Clemente, Guilllén de, $0 o $d ca 1539-1608
400 0# $a Guillén de de San Clemente, $d ca 1539-1608 $0 o
670 $a VIAF $u http://viaf.org/viaf/84080361
670 $a Wikipedia $u http://de.wikipedia.org/wiki/Guill%C3%A9n_de_San_Clemente
670 $a Correspondencia inédita de Don Guillén de San Clemente: embajador en Alemania de los reyes Don Felipe II y III, $u http://ia600307.us.archive.org/4/items/correspondencia00clemgoog/correspondencia00clemgoog.pdf
670 $a ARIENZA ARIENZA, Javier. Don Guillén de San Clemente, un embajador hispano en la Corte de Bohemia. In: Las relaciones checo-españolas / Praha: Karolinum, 2007, s. 93-101.
670 $a KROUŽIL, Vojtěch. Juan de Borja, Guillén de San Clemente a formování "španělské strany" na dvoře Rudolfa II. Vojtěch Kroužil. Časopis Národního muzea. Řada historická. 179, č. 1-2, (2010), s. 3-41.
670 $a MAREK, Pavel. La Embajada en la corte imperial (1558-1641). Figuras de los embajadores y estrategias clientelares. In Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 33. Praga: Universidad Carolina de Praga, Editorial Karolinum, 2014, pp.82-96.
670 $a Los primeros Embajadores de España en Praga $u http://www.radio.cz/es/rubrica/legados/los-primeros-embajadores-de-espana-en-praga
670 $a KAŠPAROVÁ, J. Knižní dary španělské šlechtičny Maríe Manrique de Lara y Mendoza a španělského vyslance Guilléna de San Clemente jezuitské klementinské koleji v Praze, Opera romanica 4, s.141-151.
670 $a KAŠPAROVÁ, J. Knižní dar španělského velvyslance Guilléna de San Clemente roudnickému proboštovi Janu Kyrchpergerovi z Kyrchpergu. Knihy a dějiny (zvláštní číslo věnované PhDr. Anežce Baďurové), 2012. Red. Lenka Bártová a Hana Beránková. Praha: Knihovna Akademie věd ČR, 2012, s. 36–47.
670 $a Liberální fanatik - Příběhy umění. $u http://www.rozhlas.cz/leonardo/historie/_zprava/liberalni-fanatik--934681
678 0# $a Narozen ca 1539 v Barceloně, zemřel v Praze 3.9. 1608. -- Politik, diplomat katalánského původu, španělský vyslanec v Praze v letech 1581-1608. Rytíř řádu sv. Jakuba, komtur. $u http://www.provenio.net/PROVENIO/AUTORITY/SANCLEMENTE/sanclemente.jpg
680 $a Charakteristika knižní sbírky: $i Torzo osobní knihovny bylo zjištěno v Národní knihovně (různý původ knih - dar jezuitské koleji v Klementinu, akvizice přes zrušené klášterní knihovny a jezuitské koleje - celkem šest knih). Ve fondu Knihovny NM zjištěna jedna kniha (dar J. Kyrchpergovi z Kyrchperga). -- Zda vyslanec svoji knižní sbírku zanechal v Praze, nebo byla později odvezena do Španělska, není známo. $5 CZ-PrLNM $5 CZ-PrNK
680 $a Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: $i Tištěná značka - grafické mědirytinové exlibris na štítku ve dvojí velkosti: jeho erb, v horní části páska s devízou "NOS AVTEM GLORIARI OPORTET IN CRVCE DOMINI NOSTRI IESV CHRISTI", v dolní části titulatura "D: GVILLIELMVS AS Sto CLEMENTE"). $5 CZ-PrNK $8 1\c
680 $a Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: $i Supralibros: 1) v prostřední plotně přední desky černý arabeskový ovál s křížem řádu rytířů sv. Jakuba, v rozích květ karafiátu a zvonek, na zadní desce puklý kompas se stuhou s devízou "INVENIENT FATA", v rozích květ karafiátu a zvonek. - 2) přední deska - v dvojrámci z jednoduchých linek s nárožními ozdůbkami (střídavě svatojakubský meč a zvoneček), středový ovál s erbem San Clementa a nápisem "DON GVILIELM[VS] A S[anc]to CLEMENTE", zadní deska - v dvojrámci ze zlacených jednoduchých linek s nárožními ozdůbkami (v horních rozích zvoneček a v dolních rozích svatojakubský meč v mušli), středový ovál se svatojakubským mečem a devízou "NOS AVTEM GLORIARI OPORTET IN CRVCE DOMINI NOSTRI". - 3) svatojakubský meč v lastuře $5 CZ-PrNK $8 2\c
680 $a Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: $i Nepřímý rukopisný záznam o donaci (jezuité apod.). $5 CZ-PrLNM $8 3\c
680 $a Lokace knižní sbírky: $i Knihovna Národního muzea $5 CZ-PrLNM $i Národní knihovna $5 CZ-PrNK
856 4# $u http://www.provenio.net/PROVENIO/AUTORITY/San_Clemente_portret.jpg $y San Clemente - portrét.
856 4# $u http://www.provenio.net/PROVENIO/KNM1/5_F_3.JPG $y Kyrchpergova poznámka o donaci Guilléna de San Clemente.
856 4# $u http://www.provenio.net/PROVENIO/AUTORITY/SANCLEMENTE/meč.jpg $y Supralibros - přední deska vazby - svatojakubský meč. NK ČR sign.22 J 000282.
856 4# $u http://www.provenio.net/PROVENIO/AUTORITY/SANCLEMENTE/kompas.jpg $y Supralibros - zadní deska vazba - puklý kompas. NK ČR sign. 22 J 000282.
856 4# $u http://www.provenio.net/PROVENIO/AUTORITY/SANCLEMENTE/titul_3 A 8.jpg $y Na titulním listě rkp přípisek o donaci - "Caesarei Collegij Societatis JESV Pragae Liberalitate Illmi Domini D. Guillelmi a Sancto Clemente Catholici Regis ad Caesaream Maiestatem Legati, ad initium Martij 1586. Inscriptus catalogo 26. Martij 1586". NK ČR sign. 3 A 000008.
856 4# $u http://www.provenio.net/PROVENIO/AUTORITY/SANCLEMENTE/Krantz.jpg $y Supralibros Guillléna de San Clemente - ovál se svatojakubským mečem v lastuře. NK ČR sign. 22 B 22.
856 4# $y SOUVISEJÍCÍ BIBLIOGRAFICKÉ ZÁZNAMY KNIH Z KNIHOVNY Guilléna de San Clemente - NÁRODNÍ KNIHOVNA $d http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000338&local_base=STT
856 4# $y SOUVISEJÍCÍ BIBLIOGRAFICKÉ ZÁZNAMY KNIH Z KNIHOVNY Guilléna de San Clemente - NÁRODNÍ KNIHOVNA $d http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000602&local_base=STT
856 4# $y SOUVISEJÍCÍ BIBLIOGRAFICKÉ ZÁZNAMY KNIH Z KNIHOVNY Guilléna de San Clemente - NÁRODNÍ KNIHOVNA $d http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000220&local_base=STT
856 4# $y SOUVISEJÍCÍ BIBLIOGRAFICKÉ ZÁZNAMY KNIH Z KNIHOVNY Guilléna de San Clemente - NÁRODNÍ KNIHOVNA $d http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000430&local_base=STT
910 $a ABA010
998 $a jaka
Permanentní odkaz