Kvapil, Jaroslav 1868-1950

Kvapil, Jaroslav 1868-1950

Kvapil, Jaroslav 1868-1950
See: Pavlík, Jiří, 1868-1950
See: Dušek, Karel, 1868-1950
...
Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw3233648
3 CZ-PrLNM
5 20200603112325.4
8 140130|n|acnnnaabn-----------n-a|a------
40 ## $a ABA010
100 1# $a Kvapil, Jaroslav $b 1868-1950
150 $a měšťanské knihovny
370 $a Chudenice $b Praha $c Česká republika
374 $a básníci
374 $a dramatici
374 $a divadelní režiséři
374 $a literární kritici
374 $a překladatelé
374 $a politici
375 $a muž
400 1# $a Pavlík, Jiří, $d 1868-1950 $0 o
400 1# $a Dušek, Karel, $d 1868-1950 $0 o
670 $a Národní autority ČR $u http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000020127&local_base=AUT
670 $a Wikipedia $u http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Kvapil
670 $a Knihovny významných českých osobností $u http://www.osobniknihovny.cz/detail.do?articleId=6340
670 $a Národní divadlo $u http://archiv.narodni-divadlo.cz/default.aspx?jz=cs&dk=Umelec.aspx&ju=1353
670 $a PAČÍSKOVÁ, Jana. Osobní knihovna Jaroslava Kvapila. Seminární práce -- Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Ústav informačních studií a knihovnictví, 2008. 25 s.
670 $a Literární archiv Památníku národního písemnictví $u http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/kvapil-jaroslav/
670 $a Ústav pro českou literaturu AV ČR (Digitalizovaný archiv časopisů) - Zlatá Praha 1896-1897, č. 47 (portrét z roku 1897). $u http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=ZlataPrahaII/14.1896-1897/47/555.png
670 $a Ústav pro českou literaturu AV ČR (Digitalizovaný archiv časopisů) - Rozpravy Aventina sv. 4/1928-1929, č.2, s.17 (portrét z roku 1928). $u http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RozAvn/4.1928-1929/2/17.png
670 $a WAGNER, Jan. Jaroslav Kvapil (1868–1950). Hana Kvapilová (1860–1907). Soupis osobního fondu. Edice inventářů č. 71. Praha, 1963.
670 $a RUTTE, Miroslav. Zakladatel moderní české režie. In: Nové české divadlo: sborník dramatického svazu 1928/29. Praha, 1929, s. 75–78, 118–122.
670 $a ZHOR, J. Nezapomínat na Jaroslava Kvapila. Divadelní noviny. 1966–1967, roč. 10, č. 22.
670 $a GÖTZ, František. Jaroslav Kvapil. Praha, 1948. Knižnice národních umělců československých, sv. 6.
670 $a HILAR, Karel Hugo. Pražská dramaturgie. Praha, 1930. Nové cíle, sv. 390.
670 $a Městys Chudenice $u http://www.sumavanet.cz/chudenice/fr.asp?tab=snet&id=4566&burl
678 0# $a Narozen 25.9.1868 v Chudenicích u Klatov, zemřel 10.1.1950 v Praze. PhDr.h.c. -- Básník, dramatik, divadelní režisér a dramaturg, autor a překladatel divadelních her, libretista, literární kritik, politik. Ŕeditel činohry Národního divadla a Divadla na Vinohradech, zakladatel moderní české režie. -- V letech 1891–1904 pracoval jako žurnalista v redakci Hlasu národa (1891–1894), Národních listů (1894–1898), České stráže (1894), redigoval Zlatou Prahu (1898–1904) a také Ottovu světovou knihovnu (1897–1925). Svou uměleckou činnost začal v oblasti literární tvorby (především lyrická poezie). Jeho první žena Hana Kvapilová (roz. Kubešová), herečka Národního divadla, jej přivedla k trvalému zájmu o divadlo. S Hanou jej seznámil začátkem r. 1890 J. V. Frič. Zemřela náhle v r. 1907. Druhou manželkou byla Zdena Rydlová, herečka Národního divadla. V r. 1898 založil spolu s Janem Vávrou, Gustavem Schmoranzem a členy spolku Máj v Praze divadlo Uranie. Celý svůj další život pak věnoval divadlu; působil mnoho let jak v Národním divadle, tak v Městském divadle na Královských Vinohradech. Kromě režie i překládal, psal libreta a upravoval divadelní hry pro jevištní provedení. Za první světové války byl členem domácího odboje (Mafie), r. 1917 se podílel na vydání Manifestu českých spisovatelů, který požadoval samostatnost českého státu. V letech 1918–1920 byl poslancem Revolučního národního shromáždění, 1918–1921 pracoval jako sekční šéf ministerstva školství a národní osvěty, 1921–1928 řídil (po odchodu K. H. Hilara do ND) Divadlo na Vinohradech. V r. 1928 ho oční neduh donutil opustit soustavnou práci v divadle, kam se pak vracel jen k příležitostným pohostinským režiím. Nepřestal působit ve společenských organizacích a spolcích (Obec legionářů, Kruh přátel českého jazyka, také pražská zednářská lóže). Za nacistické okupace byl v r. 1944 zatčen gestapem a až do osvobození 11 měsíců vězněn. Po válce byl jmenován národním umělcem. Svůj život popsal v memoárech "O čem vím". Jeho pohřeb byl vypraven proti jeho přání z Národního divadla (místem jeho posledního odpočinku se staly rodné Chudenice). $u http://files.provenio.net/PROVENIO/AUTORITY/KVAPIL/Jaroslav_Kvapil_1897.jpg $u http://files.provenio.net/PROVENIO/AUTORITY/KVAPIL/KNM_FOTO_ruzne_00044-1.jpg $u http://files.provenio.net/PROVENIO/AUTORITY/KVAPIL/Jaroslav_Kvapil_1928.jpg
680 $a Charakteristika knižní sbírky: $i K. osobní knihovna je uložena v základním fondu Knihovny NM ( 511 sv.) na signatuře "Kvapil". Představuje zřejmě jen vybranou část, obsahuje totiž až na výjimky (souborná díla světových dramatiků v němčině) pouze dedikované svazky a díla K. samého. Knižní sbírka přešla po smrti K. manželky Zdeny do majetku Náprstkova muzea (1953), v r. 1972 do Knihovny NM. Většina knih je v češtině,časté jsou polské publikace K. současníků. Významný je svazek Morgensternových básní s autorovým podpisem. Část K. sbírky je uložena v knihovně Divadelního oddělení Historického muzea NM. Obsahuje několik svazků českých i přeložených dramat, a to i s K. režijními poznámkami ke konkrétním představením. Překvapivě působí v tomto kontextu větší počet svazků (ca 20) s divadlem nesouvisejících vlastních Kvapilových básnických děl s dedikacemi rodičům a manželce Haně. $5 CZ-PrLNM $5 Historické muzeum NM
680 $a Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: $i Dedikace v knihách jemu nebo jeho ženě Haně K., výjimečně i druhé manželce Zdeně. V každém svazku exlibris s podobiznou jeho první ženy (Max Švabinský), podtrhávání jako příprava textu na konkrétní inscenace, poznámky, vložené plakáty konkrétních představení. Některé knihy nerozřezané, častá převazba do ozdobných textilií (snad látky z divadelních kostýmů Hany K.). $5 CZ-PrLNM
680 $a Lokace knižní sbírky: $i Základní fond Knihovny NM (sign. „Kvapil”) – katalogizační lístky jsou zařazeny do GJK s označením „Knihovna J. Kvapila”. Knihovna Divadelního oddělení Historického muzea NM. $5 CZ-PrLNM $5 Historické muzeum NM
680 $a Charakteristika dokumentární sbírky: $i Osobní fond v rozsahu 44 kartónů, 1880-1950. Přírůstky do roku 1963 (40 kartónů) zpracovány ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Jaroslav Kvapil a Hana Kvapilová, Praha 1963, edice inv. č. 71. Dodatky v rozsahu 4 kartónů uspořádány v 1. stupni evidence. Další část fondu: Muzeum J. Dobrovského v Chudenicích (1 karton) a ve Vojenském historickém archivu (1 karton).. $5 Literární archiv Památníku národního písemnictví v Praze $5 Muzeum J.Dobrovského v Chudenicích $5 Vojenský historický archiv
680 $a Charakteristika dokumentární sbírky: $i Oddělení knižní kultury Knihovny NM: Soubor fotografií: inv. č. Fotografie 44.Jaroslav Kvapil (1868–1950). LANGHANS, JAN F. – ateliér. Hana Kvapilová a Jaroslav Kvapil - dvojportrét. Tónovaná kabinetní fotografie. Na zadní straně značka fotoateliéru - J. F. Langhans, ve vlastním domě, Praha, Vodičková ulice 37, Marianské Lázně, Villa Jupiter. Vysoké uznání jeho c. a k. výsosti arcivévody Albrechta, arcivévody Karla Ludvika, arcivévody Františka Ferdinanda d´Este. Stříbrná státní medalie, zlaté medalie výstavní, čestný diplom c. k. ministerstva obchodu, čestný státní diplom knížectví Bulharského. Věnování Básníku J. S. Macharovi a jeho vážené choti v upřímném a stálém přátelství Hana Kvapilová, Jaroslav Kvapil, 25./9. 1894. Poznámka Milada Šimáčková, Praha XII., Kouřimská 5. $5 CZ-PrLNM
680 $a Lokace dokumentární sbírky: $5 Literární archiv Památníku národního písemnictví v Praze $5 CZ-PrLNM $5 Muzeum J.Dobrovského v Chudenicích $5 Vojenský historický archiv
856 4# $y Schulz, Antonín, 1852-1922 $u http://provenio.net/authorities/49328 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $u http://files.provenio.net/PROVENIO/AUTORITY/KVAPIL/KNM_FOTO_ruzne_00044-1.jpg $y Dvojportrét J. Kvapila s manželkou Hanou (fotografie z r.1894) - Oddělení knižní kultury Knihovny NM.
856 4# $y Khol, František, 1877-1930 $u http://provenio.net/authorities/49628 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $u http://files.provenio.net/PROVENIO/AUTORITY/KVAPIL/exlibris.jpg $y Kvapilovo štítkové exlibris s portrétem manželky Hany Kvapilové.
856 4# $y Piérard, Louis, 1886-1951 $u http://provenio.net/authorities/50592 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $u http://files.provenio.net/PROVENIO/AUTORITY/KVAPIL/podpis.jpg $y Kvapilův podpis.
856 4# $y Laichter, Prokop, 1898-1975 $u http://provenio.net/authorities/49351 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $u http://files.provenio.net/PROVENIO/AUTORITY/KVAPIL/dedikace_rodicum.jpg $y Rukopisné věnování rodičům.
856 4# $y Kvapilová, Hana, 1860-1907 $u http://provenio.net/authorities/48694 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $u http://files.provenio.net/PROVENIO/AUTORITY/KVAPIL/Kvapil vazby-0002.JPG $y Ukázka textilních vazeb J. Kvapila (sign. Kvapil 145, sign. Kvapil 150) - přední desky.
856 4# $y Rydlová-Kvapilová, Zdenka, 1884-1955 $u http://provenio.net/authorities/48665 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $u http://files.provenio.net/PROVENIO/AUTORITY/KVAPIL/Kvapil vazby-0003.JPG $y Ukázka textilních vazeb J. Kvapila (sign. Kvapil 145, sign. Kvapil 150) - zadní desky.
856 4# $y Kouša, Igor J., 1893-1965 $u http://provenio.net/authorities/48678 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $u http://provenio.net/authorities/48721 $y Odavić, Petar J., 1866-1952 $9 PROVENIO
856 4# $y Sedlák, Jan Vojtěch, 1889-1941 $u http://provenio.net/authorities/48479 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $y Cechner, Antonín, 1857-1942 $u http://provenio.net/authorities/53317 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $y Cyliak, Stanislav, 1859-1939 $u http://provenio.net/authorities/48517 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $y Blahník, Vojtěch Kristián, 1888-1934 $u http://provenio.net/authorities/48702 $9 PROVENIO $3 fmo
998 $a jaka, menc $b jaka
Processing history
Permanent link