Žikeš, Vladimír, 1906-1980

Žikeš, Vladimír, 1906-1980

Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw3243735
3 CZ-PrLNM
5 20180524154519.9
8 150123|n|acnnnaabn-----------n-a|a------
40 ## $a ABA010 $b čeština
100 1# $a Žikeš, Vladimír, $d 1906-1980
150 $a měšťanské knihovny
370 $a Plzeň $b Praha $c Česko
374 $a nakladatelé a vydavatelé
374 $a editoři
374 $a překladatelé
375 $a muž
670 $a Národní autority ČR $u http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000043951&local_base=AUT
670 $a SÍBEK, T. Nakladatel Vladimír Žikeš. Ikaros [online]. 2006, roč. 1, č. 11. $u http://ikaros.cz/node/13322. urn:nbn:cz:ik-13322
670 $a sibek.cz. Vladimír Žikeš (1906-1980) $u http://www.sibek.cz/tomas/studium/zikes/
670 $a ŠTĚPÁNOVÁ, D. Pozůstalosti nakladatelů a tiskařů ve fondu Knihovny NM. Rozpravy Národního techn. Muzea v Praze. Praha: NTM, 1997, s. 29-30.
678 0# $a Nakladatel, publicista, překladatel. -- Narodil se 6. 2. 1906 v Plzni. Po získání maturity na Obchodní akademii v Plzni pracoval v Praze u nakladatelské firmy F. Topič a externě studoval dějiny umění se specializací na dějiny knihtisku a knižních vazeb na FF UK u Zdeňka Václava Tobolky. Jako soukromý nakladatel (1925-1937) vydal ve spolupráci s tehdejšími typografickými a knihařskými špičkami (např. s Karlem Dyrynkem, Josefem Solarem či manželi Jiroutovými) přes tři desítky bibliofilských titulů. V červenci 1937 získal nakladatelskou koncesi a vydávání knih se stalo jeho obživou. Svoji firmu postupně rozšiřoval (r. 1941 si otevřel si knihkupectví a antikvariát v Colloredo-Mansfeldském paláci). Od r. 1938 byl také zapojen do protiněmecké činnosti a od 1. května 1942 pobývá nuceně v ilegalitě (na Slovensku jako Ján Mrózek), získává informace pro exilovou vládu v Londýně a organizuje pomoc řadě odbojových skupin atd. V květnu 1945 se vrátil do Prahy, ale ze svého majetku nenašel prakticky nic, takže začínal s podnikáním od nuly. Díky úvěru od banky se mu podařilo rozvinout potenciál komplexu Colloredo-Mansfeldského paláce a vytvořit v něm Pražský salon Vladimíra Žikeše. K činnosti nakladatelské, knihkupecké a antikvářské přidal výstavy knižního umění, prodej grafické tvorby a aukce bibliofilií a výtvarného umění. Jeho nakladatelství představovalo v letech 1945-1948 významné centrum kulturního života. V poválečné produkci objevuje především téma Prahy. Důležitým autorem, který tuto tematiku přinášel, byl Antonín Novotný, někdejší ředitel Muzea hlavního města Prahy. Grafické podobě knih a veškerých propagačních tiskovin vtiskl tvář především Vojtěch Kubašta. Ten navrhl i nakladatelský signet, kterým bylo stylizované písmeno „Ž“. V širším povědomí zůstala především edice Žikešovy pražské špalíčky, za níž stál právě Novotný s Kubaštou. Změna společensko-politické situace znamenala však konec úspěšně rozvinuté činnosti. Ž., přestože se snažil působit dál v oboru, kterému rozuměl (např. v nakladatelství Slovtour, Čedok či v podniku Artia), byl nucen pracovat i jako horník, dělník v mrazírnách na jatkách a noční vrátný. Naděje, kterou na začátku r. 1949 vkládal do práce ve Slovtouru na Slovensku, se definitivně rozplynula o dvě léta později. Tehdy se musel přestěhovat zpátky na české území, kde jej čekala ona dělnická zaměstnání. Až v důchodovém věku (v r. 1967) se mohl konečně vrátit zpět na Slovensko do hor, které byly (krom knih) jeho další vášní. Do r. 1974 pak opět působil ve Slovtouru a poté odešel na zasloužený odpočinek. Při zpracování nakladatelského archivu, který prodal Knihovně Národního muzea v roce 1975, jej postihly první větší zdravotní problémy. Zemřel 4. ledna 1980 v Demänovské dolině po boku své ženy Niny. $u http://files.provenio.net/PROVENIO/KNM1/ZIKES/Zikes_portretor.jpg
680 $a Charakteristika knižní sbírky: $i Jedná se o další malou nakladatelskou sbírku, která je tvořena převážně publikacemi vydanými Žikešova nakladatelstvím. Celek čítá 140 titulů ve 146 svazcích; převažují v něm bibliofilie, umělecké publikace a pragensia. Úplný soubor knih vydaných nakladatelstvím Vladimíra Žikeše s uchovanou dokumentací (návrhy úprav knih, korespondence s autory, doklady k aukcím a knižním výstavám) koupilo NM r. 1975 od pražského antikvariátu Kniha. Knihy byly vydány v letech 1925-1948, jsou psány česky, anglicky, francouzsky, německy a italsky. $5 CZ-PrLNM
680 $a Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: $i V Žikešově knižní sbírce se nachází podpisy a dedikace pocházejících většinou od autorů knih (kunsthistorik A. Novotný, patolog a chirurg A. Jirásek, politik P. Drtina, V. Talich, pěvec L. Mandaus, Vít. Nezval, M. V. Kratochvíl, M. Majerová, Sl. Tusar, J. B. Kozák, spisovatel J. B. Priestley, představitelka ženského skautingu O. Baden-Powell aj.) a v drtivé většině jsou adresovány Žikešovi. $5 CZ-PrLNM
680 $a Lokace knižní sbírky: $i Základní fond Knihovny Národního muzea (signatury Žikeš 00001 - Žikeš 00146). Zkatalogizováno on-line. Oddělení knižní kultury Knihovny NM. $5 CZ-PrLNM
680 $a Charakteristika dokumentární sbírky: $i Oddělení knižní kultury Knihovny NM: rukopisy československých politiků, doklady k Slovenskému národnímu povstání, nakladatelská korespondence, korespondence s českými kulturními činiteli (spisovatelé, malíři atd.), osobní korespondence, štočky, ilustrace, výstřižky z novin, časopisy, katalogy, nakladatelské prospekty a letáky. Rozsah: 2,42 bm. Zcela zpracováno. $5 CZ-PrLNM
856 4# $u http://files.provenio.net/PROVENIO/KNM1/ZIKES/Zikes_00041dedor.jpg $y Rukopisná dedikace Vladimíra Žikeše archeologovi a historikovi umění Jindřichu Čadíkovi (1891-1979, sign. Žikeš 00041).
856 4# $u http://files.provenio.net/PROVENIO/KNM1/ZIKES/Zikes_00062ded1or.jpg $y Rukopisná dedikace historika umění a architektury Václava Wagnera (1894-1962) Vladimíru Žikešovi z roku 1946 (sign. Žikeš 00062).
856 4# $u http://files.provenio.net/PROVENIO/KNM1/ZIKES/Zikes_00106dedor.jpg $y Rukopisná dedikace divadelního a literárního teoretika Adolfa Chaloupky (1895-1973) Vladimíru Žikešovi z roku 1949 (sign. Žikeš 00106).
856 4# $u http://files.provenio.net/PROVENIO/KNM1/ZIKES/Zikes_00040podpor.jpg $y Rukopisné exlibris kulturního a uměleckého historika Antonína Novotného (1891-1978, sign. Žikeš 00040).
856 4# $u http://files.provenio.net/PROVENIO/KNM1/ZIKES/Zikes_00072podpor.jpg $y Rukopisné exlibris politika a právníka Prokopa Drtiny (1900-1980) z roku 1946 (sign. Žikeš 00072).
856 4# $u http://files.provenio.net/PROVENIO/KNM1/ZIKES/Zikes_00097ded1aor.jpg $y Rukopisná dedikace spisovatelky, novinářky a překladatelky Marie Majerové (1882-1967) a grafika a typografa Slavoboje Tusara (1885-1950) z roku 1937 (sign. Žikeš 00097).
856 4# $u http://files.provenio.net/PROVENIO/KNM1/ZIKES/Zikes_00102podp1or.jpg $y Rukopisná exlibris dirigenta Václava Talicha (1883-1961) a pěvce, režiséra a překladatele Luďka A. Mandause (1898-1971, sign. Žikeš 00102).
856 4# $u http://files.provenio.net/PROVENIO/KNM1/ZIKES/Zikes_00117dedor.jpg $y Rukopisná exlibris spisovatele, publicisty a překladatele Vítězslava Nezvala (1900-1958, sign. Žikeš 00117).
856 4# $u http://files.provenio.net/PROVENIO/KNM1/ZIKES/Zikes_00124podp2or.jpg $y Rukopisná exlibris předsedkyně dívčího skautingu Marie Thérese de Kerraoul (sign. Žikeš 00124).
856 4# $u http://files.provenio.net/PROVENIO/KNM1/ZIKES/Zikes_00124podpor.jpg $y Rukopisná exlibris spoluzakladatelky skautingu Olave Baden-Powell (1889-1977, sign. Žikeš 00124).
998 $a kuboš, jaka $b jaka
Processing history
Permanent link