Táborský, František, 1858-1940

Táborský, František, 1858-1940

Táborský, František, 1858-1940
See: Fra Tito, 1858-1940
See: Lorenzo, 1858-1940
See: Hostivít, Fr., 1858-1940
...
Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 pra3249315
3 CZ-PrLNM
5 20180524154728.3
8 980527|n|acnnnaabn n a|a
40 ## $a ABA010 $b cze
46 $f 1858 $g 1940
100 1# $a Táborský, František, $d 1858-1940
150 $a měšťanské knihovny
370 $a Bystřice pod Hostýnem $b Praha $c Česko
374 $a středoškolští učitelé
374 $a spisovatelé
374 $a redaktoři
374 $a překladatelé
374 $a sběratelé
375 $a muž
400 0# $w v $a Fra Tito, $d 1858-1940 $0 o
400 0# $w v $a Lorenzo, $d 1858-1940 $0 o
400 1# $w v $a Hostivít, Fr., $d 1858-1940 $0 o
670 $a Národní autority ČR $u http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000038097&local_base=AUT ]
670 $a Wikipedia $u https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_T%C3%A1borsk%C3%BD
678 0# $a Narozen 15.1.1858 v Bystřici pod Hostýnem, zemřel 20.6.1940 v Praze. Středoškolský profesor, básník, prozaik, překladatel, historik, kritik, redaktor a sběratel umění. -- Vystudoval Slovanské gymnasium (1870–1878) v Olomouc, pak vystudoval na Filozofické fakultě Karlovy univerzity učitelské obory čeština a němčina. Suploval na pražských středních školách, r.1884 se stal profesorem na Vyšší dívčí škole v Praze, kde také skončil v r.1921 svou učitelskou dráhu už jako ředitel školy (byl jím od r.1911) odchodem do důchodu. Od mládí se orientoval na literaturu a na výtvarné umění slovanských národů. Již na gymnáziu začínal poezií. Pod pseudonymem František Hostivít náležel k předním přispěvatelům almanachu moravské omladiny Zora. Patřil tehdy do okruhu tzv. Mladé Moravy. Psal i prózu, různé příspěvky do časopisů. Pustil se také do překládání slovanských, především ruských autorů, vykonával také práci redaktora národopisné revue Naše Valašsko a stal se spoluorganizátorem Smetanovy společnosti v Radhošti. Byl řádným, později dopisujícím členem Spolku ruských architektů. V Moskvě zorganizoval výstavku českého umění, materiály získal s pomocí pražského spolku Mánes. V Praze a souběžně na rodné Moravě se zapojil do činnosti Ústřední matice školské, byl členem do spolků Radhošť, Svatobor, Český bibliofil a zakládajícím členem Matice moravské. V roce 1908 se jako člen společnosti Umělecko-průmyslového musea v Praze stal prvním předsedou Spolku českých bibliofilů. Za jeho celoživotní úsilí mu brněnská Masarykova univerzita v roce 1938 udělila čestný doktorát. $u http://files.provenio.net/PROVENIO/AUTORITY/TABORSKY_FRANTISEK/Frantisek_Taborsky_1928.jpg
680 $a Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: $i Ve fondu osobní knihovny Jaroslava Kvapila knihy s autorským rukopisným věnováním (sign. Kvapil 126 a sign. Kvapil 188). $5 CZ-PrLNM
680 $a Charakteristika umělecké sbírky: $i Od studentských let Táborský začal sbírat památky českého, moravského a slovanského umění, po svém penzionování sbírku ještě značně rozšiřoval. Shromáždil na 5000 předmětů, především sbíral malované miniaturní portréty, porcelán, sklo, šperk, galanterii a další příklady uměleckých řemesel. Svou sbírku odkázal Národnímu muzeu v Praze.
856 4# $y Kvapil, Jaroslav 1868-1950 $u http://provenio.net/authorities/33648 $9 PROVENIO $3 fmo
909 $a CZ
998 $a menc, jaka $b jaka
Processing history
Permanent link