Kafka, Josef, 1858-1929

Kafka, Josef, 1858-1929

Kafka, Josef, 1858-1929
See: Kavka, Josef, 1858-1929
...
Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 pra3249519
3 CZ-PrLNM
5 20190131085654.7
8 980414|n|acnnnaabn n a|a
40 ## $a ABA010
46 $f 1858 $g 1929
100 1# $a Kafka, Josef, $d 1858-1929
150 $a měšťanské knihovny
370 $a Rokycany $b Praha $c Česká republika
374 $a muzejní pracovníci
374 $a zoologové
374 $a biologové
374 $a překladatelé
374 $a spisovatelé
375 $a muž
400 1# $w p $a Kavka, Josef, $d 1858-1929 $0 o
670 $a Národní autority ČR $u http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000014857&local_base=AUT
670 $a Aquabooks $u http://www.aquabooks.cz/autori/19
670 $a LEBROVÁ, Dobromila. Co se dělo u nás i ve světě v roce 1912 $u http://www.pozitivni-noviny.cz/cz/clanek-2012030031
670 $a CoJeCo $u http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=42199&title=Kafka&s_lang=2
678 0# $a Narozen 25.10.1858 v Rokycanech, zemřel 3.5.1929 v Praze. Ředitel geologicko-paleontologických sbírek Národního muzea v Praze. Autor vědecko-populárních spisů, přírodopisec a botanik, překladatel z němčiny. -- Aadjunkt Národního muzea. Byl velmi nadaným člověkem – kreslil, fotografoval a byl novinářem. Studoval na Vysokém učení technickém a na Karlověi univerzitě v Praze a získal místo asistenta prof. MUDr. A Friče, pod jehož vedením se začal zabývat průzkumem řek, rybníků a jezer. Nějakou dobu byl redaktorem Grégrovy tiskárny v Praze, řídil časopis Vesmír a Grégrova příručka. Praktická kniha pro každého. Patřil k uznávaným entomologům, byl i hydrobiologem, ale radil také akvaristům (byl jednou z nejvýznamějších osobností čsl. rybářství a zároveň prvním publicistou české akvaristiky).-- K jeho velkému dílu patří několikadílný Kafkův ilustrovaný průvodce po Čechách, velmi podrobný popis turistických cest v jeho době. Napsal další popularizační vědecké příručky. Psal do národohospodářského časopisu Hospodář českoslovanský, spolupracoval na vydání Hlavního katalogu výstavy Národopisné 1895, spolupracoval na monografii Sto let práce, vydané při příležitosti pořádání Všeobecné zemské výstavy v r. 1891 na oslavu jubilea první průmyslové výstavy roku 1791 v Praze. Byl redaktorem Fotografického Věstníku a dokonce se udává, že fotografický ateliér si zařídil přímo v budově Národního muzea. Profesor Kafka byl jednou z nejvýznamějších osobností čsl. rybářství a zároveň prvním publicistou české akvaristiky. $u http://www.provenio.net/PROVENIO/AUTORITY/KAFKA_Josef/kafka.jpg
680 $a Charakteristika knižní sbírky: $i Do Knihovny NM daroval během roku 1914 celkem 60 svazků české, polské, německé, francouzské, anglické literatury paleontologické (viz KNM, Přírůstková kniha 1915) a v lednu 1915 pak 113 položek, převážně české a německé literatury s přírodovědnou a vlastivědnou tematikou. Z významnějších titulů uveďme Presl, Počátkové rostlinosloví. Praha 1848 (viz KNM, Kniha darů 1910–1914). $5 CZ-PrLNM
680 $a Charakteristika dokumentární sbírky: $i KNM, Kniha darů 1910–1914. -- KNM, Přírůstková kniha 1915. $5 CZ-PrLNM
909 $a CZ
998 $a veverka, jaka $b jaka
Processing history
Permanent link