Lichtenštejnové (rod), knížata

Lichtenštejnové (rod), knížata

Lichtenštejnové (rod), knížata
See: Liechstein (rod), knížata
See: <<z >>Lichtenštejna (rod) knížata
...
Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw3255752
3 CZ-PrLNM
5 20180524155138.1
8 150216|n|acnnnaabn-----------n-a|a------
40 ## $a ABA010
100 3# $a Lichtenštejnové (rod), $c knížata
150 $a šlechtické knihovny
400 3# $a Liechstein (rod), $c knížata $0 o
400 3# $a <<z >>Lichtenštejna (rod) $c knížata $0 o
670 $a Wikipedia $u http://cs.wikipedia.org/wiki/Lichten%C5%A1tejnov%C3%A9
678 0# $a Lichtenštejnové (či německy Liechtensteinové) je knížecí rod panující v Lichtenštejnsku a vlastnící další značný majetek zejména v Rakousku, dříve i na Moravě. Pochází původně ze štýrsko-dolnorakouského pomezí a patří mezi nejstarší šlechtické rodiny ve Střední Evropě.Nepřetržitá linie předků Lichtenštejnů započala Jindřichem I. z Lichtenštejna (1233-1265)-, jenž od krále Přemysla Otakara II. za věrnost v boji získal v r. 1249 panství okolo Mikulova na jižní Moravě jako svobodné vlastnictví a založil tak samostatnou mikulovskou větev rodu. Získání tohoto panství mělo veliký politický význam, protože tím rodina získala rozsáhlý územní majetek na území Moravského markrabství, respektive (později) i dalších zemí Koruny české. Rod se trvale usadil na Moravě a ve Slezsku (slezská orlice, erb panství Krnov a erb Opavska se stávají trvalou součástí lichtenštejnského rodového erbu). Mezi významné členy rodu patřil Karel I. z Lichtenštejna (1569-1627), který r. 1599 konvertoval ke katolictví, o devět let později dosáhl knížecího titulu a roku 1614 mu bylo uděleno Opavské vévodství. Patřil k nejvýznamnějším oporám trůnu a v době českého stavovského povstání stál pevně na straně císaře Ferdinanda II. Po bitvě na Bílé hoře se z pověření císaře stal zemským místodržícím v Čechách a získal Krnovsko. Stál také v čele mimořádného soudu, který měl potrestat stavovské povstalce. Nese tedy velký podíl na následující staroměstské exekuci v roce 1621. Byl členem finančního konsorcia (společně s Albrechtem z Valdštejna, Pavlem Michnou z Vacínova, Janem de Witte a Jakubem Baševim), které znehodnotilo českou minci (razili znehodnocenou tzv. „dlouhou minci“), za níž pak členové konsorcia nakupovali levně konfiskované statky v českých zemích. Důsledkem ražby dlouhé mince pak byl také státní bankrot v roce 1623. Rodový majetek na Moravě byl postupně rozšiřován a do roku 1945 zde Lichtenštejnové vlastnili rozsáhlé pozemky s centry v Lednici a Valticích. Majetek rodu Lichtenštejnů byl zčásti zabrán v rámci pozemkové reformy v období první československé republiky. Po roce 1945 byl zkonfiskován veškerý lichtenštejnský majetek v Čechách i na Moravě. $u http://files.provenio.net/PROVENIO/AUTORITY/LIECHSTEIN_KAREL/Prince_Karl_I_of_Liechtenstein.jpg
856 4# $u http://files.provenio.net/PROVENIO/AUTORITY/LIECHSTEIN_KAREL/Prince_Karl_I_of_Liechtenstein.jpg $y Karel I. z Lichtenštejna.
856 4# $y Zámecká knihovna Koloděje u Prahy $u http://provenio.net/authorities/43546 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $y z Lichtenštejna, Karel I., kníže, 1569-1627 $u http://provenio.net/authorities/55751 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $y Zámecká knihovna Šternberk $u http://provenio.net/authorities/56408 $9 PROVENIO $3 fmo
998 $a jaka
Processing history
Permanent link