Korb z Weidenheimu, Viktor, svobodný pán, 1866-1892

Korb z Weidenheimu, Viktor, svobodný pán, 1866-1892

Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpw3259655
3 CZ-PrLNM
5 20210114145048.9
8 160803|n|acnnnaabn-----------n-a|a------
100 1# $a Korb z Weidenheimu, Viktor, $c svobodný pán, $d 1866-1892
368 $a šlechtické knihovny
375 $a muž
670 $a MAŠEK, P. Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti, Praha 2008.
670 $a GGT Frhr
678 0# $a Původně západočeská měšťanská rodina. Franz Korb (1720-1809), radní v Sokolově, byl za vojenské služby v sedmileté válce povýšen falcko-bavorským kurfiřtem Karlem Theodorem v roce 1792 do šlechtického stavu. Jeho dva synové, Antonín Josef (1750-1820) a Johann Gottfried (1758-1833), založili dvě větve rodu. Starší Antonín Josef Korb (1750-1820) koupil v roce 1801 statek a zámek Kunratice u Prahy. V roce 1814 byl povýšen do rakouského šlechtického stavu s predikátem "z Weidenheimu". Jeho syn Friedrich Karel (1781-1864) koupil v roce 1825 statek Slapy v roce 1841 statek a zámek Záběhlice u Prahy. Jeho dva synové, Karel (1812-1880), poštmistr v Úlicích u Stříbra, a Ludvík (1820-1895), byli v roce 1867 povýšeni do stavu svobodných pánů. Ludvíkův stejnojmenný syn Ludvík (1853-1922) byl posledním majitelem Kunratic z rodu Korbů. Po jeho smrti žili potomci částečně v Praze, ale hlavně v Rakousku. Mladší Johann Gottfried (1758-1833) koupil v roce 1798 západočeský statek a zámek Valeč. V roce 1814 byl spolu s bratrem povýšen do rytířského stavu s predikátem "z Weidenheimu". Jeho syn Franz Korb (1805-1876) byl v roce 1860 povýšen do stavu svobodných pánů. V roce 1844 koupil statek a zámek Bezděkov u Klatov. Po něm následoval syn Karel (1836-1881), který se vedle správy rodinných statků věnoval také činnosti v oblasti železniční dopravy. Nakrátko se stal ministrem obchodu ve vládě hraběte Taaffa a byl i moravským místodržícím. Jeho synem byl Viktor (*25.12.1866, +18.03.1892 Jihlava), státní úředník.
856 4# $y Zámecká knihovna Plaveč $u http://provenio.net/authorities/56254 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F59655&rootDirectory=96514#!?file=277589 $y Vpisek „Victor Korb Weidenheim“.
Processing history
Permanent link