Dobrovský, Josef, 1753-1829

Dobrovský, Josef, 1753-1829

Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22-----1i-4500
1 kpw3242944
3 CZ-PrLNM
5 20210517123047.8
8 140305|n|acnnnaabn-----------n-a|a------
40 ## $a ABH303
100 1# $a Dobrovský, Josef, $d 1753-1829
368 $a měšťanské knihovny
370 $a Ďarmoty (Balassagyarmat) $c Maďarsko $b Brno $c Česká republika
374 $a kněží
374 $a vychovatelé
374 $a filologové
374 $a historici
375 $a muž
670 $a Ústav pro jazyk českýAkademie věd ČR, v-v.i. $u http://www.ujc.cas.cz/lingviste/dobrovsky-josef.html
670 $a Wikipedia $u http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Dobrovsk%C3%BD
670 $a Dvaasedmdesát jmen české historie $u http://www.ceskatelevize.cz/porady/10169539755-dvaasedmdesat-jmen-ceske-historie/209572232200011-josef-dobrovsky/
670 $a Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 1. A–G. Praha, 1985, s. 560-571.
670 $a VRCHOTKA, Jaroslav. Dějiny Knihovny Národního muzea v Praze. Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1967, s.54-55, 76-77.
670 $a BAŤHA, František. Dobrovský Josef (1753 - 1829). Soupis osobního fondu. Praha, 1964. Edice inventářů č. 136.
670 $a RYŠAVÁ, Eva – TURKOVÁ, Helga. Josef Dobrovský a Knihovna Národního muzea. In Josef Dobrovský. Fundator studiorum slavicorum. Příspěvky z mezinárodní vědecké konference v Praze 10.-13. června 2003. Ed. Vavřínek,V.-Gladkova,H.-Skwarska, K. Praha 2004, s. 53-63.
678 0# $a Český vědec, filolog, historik, zakladatel slavistiky. Největší postava českého osvícenství a počátků národního obrození, rektor generálního semináře v Hradisku u Olomouce. Jako člen prozatímního výboru Společnosti Vlastenského muzea v Čechách se účastnil založení a budování Národního muzea v Praze (r. 1823 stanovil mj. koncepci budování české národní knihovny a muzea české knihy v NM, kterou by reprezentovala konzervační sbírka bohemikální literatury zahrnující rukopisy, staré tisky i tisky současné). Své přátele a žáky vyzýval k tomu, aby věnovali muzeu knihy, a zprostředkovvával dary z ciziny, zejména z oboru slavistiky. Udržoval bohatou korespondenci s řadou učenců doma i v cizině.-- Nejvýznamnějším dílem Dobrovského jsou Institutiones linguae Slavicae dialecti veteris (1822), tj. Základy jazyka staroslověnského, jimiž byla založena vědecká slavistika. $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F42944&rootDirectory=79703#!?file=276113
680 $a Charakteristika knižní sbírky: $i Národní muzeum dostalo v r. 1830 odkazem majitele z ledna r. 1829 56 rukopisů a 172 sešitů kolektaneí k D. vlastním pracím i k pracím některých z přátel z oboru filologie, historie, dále listiny návrhů a akt týkajících se Čech (druhou část rukopisů dostala odkazem Královská česká společnost nauk). Zásluhou Františka Šternberka-Manderscheida, vykonavatele poslední vůle D., byla od dědiců r. 1830 koupena rovněž soukromá knihovna D. (2 283 sv.). Sbírka byla sepsána a odhadnuta knihovníkem V. Hankou. Prvotním záměrem bylo ponechat ji v celku, později byla však rozptýlena a jako uzavřený knižní celek se nedochovala. Její dnešní rekonstrukce by byla velice problematická. Je obsahově cenná – zejm. historická, filologická, slavistická literatura. Převážná část literární pozůstalosti byla r. 1964 převedena do LA PNP (korespondence, rukopisy). $5 CZ-PrLNM
680 $a Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: $i V knihách většinou jen D. podpis. Často však rukopisné vpisky, doplňky, korektury prací svých i jiných autorů. $5 CZ-PrLNM
680 $a Lokace knižní sbírky: $i Rukopisy v oddělení rukopisů a starých tisků Knihovny NM, sbírka tisků rozptýlena do celého fondu Knihovny NM. $5 CZ-PrLNM
680 $a Charakteristika dokumentární sbírky: $i Převážná část literární pozůstalosti byla r. 1964 převedena do LA PNP (korespondence, rukopisy). $5 CZ-PrLNM
680 $a Charakteristika umělecké sbírky: $i Šest portrétních zobrazení Josefa Dobrovského (dvě olejomalby, tři mědirytiny, bronzová medaile) a další předměty, např. psací pult, se nachází ve sbírkách Oddělení starších dějin českých Historického muzea NM. -- 1. Portrét Josefa Dobrovského. Autor: František Tkadlík (* 23. 11. 1786, Praha – † 16. 1. 1840, Praha). Technika: olejomalba na plátně. Datace: 1820. Místo vzniku: Vídeň. Rozměry celku: 135,5 x 91 cm. Lokace: Národní muzeum, oddělení starších českých dějin, inv. čís. H2-11 810. Foto: Jan Rendek. Pozn.: viz Lubomír Sršeň, Historie portrétu Josefa Dobrovského od Františka Tkadlíka. Časopis Národního muzea – řada historická, roč. 173, 2004, čís. 3–4, s. 113–156. – 2. Rytina – portrét Josefa Dobrovského. Autor: Jan Berka (* 20. 7. 1759, Kamenná – † 7. 7. 1838, Praha). Místo vzniku: Praha. Datace: 1795. Technika: mědirytina na papíře. Rozměry: 17,6 x 11 cm. Majitel (či zdroj): Národní muzeum, oddělení starších českých dějin, inv. čís. H2-107 972. Foto: Lubomír Sršeň. Pozn.: viz Lubomír Sršeň, Osobnost Josefa Dobrovského prezentovaná portréty. In: Vladimír Vavřínek – Hana Gladková – Karolina Skwarska (eds.), Josef Dobrovský. Fundator studiorum slavicorum. Příspěvky z mezinárodní vědecké konference v Praze 10.–13. června 2003. Praha (Slovanský ústav AV ČR) 2004 [vyšlo v dubnu 2005], s. 103–140. – 3. Portrét – mědirytina Josefa Dobrovského. Autor: ryl Tomasso Benedetti (* 1. 5. 1796, Londýn – † 16. 2. 1863, Vídeň) podle Františka Tkadlíka (* 23. 11. 1786, Praha – † 16. 1. 1840, Praha). Místo vzniku: Vídeň. Datace: 1822. Technika: mědirytina na papíře. Rozměry celku: 55,6 x 41,3 cm. Lokace: Národní muzeum, oddělení starších českých dějin, inv. čís. H2-28 506. Foto: Lubomír Sršeň. Pozn.: viz Lubomír Sršeň, Osobnost Josefa Dobrovského prezentovaná portréty. In: Vladimír Vavřínek – Hana Gladková – Karolina Skwarska (eds.), Josef Dobrovský. Fundator studiorum slavicorum. Příspěvky z mezinárodní vědecké konference v Praze 10.–13. června 2003. Praha (Slovanský ústav AV ČR) 2004 [vyšlo v dubnu 2005], s. 103–140. – 4. Portrét JD – mědirytina kombinovaná s leptem. Autor: Ludvík Krones (* 1785, Praha – po 1830, Vídeň). Místo vzniku: Vídeň. Datace: 1821. Technika: mědirytina kombinovaná s leptem na papíře. Rozměry celku: 33,.8 x 23,4 cm. Lokace: Národní muzeum, oddělení starších českých dějin, inv. čís. H2-196 276. Foto: Lubomír Sršeň. Pozn.: viz Lubomír Sršeň, Osobnost Josefa Dobrovského prezentovaná portréty. In: Vladimír Vavřínek – Hana Gladková – Karolina Skwarska (eds.), Josef Dobrovský. Fundator studiorum slavicorum. Příspěvky z mezinárodní vědecké konference v Praze 10.–13. června 2003. Praha (Slovanský ústav AV ČR) 2004 [vyšlo v dubnu 2005], s. 103–140. – 5.Olejomalba na plátně – portrét Josefa Dobrovského. Jméno a životní data autora portrétu: Alois (Aloysius) Menschel (* 1782, Rumburk - † post quem 1834, ? /Berlín?/). Místo vzniku: Drážďany (?). Datace: asi 1827–1828. Technika: olejomalba na plátně. Rozměry celku: 54,1 x 44,1 cm. Majitel (či zdroj): Národní muzeum, oddělení starších českých dějin, inv. čís. H2-11 949. Foto: Jan Rendek. Pozn.: viz Lubomír Sršeň, Osobnost Josefa Dobrovského prezentovaná portréty. In: Vladimír Vavřínek – Hana Gladková – Karolina Skwarska (eds.), Josef Dobrovský. Fundator studiorum slavicorum. Příspěvky z mezinárodní vědecké konference v Praze 10.–13. června 2003. Praha (Slovanský ústav AV ČR) 2004 [vyšlo v dubnu 2005], s. 103–140. – 6. Bronzová medaile s vyobrazením Josefa Dobrovského. Autor: Josef Šejnost (* 30. 5. 1878, Těšenov /u Pelhřimova/ – † 9. 2. 1941, Praha). Místo vzniku: Praha. Datace: 1929. Technika: ražená bronzová medaile (avers). Rozměry celku: průměr 7 cm. Lokace: Národní muzeum, oddělení starších českých dějin, inv. čís. H2-181 802. Foto: Lubomír Sršeň. Pozn.: medaile ražená ke 100. výročí úmrtí J. Dobrovského. $5 CZ-PrLNM
856 4# $3 portret $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F42944&rootDirectory=79703#!?file=281159 $y 1. Portrét Josefa Dobrovského. Autor: František Tkadlík (* 23. 11. 1786, Praha – † 16. 1. 1840, Praha). Technika: olejomalba na plátně. Datace: 1820. Místo vzniku: Vídeň. Rozměry celku: 135,5 x 91 cm. Lokace: Národní muzeum, oddělení starších českých dějin, inv. čís. H2-11 810. Foto: Jan Rendek.
856 4# $y Tablic, Bohuslav, 1769-1832 $u http://provenio.net/authorities/47377 $3 majitel $9 PROVENIO
856 4# $3 portret $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F42944&rootDirectory=79703#!?file=281160 $y 2. Rytina – portrét Josefa Dobrovského. Autor: Jan Berka (* 20. 7. 1759, Kamenná – † 7. 7. 1838, Praha). Místo vzniku: Praha. Datace: 1795. Technika: mědirytina na papíře. Rozměry: 17,6 x 11 cm. Majitel (či zdroj): Národní muzeum, oddělení starších českých dějin, inv. čís. H2-107 972. Foto: Lubomír Sršeň.
856 4# $y Růžička, Evermond Tadeáš, 1711-1780 $u http://provenio.net/authorities/50588 $3 majitel $9 PROVENIO
856 4# $3 portret $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F42944&rootDirectory=79703#!?file=281161 $y 3. Portrét – mědirytina Josefa Dobrovského. Autor: ryl Tomasso Benedetti (* 1. 5. 1796, Londýn – † 16. 2. 1863, Vídeň) podle Františka Tkadlíka (* 23. 11. 1786, Praha – † 16. 1. 1840, Praha). Místo vzniku: Vídeň. Datace: 1822. Technika: mědirytina na papíře. Rozměry celku: 55,6 x 41,3 cm. Lokace: Národní muzeum, oddělení starších českých dějin, inv. čís. H2-28 506. Foto: Lubomír Sršeň.
856 4# $3 portret $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F42944&rootDirectory=79703#!?file=281162 $y 4. Portrét JD – mědirytina kombinovaná s leptem. Autor: Ludvík Krones (* 1785, Praha – po 1830, Vídeň). Místo vzniku: Vídeň. Datace: 1821. Technika: mědirytina kombinovaná s leptem na papíře. Rozměry celku: 33,.8 x 23,4 cm. Lokace: Národní muzeum, oddělení starších českých dějin, inv. čís. H2-196 276. Foto: Lubomír Sršeň.
856 4# $3 portret $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F42944&rootDirectory=79703#!?file=281163 $y 5. Olejomalba na plátně – portrét Josefa Dobrovského. Jméno a životní data autora portrétu: Alois (Aloysius) Menschel (* 1782, Rumburk - † post quem 1834, ? /Berlín?/) ?Místo a doba vzniku: Drážďany (?), asi 1827–1828. Technika: olejomalba na plátně. Rozměry celku: 54,1 x 44,1 cm. Majitel (či zdroj): Národní muzeum, oddělení starších českých dějin, inv. čís. H2-11 949. Foto: Jan Rendek.
856 4# $3 portret $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F42944&rootDirectory=79703#!?file=281164 $y 6. Bronzová medaile s vyibrazením Josefa Dobrovského. Autor: Josef Šejnost (* 30. 5. 1878, Těšenov /u Pelhřimova/ – † 9. 2. 1941, Praha). Místo vzniku: Praha. Datace: 1929. Technika: ražená bronzová medaile (avers). Rozměry celku: průměr 7 cm. Lokace: Národní muzeum, oddělení starších českých dějin, inv. čís. H2-181 802. Foto: Lubomír Sršeň. Pozn.: medaile ražená ke 100. výročí úmrtí J. Dobrovského.
856 4# $3 provenience $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F42944&rootDirectory=79703#!?file=276114 $y Dedikace Josefu Dobrovskému od Bohuslava Tablice ve spise "Wersse k slawnosti Poswěcenj nowého Orğanu" od Ondřeje Žlebka.
856 4# $3 provenience $u https://stt.opac.nm.cz/media-viewer?rootDirectory=79703#!?file=310950 $y Dedikace Josefu Dobrovskému od "vděčného žáka" Václava Hanky.
998 $a jaka
998 $a syb, Srsen
Processing history
Permanent link