Parolek, Radegast, nar. 1920

Parolek, Radegast, nar. 1920

Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 pra3242536
3 CZ-PrLNM
5 20210114145357.3
8 980529|n|acnnnaabn n a|a
40 ## $a ABH303
46 $f 1920
100 1# $a Parolek, Radegast, $d nar. 1920
368 $a měšťanské knihovny
370 $a Praha $c Česká republika
374 $a vysokoškolští učitelé
374 $a překladatelé
374 $a literární historici
375 $a muž
670 $a Wikipedia $u http://cs.wikipedia.org/wiki/Radegast_Parolek
670 $a Obec překladatelů $u http://www.obecprekladatelu.cz/_ftp/DUP/P/ParolekRadegast.htm
670 $a Kdo je kdo v české slavistice $u http://www.slaviste.cz/index.php?page=detail&id=265-parolek-radegast-prof-phdr-drsc
670 $a Knihovny významných českých osobností $u http://www.osobniknihovny.cz/libraryDetail.do?categoryId=6393
670 $a PAROLEK, Radegast. Kruté i krásné dvacáté století. Praha, 2013. Paměť, sv. 57.
670 $a JEHLIČKA, Miloslav - CITA. Stanislav. Radegast Parolek: bibliografický soupis publikovaných prací s přehledem jeho činnosti. Část 2., (1981–1992). Praha, 1992. Bibliografie význačných slavistů – učitelů Univerzity Karlovy, sv. 12
670 $a SYLLABA, Theodor - KŘEPINSKÁ, Margita. Radegast Parolek. Bibliografický soupis publikovaných prací s přehledem jeho činnosti. Praha, 1981. Bibliografie Slovanské knihovny.
678 0# $a Narozen 1.12.1920 v Praze. Prof. PhDr. DrSc. Vysokoškolský pedagog, překladatel z ruštiny, litevštiny a lotyštiny, literární historik a autor několika prací o ruské literatuře a literatuře Pobaltí. -- V letech 1945-47 studoval rusistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (u Bohumila Mathesia) a 1947-1951 v Leningradě. Dlouhodobě působil jako vysokoškolský učitel na katedře rusistiky Filozofické fakulty UK (1952–2002), kde založil Kabinet baltistiky při Ústavu východoevropských studií. Zabýval se dějinami ruské a sovětské literatury a jejími souvislostmi s literaturou českou. Autor a spoluautor vysokoškolských učebnic, odborných prací a monografií. Je nositelem mnoha ocenění a řádů udělených v souvislosti s celoživotní vědeckou prací a propagací pobaltských národních kultur. $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F42536&rootDirectory=50107#!?file=276073
680 $a Charakteristika knižní sbírky: $i Svou knihovnu spolu s archivem daroval Knihovně NM v r. 2009 majitel osobně. Knižní celek (ca 1 000 sv.) obsahuje beletristickou literaturu pobaltských národů vydanou v původních jazycích i v českých překladech. Je zde zastoupena krásná literatura ruská a ukrajinská. Převážně se jedná o knihy vydané ve 20. století. Z odborné literatury převažují literárněhistorická a literárněkritická pojednání. Knižní sbírka byla majitelem pečlivě budována a systematicky uspořádána (knihy mají signatury původní majitelovy knihovny). Archivní materiál je uložen v Archivu NM (dosud není zpracován). $5 CZ-PrLNM
680 $a Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: $i V knihách byly nalezeny dva druhy vlastnických razítek (často obě najednou). Jde o celé majitelovo jméno doplněné titulem a adresou, a to buď ve tvaru „Doc. Radegast Parolek“ nebo „Prof. Radegast Parolek“. Téměř pravidelně se vyskytují v knihách rukopisné poznámky, v textu je podtrháváno nebo vpisováno a často jsou v nich vloženy novinové výstřižky vztahující se k autoru či obsahu knihy. Věnování v knihách pocházejí od českých i zahraničních autorů. $5 CZ-PrLNM
680 $a Lokace knižní sbírky: $i Základní fond Knihovny NM. Fond není zpracován $5 CZ-PrLNM
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F42536&rootDirectory=50107#!?file=276074 $y Razítkové exlibris R. Parolka.
909 $a CZ
998 $a lachm, jaka $b jaka
Processing history
Permanent link