Millauer, Franz Xaver Maximillian, 1784-1840

Millauer, Franz Xaver Maximillian, 1784-1840

Millauer, Franz Xaver Maximillian, 1784-1840
See: Millauer, Franz Xaver 1784-1840
See: Milauer, František Xaver Maxmilian, 1784-1840
See: Meitl, F. X. M., 1784-1840
See: Millauer, Maxmilián František, 1784-1840
See: Meitl, Maximilian, 1784-1840
...
Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 pra3244604
3 CZ-PrLNM
5 20210114145243.9
8 980506|n|acnnnaabn n a|a
40 ## $a ABH303
46 $f 1784 $g 1840
100 1# $a Millauer, Franz Xaver Maximillian, $d 1784-1840
368 $a církevní knihovny
370 $a České Budějovice (Česko) $b Praha $c Česká republika
373 $a Univerzita Karlova
374 $a rektoři $s 1833
374 $a teologové
374 $a profesoři
374 $a jednatelé
375 $a muž
400 1# $a Meitl, Maximilian, $d 1784-1840 $0 o
400 1# $a Millauer, Franz Xaver $d 1784-1840 $0 o
400 1# $a Meitl, F. X. M., $d 1784-1840 $0 o
400 1# $a Milauer, František Xaver Maxmilian, $d 1784-1840 $0 o
400 1# $a Millauer, Maxmilián František, $d 1784-1840 $0 o
670 $a Wikipedia
670 $a Hoffmannová, J. - Pražáková, Jana. Biografický slovník archivářů českých zemí.
670 $a Národní autority ČR $u http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000023747&local_base=AUT
670 $a Kohoutí kříž $b Autoritní podoba jménem Franz Xaver, později přijal řádové jméno Maximilian $u http://www.kohoutikriz.org/data/w_milla.php#imilla
670 $a VRCHOTKA, Jaroslav. Dějiny Knihovna Národního muzea v Praze. Praha:Státní pedagogické nakladatelství 1967, s.49-50.
678 0# $a Narozen 17.12.1784 v Českých Budějovicích, zemřel 14.6.1840 v Praze. ThDr. -- Člen cisterciáckého řádu, profesor teologie v Praze, jednatel Společnosti muzejní.-- Po studiích na piaristickém gymnáziu v rodném městě a pak i na pražské univerzitě vstoupil do vyšebrodského kláštera a řád ho vyslal znovu do Prahy studovat teologii. Přijal řádové jméno Maximilian, působil jako duchovní ve Studánkách (Kaltenbrunn), u zeměbrany na Klatovsku a pak blízko rodných Budějovic v Boršově nad Vltavou. Jako profesor teologie na univerzitě v Praze v audienci u nejvyššího purkrabí hraběte z Kolovrat přednesl s Jungmannem a Preslem prosbu o to, aby nově zřízené zemské muzeum stalo se oporou jazykových a literárních snah českých. Vedle přednášek na pražské univerzitě, kde se stal jako první Budějovičan v roce 1833 rektorem, byl už od roku 1824 jednatelem muzea a dokonce hned několikrát i direktorem Královské české společnosti nauk. Plicní nemoc a časté chrlení krve ukončilo 14. června roku 1840 v Praze život plodného autora historických prací, z nichž mnohé se týkají i jižních Čech a také šumavského pomezí země. Pochován na pražském Malostranském hřbitově. -- Práce v oboru archeologie, historie, genealogie, publikovány časopisecky, autor dějin teologické fakulty v Praze. Psal převážně německy.
680 $a Charakteristika knižní sbírky: $i R.1818 daroval Národnímu muzeu šest knih, mezi nimi cenná bohemika - např. Cantiones Bohermicae, Veleslavínův Ecclesiasticus z r. 1586 (sign. 34 F 15), Svatoroční muzika Michny z Otradovic z r.1661 (sign.27 B 6). Další dar: tisk Jana Kantora český Katechismus od pražského probošta doktora Heinricha z roku 1556. Pečlivý soupis darů doplněný i údaji o stavu, zachovalosti a provenienci knih svědčí o nevšedním zájmu dárcově o staré knižní památky. $5 CZ-PrLNM
680 $a Charakteristika dokumentární sbírky: $i ANM - MR, K/1. $5 Archiv NM
856 42 $4 N
909 $a CZ
998 $a jaka
Processing history
Permanent link