Procházka, František Serafínský, 1861-1939

Procházka, František Serafínský, 1861-1939

Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpw3536025
3 CZ-PrLNM
5 20220310112223.2
8 140130|n|acnnnaabn-----------n-a|a------
40 ## $a ABH303
100 1# $a Procházka, František Serafínský, $d 1861-1939
368 $a měšťanské knihovny
370 $a Náměšť na Hané $b Praha $c Česko
374 $a učitelé
374 $a knihovníci
374 $a redaktoři
374 $a překladatelé
374 $a básníci
375 $a muž
400 1# $a Faustin, František, $d 1861-1939 $0 o
400 1# $a Hanák, Prokop, $d 1861-1939 $0 o
400 1# $a Houdek, Jaroslav, $d 1861-1939 $0 o
400 1# $a Budovec, Václav, $d 1861-1939 $0 o
670 $a Wikipedia $u http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Seraf%C3%ADnsk%C3%BD_Proch%C3%A1zka
670 $a VOPRAVIL, J. Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře, Praha 1973.
670 $a Národní autority ČR $u http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000029496&local_base=AUT
670 $a Sdružení knihoven ČR - Slovník českých knihovníků $u http://sck.sdruk.cz/record?id=55
670 $a Knihovny významných českých osobností $u http://www.osobniknihovny.cz/detail.do?articleId=6419
670 $a BÍLEK, Karol - Eva BÍLKOVÁ, Eva - KOŠVANCOVÁ, Eva. František Serafínský Procházka. Praha, 1978. Edice inventářů, č. 348.
670 $a Literární archiv Památníku národního písemnictví $u http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/prochazka-frantisek-serafinsky/
670 $a PROCHÁZKA, František Serafínský. Kus mého života a díla. Rozpravy Aventina. 1929, roč. 5, čís. 5, s. 52-54. $u http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RozAvn/5.1929-1930/5/
670 $a Ústav pro českou literaturu AV ČR (Digitalizovaný archiv časopisů) -Zlatá Praha, 1896-1897, č. 4 (portrét z r. 1897). $u http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=ZlataPrahaII/14.1896-1897/44/519.png
670 $a PÍSKOVÁ, Milada. František S. Procházka (1861–1939). Olomouc, 1981.
678 0# $a Narozen 15.1.1861 v Náměšti na Hané, zemřel 28.1.1939 v Praze. -- Český básník, autor knih pro děti a mládež, redaktor Vilímkova Malého čtenáře, ředitel Městské knihovny v Praze na Vinohradech, člen České akademie věd a umění. Překladatell z angličtiny, francouzštiny a němčiny. -- V letech 1873-1881 vystudoval Slovanské gymnázium v Olomouci, poté vstoupil v Olomouci do kněžského semináře. Po dvou letech odešel do Prahy studovat filozofii, latinu, řečtinu a češtinu na Karlovu univerzitu. Po absolvování byl krátce učitelem na několika místech Prahy. Od roku 1891 pracoval ve Vilímkově nakladatelství jako redaktor Malého čtenáře. Od roku 1900 řídil městskou knihovnu v Praze na Královských Vinohradech. Od roku 1901 se stal redaktorem České grafické unie a v letech 1913-1939 řídil časopis Zvon. Zapojil se do činnosti v řadě tehdejších kulturních organizací - Moravská beseda, Svatobor, Spolek Máj, Společnost literatury pro mládež, Masarykův lidovýchovný ústav v Praze. Největší význam jeho literární tvorby spočívá v tvorbě pro děti; psal pohádky, povídky, dramatická dílka a především poezii, v níž uplatňoval lyričnost a melodičnosti lidové písně a napodoboval její formu; mnoho jeho básní bylo zhudebněno (L. Janáček, J. B. Foerster, K. Kovařovic, V. Novák). Překládal dobrodružná díla, především romány J. Verna. Publikoval pod mnoha pseudonymy a šiframi. $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F36025&rootDirectory=72897#!?file=275036 $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F36025&rootDirectory=72897#!?file=275037
680 $a Charakteristika knižní sbírky: $i P. knižní sbírku (5 398 sv.) získala Knihovna NM jako dar v r. 1958. Tvoří ji převážně česká literatura 19. a 20. století i literatura světová (francouzská, anglická, ruská a německá), cestopisy, práce vlastivědné a historické (hlavně k dějinám 1. světové války), periodika aj. $5 CZ-PrLNM $8 1\c
680 $a Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: $i Nejčastějším provenienčním znakem je grafické exlibris na štítku s textem „EX LIBRIS F. S. PROCHÁZKA“, které je umístěno téměř v každé knize na předním přídeští. Dále se v jeho knihách vyskytuje razítko: „FR. S. PROCHÁZKA V PRAZE, KOMENSKÉHO UL. 1937“ v modré a zelené barvě a často také rukopisné exlibris „Fr. S. Procházka“ (to nejčastěji na titulním listě nebo signetu, někdy na vakátu či obálce). Časté jsou rovněž dedikace českých spisovatelů (např. J. Vrchlického, E. z Lešehradu, I. Herrmanna, rodinného přítele Jana Halasy, který svá díla věnoval „manželům Procházkovým“, R. Medka aj.). $5 CZ-PrLNM $8 1\c
680 $a Lokace knižní sbírky: $i Základní fond Knihovny NM (sign. „Procházka”). Katalogizační lístky zařazeny do GJK s označením „F. S. Procházka“. $5 CZ-PrLNM $8 1\c
680 $a Charakteristika dokumentární sbírky: $i Osobní literární pozůstalost (53 kartonů z let 1878–1956) je uložena v LA PNP (Doklady a) vlastní: b) rodinné. -- Korespondence a) přijatá (V. Brtník, E. Čenkov, J. S. Guth-Jarkovský, J. Havlasa, A. Heyduk, M. Hýsek, L. Janáček, R. Jesenská, A. Jirásek, A. Klášterský, E. Krásnohorská, K. Leger, K. V. Rais, F. X. Svoboda, J. Vrba): b) odeslaná: c) rodinná: d) cizí (fragmenty spolkové a redakční korespondence Máje, Unie a Zvonu). -- Rukopisy a) vlastní: b) cizí. -- Výstřižky. -- Tisky. -- Fotografie). -- Zpracováno ve 2. stupni evidence. LA PNP, fond Václav Hübner, č. př. 294/33, dopis F. S. Procházky Václavu Hübnerovi z 3. 2. 1916, vztahuje se k dedikaci F. S. Procházky v titulu "Česká lyra" v knihovně Marie Hübnerové $5 Literární archiv Památníku národního písemnictví v Praze
680 $a Charakteristika dokumentární sbírky: $i Další část osobní literární pozůstalosti se nachází pak ve Vlastivědném muzeu v Olomouci (osobní dokumenty, knižní sbírka, rukopisy, trojrozměrné předměty a korespondence z let 1911–1938). $5 Vlastivědné muzeum v Olomouci
856 4# $y Guth-Jarkovský, Jiří Stanislav, 1861-1943 $u http://provenio.net/authorities/43444 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $y Československá kolonie v Jagodině (Srbsko) $u http://provenio.net/authorities/44348 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F36025&rootDirectory=72897#!?file=281063 $y Převzatá reprodukce fotografie Františka Procházky z časopisu Zlatá Praha z roku 1897. -- Reprodukce fotografie Františka Procházky. Autor: anonym. Místo vzniku: Praha. Datace: 1897. Technika: tištěná reprodukce fotografie. Rozměr: neuvedeno. Lokace: Knihovna Národního muzea, časopis Zlatá Praha, roč. 44 (Praha 1896–1897). Foto: Knihovna NM.
856 4# $y Thomayer, Josef, 1853-1927 $u http://provenio.net/authorities/47220 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F36025&rootDirectory=72897#!?file=275038 $y Procházkovo grafické exlibris na štítku s textem „EX LIBRIS F. S. PROCHÁZKA". $8 1\c
998 $a jaka, srsen, syb $b jaka
Processing history
Permanent link