Kolej piaristů (Benešov, Česko)

Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 pra3336706
3 CZ-PrLNM
5 20211014172045.3
8 140212|n|acnnnaabn-----------n-a|a------
40 ## $a ABA010
110 2# $a Kolej piaristů (Benešov, Česko)
368 $a církevní knihovny
370 $c Česká republika $f Benešov $s 1703 $t 1892
370 $f Konopiště (Benešov, Česko) $9 PROVENIO
372 $a církev
410 2# $a Piaristická kolej se školou u kostela sv. Anny $0 o
410 2# $a Piaristická kolej (Benešov, Česko) $0 o
670 $a VLČEK, F. - SOMMER, P. - FOLTÝN, D. Encyklopedie českých klášterů. Praha: Nakladatelství Libri 1998, s.174-175. $b údaje o korporaci
670 $a BARTŮŠEK, Václav. Piaristé. Tradice benešovské vzdělanosti a kultury. 1. vyd. Benešov: Galerie výtvarného umění, 1995. 115 s. $b údaje o korporaci
670 $a BARTŮŠEK, Václav. Z dějin piaristického knihovnictví v Benešově. In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska. (dále Problematika...) Sborník z 3. odborné konference Olomouc 5.-6. října 1993. Olomouc 1993, s. 66-70. $b údaje o korporaci
670 $a Gymnázium Benešov, cit. 10. 3. 2020 $b údaje o korporaci $u http://www.gbn.cz/historie-skoly-1/historie-skoly
670 $a Foto exlibris ze sbírky Zdeňka Kolaříka.
678 0# $a Kolej v Benešově byla založena 1703 Františkem Karlem hrabětem Přehořovským z Kvasejovic. -- Již roku 1676 chtěl hrabě Jiří Ludvík ze Sinzendorfu, majitel konopišťského panství, založit v Benešově piaristickou kolej, ale z finančních důvodů se záměr nezdařil. Přesto už v roce 1680 navštívili zástupci piaristického řádu Benešov a z tohoto roku pochází i plánek města se čtyřmi zakreslenými místy, kde by mohla stát piaristická kolej. Nová jednání s piaristy úspěšně ukončil v roce 1703 nový majitel panství hrabě František Karel Přehořovský z Kvasejovic. První piaristé přišli do Benešova v roce 1704 a v roce 1705 začala stavba piaristické koleje. Stavbu barokní koleje a chrámu sv. Anny v letech 1705–1706 provedl významný architekt italského původu Giovanni Battista Alliprandi (budova koleje začala sloužit roku 1706, vyučování zde začalo školním rokem 1706/1707, kdy piaristé otevřeli elementární školu a počáteční třídy gymnázia). Výstavba pokračovala i za Jana Josefa z Vrtby, nového majitele panství, až do dvacátých let 18. století. Piaristická škola měla velmi dobrou úroveň, piaristé vedle výuky rozvíjeli řadu činností – hráli se studenty divadlo (součást výuky), věnovali se sborovému zpěvu, založili kolejní lékárnu, budovali kolejní knihovnu. Mnozí studenti se vypracovali ve významné osobnosti, např. Josef Jaroslav Schaller (1738-1809) založil českou historickou topografii, benediktin Josef Javůrek (1741-1820) byl hudebním skladatelem. Plynulý vývoj gymnázia byl ukončen školskou reformou z roku 1775, kdy podobně jako jiná gymnázia v Čechách bylo i benešovské gymnázium zrušeno, a to v roce 1778. Kolej byla uzavřena r. 1892.
680 $a Charakteristika knižní sbírky: $i Knihovna se nacházela v patře nad refektářem. Zařízení bylo velmi kvalitní (knihovní skříně dodané truhlářem Josefem Walterem z Tyrolska r. 1774, které po zániku koleje odkoupilo o r. 1898 Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze a instalovalo ve vlastní knihovně). $5 CZ-PrLNM $9 PROVENIO
680 $a Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: $i Exlibris se znakem koleje. -- Exlibris se znakem koleje a textem: "Bibliothecae Beneschovieins Schol. Piar". -- Vpisek: "Biblioth. Beneschov Schola Piarum". -- Vpisky: „Ex Munificia M. ac Excell. D. D. Francisci S. R. Imperii Comitis Přehorsowsky de Kwassijowitz". $5 CZ-PrLNM $9 PROVENIO
680 $a Lokace knižní sbírky: $i Národní památkový ústav, Zámecká knihovna Konopiště. $5 CZ-PrLNM $9 PROVENIO
856 4# $3 provenience $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F36706&rootDirectory=72497#!?file=281753 $y Exlibris se znakem koleje.
856 4# $3 provenience $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F36706&rootDirectory=72497#!?file=281754 $y Exlibris se znakem koleje a textem: "Bibliothecae Beneschovieins Schol. Piar".
856 4# $3 provenience $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F36706&rootDirectory=72497#!?file=317313 $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F36706&rootDirectory=72497#!?file=281755 $y Vpisek: "Biblioth. Beneschov Schola Piarum". $y Vpisek: „Bibl. Benesch. Schol. Piarum“.
856 4# $3 provenience $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F36706&rootDirectory=72497#!?file=281756 $y Vpisky: „Ex Munificia M. ac Excell. D. D. Francisci S. R. Imperii Comitis Přehorsowsky de Kwassijowitz".
998 $a Mš $b jaka $b BN
Processing history
Permanent link