Tablic, Bohuslav, 1769-1832

Tablic, Bohuslav, 1769-1832

Tablic, Bohuslav, 1769-1832
See: Tablitz, Bohuslav, 1769-1832
See: Tablicz, Bohuslav, 1769-1832
...
Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpw3247377
3 CZ-PrLNM
5 20210114145716.1
8 140401|n|acnnnaabn-----------n-a|a------
40 ## $a ABH303 $b čeština
100 1# $a Tablic, Bohuslav, $d 1769-1832
368 $a církevní knihovny
370 $a České Brezovo (SR) $b Kostolné Moravce (nyní Hontianske Moravce, SR) $c Česká republika
374 $a kněží
374 $a básníci
374 $a překladatelé
374 $a literární historici
375 $a muž
400 1# $a Tablicz, Bohuslav, $d 1769-1832 $0 o
400 1# $a Tablitz, Bohuslav, $d 1769-1832 $0 o
670 $a Mazák, Pavol-Gašparík, Mikuláš-Petrus, Pavol-Pišút, Milan. Dejiny slovenskej literatúry 2 : Novšia slovenská literatúra (1780-1918). Bratislava : Slovenské pedagogické nakladatel'stvo, 1984, s. 39-42.
670 $a Mráz, Peter. Príležitostná poézia Bohuslava Tablica. Česká literatura 57, 2009, č. 3, s. 387-397.
670 $a Wikipédia $u http://sk.wikipedia.org/wiki/Bohuslav_Tablic
670 $a Leccos $u http://leccos.com/index.php/clanky/tablic-bohuslav
670 $a Parenička, Pavol. Bohuslav Tablic (Tablicz, Tablitz). Knižnica 10, 2009, č. 9, s. 48-51. $u http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2009/september/48.pdf
678 0# $a Pokřtěn 6.9. 1769, zemřel 21.1. 1832. Slovenský básník, překladatel a literární historik, představitel klasicismu, stoupenec československé národní, jazykové a literární jednoty. Povoláním evangelický kněz. Narodil se v rodině učitele. Vzdělání získal v letech 1783-1789 na evangelickém lyceu v Bratislavě a v letech 1790-1792 na univerzitě v Jeně (SRN), kde studoval filozofii, teologii, lékařství, angličtinu a francouzštinu. Jako farář působil na různých místech, naposledy v Kostolných Moravciach, kde v roce 1810 založil "Učenú spoločnosť banského okolia". Pod vlivem Dobrovského "Dějin českého jazyka a literatury" (německy, 1792) se soustředil na výzkum česky psané literatury na Slovensku. Literárněhistorické studium spojoval s vlastní poezií a překlady, které vydal ve čtyřech svazcích pod názvem "Poezye". Na jeho tvorbu výrazně působil nejen Dobrovský, ale také čeští básníci, publikující v Puchmajerových almanaších (přispěvatelem byl i on sám), a dále německá, anglická a francouzská poezie 18. století. Mimo to na Tablicovu tvorbu působily také některé prvky lidové poezie a domácí tradice. Úlohu poezie Tablic chápal jako prostředek v šíření osvícenského myšlení a lidové výchovy. Jeho tvorba měla značný ohlas v Čechách. Z díla: "Poezye" (1806, 1807, 1809, 1812), antologie "Slovenští veršovci" (1805, 1809), "Paměti československých básnířův aneb veršovcův" (Poezye I - IV), překlad díla Nicolase Boileaua "Umění básnířské" (1832). $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F47377&rootDirectory=83814#!?file=276409
680 $a Lokace knižní sbírky: $i Knihovna Národního muzea $5 CZ-PrLNM
680 $a Charakteristika knižní sbírky: $i Fond "Obrození". $5 CZ-PrLNM
680 $a Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: $i Ve fondu "Obrození" jsou dochovány dvě knihy, které Bohuslav Tablic věnoval Josefu Dobrovskému. $5 CZ-PrLNM
856 4# $y Dobrovský, Josef, 1753-1829 $u http://provenio.net/authorities/42944 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F47377&rootDirectory=83814#!?file=276410 $y Dedikace Josefu Dobrovskému od Bohuslava Tablice ve spise "Wersse k slawnosti Poswěcenj nowého Orğanu" od Ondřeje Žlebka.
910 $a ABA010
998 $a Klacek $b jaka
Processing history
Permanent link