Lukasík, Josef, 1914-1942

Lukasík, Josef, 1914-1942

Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpw3243573
3 CZ-PrLNM
5 20210114155215.5
8 980420|n|acnnnaabn n a|a
40 ## $a ABH303
46 $f 1914 $g 1942
100 1# $a Lukasík, Josef, $d 1914-1942
368 $a měšťanské knihovny
368 $a knihovny
370 $a Orlová, Česko $b Praha $c Česko
374 $a nakladatelé a vydavatelé
374 $a nakladatelé a vydavatelé
375 $a muž
670 $a Národní autority ČR $u http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000021450&local_base=AUT
670 $a Knihovny významných českých osobností $u http://www.osobniknihovny.cz/libraryDetail.do?categoryId=6451
670 $a Literární archiv Památníku národního písemnictví $u http://www.badatelna.eu/fond/5027
670 $a HALADA, J. Encyklopedie českých nakladatelství 1949-2006. 1. Vyd. Praha: Libri, 2007. S. 194-195.
670 $a ŠTĚPÁNOVÁ, D. Pozůstalosti nakladatelů a tiskařů ve fondu Knihovny NM. Rozpravy Národního techn. Muzea v Praze. Praha: NTM: 1997. S. 29-30.
678 0# $a Narodil se 11. 6. 1914 v Orlové. -- Český nakladatel, zakladatel edice Návrat a kmenový nakladatel slezských spisovatelů a výtvarníků. Roku 1940 založil nakladatelství v Ostravě a pobočku v Praze. Za druhé světové války byl pronásledován gestapem a zemřel po výslechu 2. 6. 1942 v Praze. Nakladatelství převzala jeho sestra Marie Lukasíková (1916-2000). V roce 1949 bylo nakladatelství zlikvidováno a v roce 1991 znovu obnoveno.
680 $a Charakteristika knižní sbírky: $i Lukasíkova knižní sbírka (126 titulů ve 129 svazcích) obsahuje českou beletrii 40. let 20. století pocházející většinou z produkce jmenovaného nakladatelství. Osobní celek vedle děl autorů regionálních obsahuje základní díla česky psané a překladové literatury 20. století. Knihy (ve správě oddělení základní knihovny) a rodinné a nakladatelské doklady, fotografie, seznamy knih a ilustrace (patřící do fondu oddělení knižní kultury) koupilo Národní muzeum v letech 1983-1984 od pražského Antikvariátu Kniha. $5 CZ-PrLNM
680 $a Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: $i Žádný provenienční znak se nevztahuje k Josefu Lukasíkovi; v jeho knižním celku byly nalezeny dvě autorské rukopisné dedikace Marii Lukasíkové (Makové) a osm podpisů českých autorů, které jsou umístěny nejčastěji na titulním listu. Knihy podepsali Jos. Sekera, Jan Sutnar, Zikmund Skyba, T. Svatopluk, Ant. Procházka, Zd. Bár a Géza Včelička, Josef Hons a Oldřich Zemek. $5 CZ-PrLNM
680 $a Charakteristika dokumentární sbírky: $i Fond 1011 - nezpracován. 1. Doklady a) vlastní; b) právní a účetní z nakladatelské činnosti. 2. Korespondence přijatá (M. Jahn, J. Strnadel, G. Včelička). 3. Rukopisy cizí (G. Včelička). 4. Tisky. 5. Fotografie. Rozměr: 1,2 bm. $5 Literární archiv Památníku národního písemnictví v Praze
680 $a Lokace knižní sbírky: $i Základní fond Knihovny Národního muzea. Zpracováno v letech 1983-1984. Katalogizační lístky zařazeny do GJK s označením „Lukasík”. Signatury Lukasík 00001 – Lukasík 00126. $5 CZ-PrLNM
680 $a Charakteristika dokumentární sbírky: $i Část Lukasíkovy nakladatelské pozůstalosti uložena v Odd. knižní kultury Knihovny NM (rodinné a nakladatelské doklady, fotografie, seznamy knih, ilustrace). Rozsah: 0,22 bm. Zpracováno muzejním způsobem. $5 CZ-PrLNM
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F43573&rootDirectory=80135#!?file=276195 $y Rukopisná dedikace úředníka a legionářského spisovatele Oldřicha Zemka (1893-1967) Marii Lukasíkové z roku 1944 (sign. Lukasík 00055).
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F43573&rootDirectory=80135#!?file=276196 $y Rukopisná dedikace beletristy a žurnalisty Gézy Včeličky (1901-1966) Marii Lukasíkové-Makové z roku 1947 (sign. Lukasík 00114).
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F43573&rootDirectory=80135#!?file=276197 $y Rukopisné exlibris úředníka, redaktora a prozaika Josefa Sekery (1897-1972) z roku 1943 (sign. Lukasík 00026).
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F43573&rootDirectory=80135#!?file=276198 $y Rukopisné exlibris středoškolského profesora, germanisty, básníka a překladatele Jana Sutnara (1922-1999, sign. Lukasík 00053).
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F43573&rootDirectory=80135#!?file=276199 $y Rukopisné exlibris novináře, básníka, dramatika, autora knih pro děti a překladatele Zikmunda Skyby (1909-1957, sign. Lukasík 00054).
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F43573&rootDirectory=80135#!?file=276200 $y Rukopisné exlibris redaktora, politického publicisty, prozaika, dramatika a autora knih pro děti T. Svatopluka (1900-1972, sign.Lukasík 00082).
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F43573&rootDirectory=80135#!?file=276201 $y Rukopisné exlibris autora kulturně politických a osvětových prací, psychologických próz a dramatika Antonína Procházky (1908-1966, sign. Lukasík 00094).
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F43573&rootDirectory=80135#!?file=276202 $y Rukopisné exlibris středoškolského profesora, ředitele kulturního domu, beletristy a autora prací o literatuře Zdeňka Bára (1904-1980, sign. Lukasík 00096). $9 PROVENIO
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F43573&rootDirectory=80135#!?file=276203 $y Rukopisné exlibris beletristy a žurnalisty Gézy Včeličky (1901-1966, sign. Lukasík 00112). $9 PROVENIO
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F43573&rootDirectory=80135#!?file=276204 $y Rukopisné exlibris vysokoškolského pedagoga, prozaika, publicisty, básníka a autora odborných prací o dopravě Josefa Honse (1907-2001, sign. Lukasík 00116). $9 PROVENIO
856 4# $3 fmo $u https://stt.opac.nm.cz/authorities/84897 $y Zemek, Oldřich $9 PROVENIO
856 4# $3 majitel $u http://provenio.net/authorities/43777 $y Bár, Zdeněk (1904-1980) $9 PROVENIO
909 $a CZ
998 $a jaka $a kuboš $b jaka
Processing history
Permanent link