Kollárová, Ludmila, 1837-1880

Kollárová, Ludmila, 1837-1880

Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpw3259280
3 CZ-PrLNM
5 20210114145039.9
8 151021|n|acnnnaabn-----------n-a|a------
40 ## $a ABH303 $b čeština
100 1# $a Kollárová, Ludmila, $d 1837-1880
368 $a měšťanské knihovny
370 $a Pešť (nyní Budapešť) $b Weimar (Výmar) $c Maďarsko $c Německo
375 $a žena
670 $a FRINTA, Antonín. Potomstvo a pozůstalost Jana Kollára. Slovesná věda 5, 1952, č. 1 – 2, s. 89.
670 $a JAKUBEC, Jan. Vzpomínka na Kollára v Durinkách. In: Jan Kollár 1793-1852 : Sborník statí o životě, působení a literární činnosti pěvce "Slávy dcery". Vídeň : Český akademický spolek, Slovenský akademický spolok „Tatran“ 1893, s. 88-94.
670 $a JEŘÁBKOVÁ, Iveta. Zdeňka Šemberová a její život (1841-1912). Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra dějiny a didaktiky dějepisu 2010, zejm. s. 10, 11, 25, 26, 35. $u https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/130016557/?lang=cs
670 $a PODOLAN, Peter. Nehrdzavejúca láska Jána Kollára: mýtus a realita. HISTORYWEB. Informačný portál o histórii. $u http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/nehrdzavejuca-laska-jana-kollara-mytus-a-realita#.ViSXFVKfZzs
670 $a Wikipedia (Ernst Viktor Schellenberg) $u https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Viktor_Schellenberg
678 0# $a Narozena 17.2. 1837 v Pešti (nyní Budapešť, Maďarsko), zemřela 16.6. 1880 ve Výmaru (Weimar, SRN), pochována na tamním hřbitově. Dcera básníka Jána Kollára a jeho manželky Frideriky. Do roku 1849 pobývala v prostředí slovenského evangelického sboru v Pešti a naučila se slovensky a česky (na tamní církevní škole se vyučovalo „bibličtině“ podle Kralické bible a v kostele se zpívalo z českých kancionálů). Později žila ve Vídni, kde byl po smrti otce načas jejím vychovatelem Alois Vojtěch Šembera. Ludmila Kollárová v roce 1863 přesídlila do Výmaru a vdala se za Ernsta Viktora Schellenberga (1827-1896), který vyučoval na tamní vyšší dívčí škole. Z manželství se narodily tři děti, syn Jan a dcery Ludmila a Frida. $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F59280&rootDirectory=96110#!?file=281478
680 $a Lokace knižní sbírky: $i Knihovna Národního muzea $5 CZ-PrLNM
680 $a Charakteristika knižní sbírky: $i Fond "Obrození" $5 CZ-PrLNM
680 $a Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: $i V knize "Katechysmus Doktora Martina Lutera" (1841) je podpis Ludmily Kollárové. $5 CZ-PrLNM
856 4# $y Kollár, Ján, 1793-1852 $u http://provenio.net/authorities/49614 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F59280&rootDirectory=96110#!?file=281479 $y Podpis Ludmily Kollárové v knize "Katechysmus Doktora Martina Lutera" z roku 1841.
998 $a Klacek
Processing history
Permanent link