Jelínek, Hanuš, 1878-1944

Jelínek, Hanuš, 1878-1944

Jelínek, Hanuš, 1878-1944
See: Jelínek, Jan Křtitel, 1878-1944
See: Popelka, Otakar, 1878-1944
See: Otokar, Jean, 1878-1944
...
Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 pra3234933
3 CZ-PrLNM
5 20210924104744.3
8 130109|n|acnnnaabn-----------n-a|a------
35 ## $a jz3701033
40 ## $a ABH303 $b čeština $e rda
100 1# $a Jelínek, Hanuš, $d 1878-1944
368 $a měšťanské knihovny
370 $a Příbram (Česko) $b Praha (Česko) $f Česko $c Francie
370 $f Praha (Česko) $s 1896 $t 1944 $9 PROVENIO
372 $a diplomacie $a literární historie $a překladatelská činnost $a literární kritika $a výtvarná kritika $a umělecká kritika $a kulturní vztahy $a francouzská poezie $a česká poezie
374 $a diplomaté $a čeští básníci $a překladatelé $a literární historici $a výtvarní kritici $a divadelní kritici
375 $a muž
377 $a cze $a fre
400 1# $a Jelínek, Jan Křtitel, $d 1878-1944 $0 o
400 1# $a Popelka, Otakar, $d 1878-1944 $0 o
400 1# $a Otokar, Jean, $d 1878-1944 $0 o
670 $a Národní autority ČR $b jz3701033 $u http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000044375&local_base=AUT
670 $a Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 2/I. H-J. Praha: Academia, 1993, s.490-493. $b biografické údaje česky
670 $a BROUČEK, Stanislav. Město Paříž a český intelektuál na zlomu 19. a 20. století (na příkladu Hanuše Jelínka). Brouček, Stanislav. In Slova města. Praha: CeFRes, 2000, s. 93-107. $b biografické údaje česky
670 $a Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století $b biografické údaje česky $u http://www.libri.cz/databaze/kdo20/search.php?zp=9&name=JEL%CDNEK+HANU%A9
670 $b biografické údaje česky $u http://cs.wikipedia.org/wiki/Hanu%C5%A1_Jel%C3%ADnek $a Wikipedia
670 $a Národní divadlo - abecední seznam umělců a spolupracovníků dívadla $b Jelínek uveden jako autor libreta a jako překladatel (pod pseudonymem Otakar Popelka) $u http://archiv.narodni-divadlo.cz/Dokument.aspx?jz=cs&dk=Umelec.aspx&ju=2215&pn=256affcc-f105-1000-85ff-c11223344aaa
670 $a Příbramsko.eu $b foto $u http://www.pribramsko.eu/foto_akce_player.php?ID=2372
670 $a VELUIRE, Anne-Claire. Hanuš Jelínek (1878-1944), médiateur culturel entre la France et les pays tchèques. Mémoire de maîtrise sous la direction de Frédéric Monier. Université d´Avignon et des pays de Vaucluse, Année universitaire 2002-2003. 134 s. $b biografické údaje francouzsky
670 $a FRYŠ, Josef. Dvanáct osudů čtyř staletí. Příbram: vlastní náklad, 2008, s. 100-121. $b biografické údaje česky
670 $a HORSKÁ, Pavla. Sladká Francie. Praha: Lidové noviny, 1996, s.117-118, 124-127.
670 $a SIBLÍK, Emanuel. Padesátiny Hanuše Jelínka. Rozpravy Aventina. 1928, roč. 4, č. 5, s. 47. $u http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RozAvn/4.1928-1929/5/47.png
670 $a SERVANT, Catherine. Mezi Francií a Čechy (Především k pozornosti věnované české literatuře do roku 1918). In Světová literárněvědná bohemistika I. Historie a současný stav. Materiály z 1. kongresu světové literárněvědné bohemistiky. (Edice K, sv. 1). Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR. 1996, s. 51-62. $u http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/sborniky/kongres/SLBI/7.pdf
670 $a GALMICHE, Xavier. Jak „Češi bojovali s negativními rysy svého charakteru“ aneb Recepce českého expresionismu ve Francii a příklad Hanuše Jelínka. In Česká literatura na konci tisíciletí I. Příspěvky z 2. kongresu světové literárněvědné bohemistiky. (Edice K, s.6). Praha,2001, s. 325-334. $u http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/sborniky/kongres/CLKT1/36.pdf
670 $a GALMICHE, Xavier. "Třicetiletá kampaň zahraniční ve službách české literatury". Hanuš Jelínek očima A. Nováka. In Arne Novák, literární historik a kritik. Red. Jiří Kudrnáč, Zuzana Urválková. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická = Bohemica litteraria. 2002-2003, roč. 51-52, č. V5-6, s. [65]-71. Brno: Masarykova univerzita, 2004. $u http://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/104811/V_BohemicaLitteraria_05-2002-1_11.pdf?sequence=1
670 $a SOVÁKOVÁ, Veronika. Hanuš Jelínek mezi kuturou a politikou (1914-1944). Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze,Pedagogická fakulta. Katedra dějin a didaktiky dějepisu. Ved. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D. Praha, 2013.
670 $a Badatelna.cz $u http://www.badatelna.cz/fond/2966
670 $a Knihovny významných českých osobností $u http://www.osobniknihovny.cz/libraryDetail.do?categoryId=6388
670 $a Knihovny významných českých osobností - knihy, které Hanuš Jelínek věnoval přátelům a kolegům (rkp dedikace). $u http://www.osobniknihovny.cz/findInSection.do?returnType=model&sortBy=title&easySearch=Jel&categoryId=&x=0&y=0
670 $a KAŠPAROVÁ, Jaroslava. Baudelairovská setkání s Hanušem Jelínkem – u něho v knihovně. In Linguis diversis libri loquuntur. České Budějovice: Jihočeská univerzita 2013, s. 55-66. $b fond Jelínek KNM
670 $a Dům, v němž bydleli Jelínkovi: Kladská 3, Praha 2 - Vinohrady. $u https://www.google.cz/maps/@50.073764,14.447774,3a,90y,248.27h,102.2t/data=!3m6!1e1!3m4!1sqUgPSDjdn8Of0y_7yuRNcA!2e0!7i13312!8i6656
670 $a Zpěvy sladké Francie: e-knihy Knihovna Jana Drdy Příbram $u http://www.kjd.pb.cz/e-knihy
670 $a Le déserteur - v podání Rudolfa Pellara. $b píseň $u https://www.youtube.com/watch?v=m4Ltw5sav1Y
670 $a Le déserteur - Je me suis engagé v podání Yvese Montanda $b píseň $u https://www.youtube.com/watch?v=DjYcgnbeGHg
670 $a Zpěvy sladké Francie - Tři tamboři (soubor Chairé). $b píseň $u https://www.youtube.com/watch?v=_9SVkB3mHL4
670 $a Zpěvy sladké Francie - informace o CD souboru Chairé. $u http://www.chaire.cz/kritika.pdf
670 $a BAUMAL, Francis. M. Hanuš Jelínek et les lettres françaises. La Revue française de Prague VIII, 1929, nr.42, p.113-118 (článek k J. padesátinám). $u http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54102673/f123.tableDesMatieres
678 0# $a "Pražský monument pařížské Belle Epoque" (V. Černý). Básník,překladatel, esejista a divadelní kritik, propagátor sblížení česko-francouzských kulturních styků. -- Narodil se jako syn příbramského úředníka Jana Otakara Jelínka (1839-1888) a jeho druhé ženy Emy, rozené Kaiserové v příbramském hostinci "U Sebastopolu" 3. září 1878. Po obecné škole, kterou začal navštěvovat již v pěti letech, pokračoval ve studiu na příbramském gymnáziu (maturita 1896). V letech 1896-1900 studoval na filozofické fakultě c. k. České univerzity Karlo-Ferdinandovy romanistiku a germanistiku v Praze (doktorát 1908 - práce "Melancholikové: studie z dějin senzibility v literatuře francouzské"). Pro dva semestry (zimní semestr 1897/1898 a zimní semestr 1899/1900) získal stipendium pro studium na pařížské Sorbonně. V této době se stýkal s českými umělci v Paříži, např. Františkem Kupkou či Alfonsem Muchou. V r. 1900 mu prestižní literární časopis Mercure de France otiskl studii o současné české poezii "La Littérature tchèque contemporaire". -- Po ukončení univerzitních studií v letech 1900-1918 učil v Praze na žižkovské reálce a na Československé obchodní akademii v Resslově ulici. Stal se jedním z hlavních organizátorů Kruhu českých spisovatelů (od 1902).V r. 1903 se seznámil s nejstarší dcerou Aloise Jiráska Boženou, kterou si 17. července 1905 vzal za manželku. Novomanželé odjeli na svatební cestu do Francie. Zde se seznámili s Milanem Rastislavem Štefánikem. V letech 1909-1910 přednášel na pozvání Ernesta Denise o české literatuře na pařížské univerzitě (Jelínek musel na vlastní náklady zajistit svého zástupce - pozdějšího prezidenta Edvarda Beneše).Účastnil se jako zpravodaj Národních listů versailleské mírové konference (1919-1920) v Paříži. V letech 1919-1932 působil jako vysoký úředník ministerstva zahraničí v Praze a Paříži (30. listopadu 1920 byl jmenován odborovým radou na ministerstvu zahraničí, v lednu 1922 přednostou tiskové kanceláře v Paříži; ČTK řídil až do r. 1925). V r. 1925 působil v Ženevě a v r. 1926 byl zástupcem vlády v Paříži. -- Dlouhá léta se podílel na redakci Lumíra (1913-1940) – r. 1916 zde otiskl svůj první překlad francouzské poezie, (báseň Francise Jammese "Slyš v sadu"). Publikoval v českých časopisech: Horymír (básnický debut 1893), Niva, Národní politika (zde byl divadelním referentem), Literární rozhledy, Zlatá Praha, Rozpravy Aventina aj. i v četných časopisech francouzských: Journal des Débats, Mercure de France (kde vedl rubriku Lettres Tchèques) aj., a ve francouzských časopisech vydávaných v Praze. Stal se dopisovatelem deníku Comoedia. Redigoval sborník Padesát let Umělecké besedy, 1863-1913 (1913). -- Hojně překládal francouzskou poezii (G.Apollinaire, Ch.Baudelaire, J.Cocteau, A.Rimbaud, P.Verlaine aj.), prózu (H. Barbusse, A. Dumas ml., A.Musset aj.) i dramata (Molière, J. Renard aj.). V r. 1925 vydal své nejznámější překladatelské dílo: "Zpěvy sladké Francie", překlady francouzských lidových písní a poezie z 15.–18. století. O jejich popularitě svědčí například to, že písně Cestář či Švarný tambor v Čechách zlidověly. Působil jako propagátor české literatury ve Francii, přeložil např. Máchův Máj a několik dramat (A. Jirásek: Otec; K. Čapek: RUR; V. Dyk, Zmoudření Dona Quijota), která byla jeho zásluhou uvedena na francouzských jevištích. -- V r. 1927 se u něj projevily zdravotní potíže, které postupně vedly k tomu, že 16. června 1931 požádal o předčasné penzionování. Jeho žádosti bylo 30. září téhož roku vyhověno. -- Dále se věnoval redakčním pracem v časopisu Lumír a od r. 1933 byl rovněž předsedou literárního odboru Umělecké besedy. V roce 1939 vstoupil do Národního souručenství. Byl rovněž členem zednářské lóže Umění-Týn. -- V průběhu válečných let téměř oslepl, své paměti "Zahučaly lesy" již musel z větší části diktovat. Zemřel v noci z 27. na 28. dubna 1944 a je pohřben na Vyšehradském hřbitově. - V září r. 2010 byla Jelínkovi na Sebastopolském náměstí v Příbrami na domě, kde se narodil, slavnostně odhalena pamětní deska. $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F34933&rootDirectory=72445#!?file=274290 $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F34933&rootDirectory=72445#!?file=274291 $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F34933&rootDirectory=72445#!?file=274292
680 $a Charakteristika knižní sbírky: $i Bohatá a cenná knižní sbírka obsahuje kromě prací J. především francouzskou literaturu, beletrii, literární vědu, většinou cizojazyčné, vedle francouzských též díla německá, ruská a díla v dalších jazycích. Knihy nejen kupoval, ale velkou řadu knih získal věnováním od autorů nebo jako recenzní výtisky. Obsahuje také knihy patřící B. J., ojediněle jiným příbuzným. Knižní a literární pozůstalost přišla do NM v říjnu r. 1951 po smrti B. J. (srv. zápis v přírůstkové knize z r. 1951, z r.1952), ale majetkem NM byla již od již v intencích poslední vůle J. od r. 1944, tj. po jeho smrti. Převážná část knih byla postavena na sign. Jelínek (1061 titulů v 2185 sv.) a další zatím neurčené množství knih bylo tematicky rozptýleno do základního fondu knihovny, kde je lze bezpečně identifikovat jen tehdy, mají-li průkazné majetnické a dedikační přípisy odkazující na Jelínka či jeho blízké. Akvizice navíc probíhala delší dobu, až do sklonku 60. let 20. století (další knihy předávané dědici, společně s obrazy a zařízením J. pracovny?). Celkový rozsah J. rozptýlené knižní sbírky i způsob její akvizice bude možno částečně rekonstruovat zřejmě jen na základě konfrontace zmíněných seznamů z r. 1951 (v něm je zapsáno 1109 titulů) a r. 1952 (412 titulů v 422 exemplářích a 432 sv. ), s reálně dochovaným knižním fondem i s GJK. Pozdější akviziční zápisy v přírůstkových knihách (akvizice probíhala až do poloviny 60. let 20. století) již bohužel provenienci knih neuvádí. Pokud další knihy nesou známky toho, že patřily Jelínkovi (podpis, dedikace, popř. typická knižní vazba) či jeho blízkým, lze je do Jelínkovy osobní knihovny též zahrnout (v opačném případě jednoznačná identifikace rozptýlených knih není možná). -- Literární pozůstalost je zpracována a je uložena v LA PNP. -- Fond Knihovny NM obsahuje v různých osobních knižních sbírkách knihy, které obsahují Jelínkovu rukopisnou dedikaci (Jarmil Krecar); podobně tomu je i s knihovnami jiných intelektuálů Jelínkovy doby, srov. www.osobniknihovny.cz). $5 CZ-PrLNM $9 PROVENIO
680 $a Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: $i J. podepisoval svoje knihy svým jménem perem i tužkou (před získáním doktorátu bez titulu, pak s titulem, někdy s datem, jindy bez něj). Tištěné exlibris měl, ale patrně nikdy nepoužil. Dochovalo se v literární pozůstalosti v LA PNP (plachetnice na moři, dokola na nebi čtyři hvězdy, nahoře heslo "Fluctuat nec mergitur", ve spodní části "Ex libris Dr. H. Jelínek"). V řadě knih jsou rukopisné i tištěné dedikace českých i cizích autorů určené Jelínkovi a někdy oběma manželům (např. E. Lešehrad, V. Dyk, J. Hořejší, F. Khol, R. Medek, E. Hostovský, J. Frejka, L. Léger, R. Coolus, G. Charpentier, F. Baumal, L. Dumur, G. Duhamel, A. Breton, J. Chopin, C. Mauclaire, A. Mercereau aj.). Nezřídka se ve fondu nacházejí knihy, které patřily manželce Boženě Jelínkové-Jiráskové nebo Jelínkovu otci či bratrovi Františkovi, popř. A. Jiráskovi. Řada knih má vloženy navštívenky a jiné lístky s poznámkami. Některé knihy jsou vázány v jednotných majitelských vazbách (např. z šedého nebo vínově červeného režného plátna s černými hřbetními štítky). -- Řada knih nese rukopisné dedikace určené oběma manželům (jak od zahraničních autorů, tak také od Františka Jelínka, Hanušova bratra). -- Ve fondu Pinkas-Odkolek se nachází kniha s rukopisnou dedikací L. Pinkasovi: "A M. le docteur L. Pinkas hommage respectueux Dr H. Jelínek". Podobné rukopisné dedikace v knihách, jejichž autorem byl právě Hanuš Jelínek, se ncházejí rozptýleně jak ve fondech osobnbích knihoven Knihovny Národního muzea, tak i v řadě knihoven zahraničních (pařížských). $5 CZ-PrLNM $9 PROVENIO
680 $a Charakteristika dokumentární sbírky: $i Osobní fond v rozsahu 29 kartónů, 1825-1944. Zpracováno ve 2. stupni evidence - J. Wagner: Hanuš Jelínek, Praha 1966, edice inv. č. 148. Dodatky uspořádány v 1. stupni evidence. $5 Literární archiv Památníku národního písemnictví $9 PROVENIO
680 $a Charakteristika umělecké sbírky: $i V Knihovně NM se nachází knihovní mobiliář (knihovní regály, pracovní stůl, etažerky, křeslo a stolička aj.) z Jelínkovy pracovny. -- Rovněž 1 obbraz Boženy Jelínkové-Jiráskové. $5 CZ-PrLNM $9 PROVENIO
680 $a Lokace knižní sbírky: $i Knihovna Národního muzea. $5 CZ-PrLNM $9 PROVENIO
680 $a Lokace dokumentární sbírky: $i Literární archiv Památníku národního písemnictví $5 Literární archiv Památníku národního písemnictví $9 PROVENIO
680 $a Lokace umělecké sbírky: $i Knihovna NM $5 CZ-PrLNM $9 PROVENIO
856 4# $y Armandy, André, 1882-1958 $u http://provenio.net/authorities/58136 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $3 portret $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F34933&rootDirectory=72445#!?file=274293 $y Podobizna mladého Hanuše Jelínka. $9 PROVENIO
856 4# $y Baumal, Francis, 1878-19.. $u http://provenio.net/authorities/51007 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $3 zdroj $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F34933&rootDirectory=72445#!?file=280442 $y Vyjádření tehdejšího ředitele Knihovny NM Miloslava Novotného z 30. ledna r.1946 o tom, že darovaná pozůstalost po H. Jelínkovi nacházející se v Jelínkově pracovně, bytě B. Jelínkové-Jiráskové (celá knihovna, památkové předměty, obrazy a výzdoba) je majetkem Národního muzea a pracovna je "přístupným badatelským objektem pro literární a kulturní historiky, kteří studují dílo Dra Hanuše Jelínka". $9 PROVENIO
856 4# $y Barbusse, Henri, 1873-1935 $u http://provenio.net/authorities/51015 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $3 provenience $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F34933&rootDirectory=72445#!?file=274294 $y Potvrzení z r. 1946 navazuje na předešlé potvrzení vydané v době okupace. $9 PROVENIO
856 4# $y Beauduin, Nicolas, 1881-1960 $u http://provenio.net/authorities/45822 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $3 provenience $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F34933&rootDirectory=72445#!?file=280443 $y Exlibris Hanuše Jelínka: loď se vzdutou plachtou na vlnách, na nebi září čtyři hvězdy, heslo „Fluctuat nec mergitur” (Pluje, ale nepotopí se), které odkazuje na devízu ve velkém znaku města Paříže. Literární archiv Památníku národního písemnictví. Signováno B. 16 (autorkou zjevně Božena Jelínková v r. 1916). $9 PROVENIO
856 4# $y Bérence, Fred, 1889-1977 $u http://provenio.net/authorities/47750 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $3 provenience $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F34933&rootDirectory=72445#!?file=274295 $y Rukopisné exlibris Hanuše Jelínka - nedatované. $9 PROVENIO
856 4# $y Bloch, Jean-Richard, 1884-1947 $u http://provenio.net/authorities/58025 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $3 provenience $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F34933&rootDirectory=72445#!?file=281035 $y Rukopisné exlibris Hanuše Jelínka z roku 1910. $9 PROVENIO
856 4# $y Boisjoslin, Jacques de, 1840-1914 $u http://provenio.net/authorities/58192 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $3 provenience $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F34933&rootDirectory=72445#!?file=281036 $y Detail bibliofilské autorovy vazby jeho básnické sbírky Konec karnevalu z r.19025 (sign. 94 H 371). $9 PROVENIO
856 4# $y Breton, André, 1896-1966 $u http://provenio.net/authorities/43831 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $3 provenience $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F34933&rootDirectory=72445#!?file=274296 $y Rukopisná dedikace Hanuši Jelínkovi od francouzského spisovatele a esejisty Henryho Bordeaux (1870-1963) v knize "Au Pay des Élisabeth," vydané v Paříži 1937 (sign. Jelínek 142). $9 PROVENIO
856 4# $y Brunet, Gabriel, 1889-1964 $u http://provenio.net/authorities/58249 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $3 provenience $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F34933&rootDirectory=72445#!?file=274297 $y Rukopisná dedikace Hanuši Jelínkovi od francouzského spisovatele a esejisty Henryho Bordeaux (1870-1963) v knize "Le Pays sans sombre," vydané v Paříži 1935 (sign. Jelínek 143). $9 PROVENIO
856 4# $y Cazin, Paul, 1881-1963 $u http://provenio.net/authorities/51066 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $3 provenience $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F34933&rootDirectory=72445#!?file=274298 $y Rukopisná dedikace Hanuši Jelínkovi od francouzského symbolistického básníka a spisovatele Alexandra Mercereaua (1884-1945) v knize Évangil de la bonne vie, Paris 1919 (sign. Jelínek 485). $9 PROVENIO
856 4# $y Duhamel, Georges, 1884-1966 $u http://provenio.net/authorities/51059 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $3 provenience $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F34933&rootDirectory=72445#!?file=274299 $y Rukopisná dedikace Hanuši Jelínkovi od francouzského básníka, prozaika, historika umění a literárního kritika Camilla Mauclaira (1872-1945) v knize "Essais sur l'amour. La magie de l'amour" z r. 1921. $9 PROVENIO
856 4# $y Dumur, Louis, 1863-1933 $u http://provenio.net/authorities/51004 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $3 provenience $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F34933&rootDirectory=72445#!?file=274300 $y Rukopisné věnování Hanuši Jelínkovi od francouzské básnířky Suzanne Malard (nar. 1907) z r. 1932 v knize "Radiophonie, Paris 1931.. $9 PROVENIO
856 4# $y Dupierreux, Richard, 1891-1957 $u http://provenio.net/authorities/58190 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F34933&rootDirectory=72445#!?file=281037 $y André Breton - rukopisná dedikace Hanuši Jelínkovi v knize André Bretona "Revolver s bílými vlasy". $9 PROVENIO
856 4# $y Frejka, Jiří, 1904-1952 $u http://provenio.net/authorities/47453 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $3 provenience $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F34933&rootDirectory=72445#!?file=274301 $y Dedikace Hanuši Jelínkovi Jean-Richarda Blocha (1884-1947), francouzského spisovatele v knize "Sibylla" (Jelínek 112): „A Monsieur le dr. Hanuš Jelínek, en souvenir de notre rencotre et en hommage de particulière sympathie. Jrbloch.“ $9 PROVENIO
856 4# $y Gaubert, Ernest, 1880-1945 $u http://provenio.net/authorities/58520 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $3 provenience $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F34933&rootDirectory=72445#!?file=281038 $y Rukopisná dedikace francouzského básníka, ředitele literárního časopisu "La vie des lettres" Nicolase Beauduina (1881-1960) - sign. Jelínek 98. $9 PROVENIO
856 4# $y Giraudoux, Jean, 1882-1944 $u http://provenio.net/authorities/58528 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $3 provenience $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F34933&rootDirectory=72445#!?file=281039 $y Rukopisná dedikace francouzského básníka, ředitele literárního časopisu "La vie des lettres" Nicolase Beauduina (1881-1960) - sign. Jelínek 99. $9 PROVENIO
856 4# $y Hásková, Zdenka, 1878-1946 $u http://provenio.net/authorities/50934 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $3 provenience $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F34933&rootDirectory=72445#!?file=274302 $y Dedikace Freda Bérence (1889-1977), francouzského spisovatele švýcarského původu pobývajícího v letech 1911-1932 v Praze, manželům Jelínkovým datovaná v Praze 1924 (Jelínek 104). $9 PROVENIO
856 4# $y Herriot, Edouard, 1872-1957 $u http://provenio.net/authorities/58508 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $3 provenience $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F34933&rootDirectory=72445#!?file=274303 $y Rukopisné věnování V. Dyka H. Jelínkovi: "Dr. Hanuši Jelínkovi z upřímného starého přátelství a s přáním plného zotavení Viktor Dyk 6.I. 1938" v Dykově knize Klíč (sign.94 K 205). $9 PROVENIO
856 4# $3 provenience $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F34933&rootDirectory=72445#!?file=280444 $y Rukopisná dedikace H. Jelínkovi ( "Au Docteur Hanuš Jelínek, avec la cordiale gratitude que je lui dois pour m´avoir initié aux Lettres tchèques, en remerciement pour son accueil Jean Prévost 15 Mai 1936") v knize Jean Prévost "Lucie Paulette" (sign. Jelínek 348). $9 PROVENIO
856 4# $3 provenience $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F34933&rootDirectory=72445#!?file=274304 $y Rukopisná dedikace "A M. le docteur L. Pinkas hommage respectueux Dr H. Jelínek". $9 PROVENIO
856 4# $3 majitel $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F34933&rootDirectory=72445#!?file=274305 $y Na přední předsádce knihy G. Duhamela "Défense des lettres" (sign. 46 H 351) perem dedikace G. Duhamela H. Jelínkovi: "A Hanus Jelinek grand ami des lettres françaises fidelement Duhamel octobre 37". $9 PROVENIO
856 4# $y Charpentier, Gustave, 1860-1956 $u http://provenio.net/authorities/57947 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $y Jelínková, Božena, 1880-1951 $u http://provenio.net/authorities/33718 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $y Krecar, Jarmil 1884-1959 $u http://provenio.net/authorities/33990 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $3 fotografie $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F34933&rootDirectory=72445#!?file=274306 $y Ukázka nábytku H. Jelínka. $9 PROVENIO
856 4# $y Léger, Abel, nar. 1882 $u http://provenio.net/authorities/51014 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $3 fotografie $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F34933&rootDirectory=72445#!?file=274307 $y Opravený hrob Hanuše Jelínka a Boženy Jelínkové-Jiráskové na Vyšehradě. $9 PROVENIO
856 4# $y Léger, Louis, 1843-1923 $u http://provenio.net/authorities/53391 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $y Malard, Suzanne, 1907- $u http://provenio.net/authorities/57999 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $y Marcha, Jaroslav, 1880-1961 $u http://provenio.net/authorities/55965 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $y Mauclair, Camille, 1872-1945 $u http://provenio.net/authorities/51078 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $y Medek, Rudolf, 1890-1940 $u http://provenio.net/authorities/48345 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $y Mercereau, Alexandre, 1884-1945 $u http://provenio.net/authorities/53436 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $y Naquet, Alfred, 1834-1916 $u http://provenio.net/authorities/58197 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $y Piérard, Louis, 1886-1951 $u http://provenio.net/authorities/50592 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $y Prévost, Jean, 1901-1944 $u http://provenio.net/authorities/53642 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $y Rosny, Joseph Henri ml., 1859-1948 $u http://provenio.net/authorities/58119 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $y Sauvage, Marcel, 1895-1988 $u http://provenio.net/authorities/60887 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $y Soupault, Philippe, 1897-1990 $u http://provenio.net/authorities/58217 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $y Suchý, Lothar, 1873-1959 $u http://provenio.net/authorities/50937 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $y Šubert, František Adolf, 1849-1915 $u http://provenio.net/authorities/53613 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $y Turpin, Georges, 1885-1952 $u http://provenio.net/authorities/53402 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $3 majitel $u https://stt.opac.nm.cz/authorities/90750 $y Pinkas, Hippolyt Soběslav $9 PROVENIO
856 4# $3 provenience $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F34933&rootDirectory=72445#!?file=274308 $y Rukopisná dedikace J. Hanticha H. Jelínkovi v knize "Prague" (1905). $9 PROVENIO
856 4# $3 majitel $u https://stt.opac.nm.cz/authorities/91109 $y Hantich, Jindřich, 1855-1919 $9 PROVENIO
856 4# $3 provenience $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F34933&rootDirectory=72445#!?file=281040 $y Autorská rukopisná dedikace E. Denisovi od Hanuše Jelínka v knize "Melancholikové (Praha, J. Otto 1908) uložené v knihovně Institutu slavistických studií v Paříži (sign.D 706): "A mon cher maître Ernest Denis pour le remercier de l´amour qu´il a témoigné à mon pays hommage respectueux de l´auteur. Prague, le 30 Janvier 1908". $9 PROVENIO
856 4# $3 majitel $u http://provenio.net/authorities/50683 $y Denis, Ernest, 1849-1921 $9 PROVENIO
856 4# $3 majitel $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F34933&rootDirectory=72445#!?file=281041 $y V knize H. Jelínka "Královské město Praha (Praha 1909), sign.TS 4° 1187 v knihovně IES rukopisné věnování: "A Madame Mazon souvenir respectueux Dr. H. Jelínek Paris, le 1er Février 1910". $9 PROVENIO
856 4# $3 majitel $u http://provenio.net/authorities/102925 $y Roche-Mazon, Jeanne, 1885-1953 $9 PROVENIO
856 4# $3 provenience $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F34933&rootDirectory=72445#!?file=281042 $y Na předtitulním listě knihy H. Jelínka "Histoire de la littérature tchèque" (Paris, 1933) v Bibliothèque universitaire des langues et civilisations, sign. GEN.IV.17064, rukopisná dedikace Jelínka Pichonovi: "A Jules Chopin en témoignage d´une vieille amitié souvenir fraternel de Hanuš Jelínek". $9 PROVENIO
856 4# $3 majitel $u http://provenio.net/authorities/102948 $y Pichon, Jules Eugène, 1880-1939 $9 PROVENIO
856 4# $3 zdroj $u https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/amnphl/61-1-2/le-docte-et-le-fanfaron-sur-un-papier-trouve-linstitut-detudes-slaves-paris-la-laryngiade-de-hanus-jelinek-1929 $y Knížka H. Jelínka "Laryngiada" (Praha F. Topič 1929, sign.TC 3276) obsahuje exlibris, dodané v Institutu, dokazující, že bibliofilie patřila do Dominoisovy knihovny. $9 PROVENIO
856 4# $3 majitel $u https://provenio.net/records/88d93fa6-68fd-4b64-9c4d-65335cd22c49 $y Dominois, Fuscien, 1888-1938 $9 PROVENIO
856 4# $3 majitel $u http://provenio.net/authorities/47750 $y Bérence, Fred, 1889-1977 $9 PROVENIO
856 4# $3 majitel $u https://provenio.net/records/def76416-3fca-4b9f-84e3-175927c2c684 $y Černý, Václav, 1905–1987 $9 PROVENIO
998 $a jaka $b BN
Processing history
Permanent link