Volf, Josef, 1878-1937

Volf, Josef, 1878-1937

Volf, Josef, 1878-1937
See: Přeštický, J. V., 1878-1937
...
Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 pra3234034
3 CZ-PrLNM
5 20210114145813.6
8 980612|n|acnnnaabn n a|a
40 ## $a ABH303 $b cze $d ABA010
100 1# $a Volf, Josef, $d 1878-1937
368 $a měšťanské knihovny
370 $a Příchovice u Přeštic $b Praha $c Česko
373 $a Národní muzeum (Praha, Česko).
374 $a knihovníci $s 1903 $t 1937
374 $a ředitelé knihoven $s 1928 $t 1937
374 $a knihovědci
374 $a historici umění
374 $a literární historici
374 $a redaktoři
375 $a muž
400 1# $a Přeštický, J. V., $d 1878-1937 $0 o $w v
670 $a MERHAUT, Luboš. Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce. 4/II. U-Ž. Dodatky A-Ř. 1. vyd. Praha: Academia, 2008. s. 1447-1452.
670 $a EMLER, Jan. Dr. Josef Volf: 7.II.1878 - 12.V.1937. [Praha: Jan Emler, 1938]. s. 179-184.
670 $a Knihovny významných českých osobností $u http://www.osobniknihovny.cz/libraryDetail.do?categoryId=6376
670 $a Wikipedia $u http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Volf
670 $a Literární archiv Památníku národního písemnictví $u http://www.badatelna.eu/fond/3215
670 $a Knihovna Příchovice $u http://knihovnaprichovice.webnode.cz/osobnosti-prichovic/phdr-josef-volf/
678 0# $a Narodil se 7.2.1878 v Příchovicích u Přeštic, zemřel na srdeční slabost 12.5.1937 v Praze. -- Literární a kulturní historik, knihovědec. Díky aktivitám z mnoha oblastí je Volfa možné označit například za literárního a kulturního historika, badatele. Značnou pozornost věnoval zejména oblasti knihovnictví a knižní politiky. Zajímal se o dějiny knihtisku, novin a novinářství. -- Po studiích na plzeňském gymnáziu (1892–1899) studoval historii na Filozofické fakulty UK v Praze. R. 1902 absolvoval knihovnickou praxi v knihovně Uměleckoprůmyslového muzea, od r. 1903 byl zaměstnán v Knihovně NM a rok nato úspěšně dokončil svá studia doktorátem z filozofie. V muzejní knihovně byl veden jako skriptor slovanského oddělení a později, v r. 1928, byl po Č. Zíbrtovi jmenován ředitelem této knihovny. V roce 1928 byl po Čeňku Zíbrtovi jmenován ředitelem této knihovny. Zde působil do konce života. Díky Volfově zájmům a stykům byly knihovní sbírky lépe rozmnožovány. Získával pro knihovnu dary, odkazy a rukopisné památky. Kromě sféry knihovnické se Volf zabýval slavistikou, s čímž souvisela jeho myšlenka shromáždit sbírku dokumentů národní slovesnosti. Dále sbíral materiály pro dějiny cenzury v Rakousku a Čechách. Zkoumal život Josefa Dobrovského (Příspěvky k životu a dílu Josefa Dobrovského) a J.A. Komenského. Zájem o dějiny protestantského exilu je doložen v soupisech nekatolíků a práci o exulantech v díle Čeští exulanti ve Freiberce v letech 1620-1640. Soustředil se též na dějiny kulturních a literárních institucí, zejména na knihovny a veřejné půjčovny (Dějiny veřejných půjčoven v Čechách do roku 1848, které zahrnují psychologii čtenáře, cíl knihoven, postavení četby). Spolupracoval na Zíbrtově Bibliografii české historie. Zabýval se typografií české knižní produkce a osvětlil profil provinciálního knihaře ve městě. Napomáhal rozvoji knihovnickému školství jako iniciátor vybudování Státní knihovnické školy, kde přednášel. Byl univerzitních lektorem knihovnické správy. Dále byl aktivní jako redaktor několika časopisů (Časopis československých knihovníků, Časopis Národního Muzea, Památky archeologické, Knihy a knihovny). Mezi jeho nejznámější díla z oblasti dějin českého knihtisku a novinářství patří Dějiny českého knihtisku do roku 1848, O tiskařích, nakladatelích a knihkupcích v Praze za Josefa II., Dějiny novin v Čechách do roku 1848. Byl také aktivním svobodným zednářem. $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F34034&rootDirectory=68189#!?file=274112 $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F34034&rootDirectory=68189#!?file=274113
680 $a Charakteristika knižní sbírky:
680 $a Charakteristika knižní sbírky: $i V. knihovna (2 232 titulů v ca 2 502 sv.) byla do Knihovny NM získána po smrti majitele. Zahrnuje převážně díla z oborů knihovědy, knihovnictví, lingvistiky a historie. Ve fondu najdeme také mnoho příležitostné literatury (průvodce výstavami a muzei), bibliofilie nebo publikace, které majitel získal v souvislosti se svým členstvím v pražské zednářské lóži. V r. 1972 byl soubor doplněn nákupem sbírky bibliofilií. -- Do Knihovny Národního muzea daroval Josef Volf 17.4.1915 jedno dílo E. Mencl: Poslední slovo o cytologických "pravdách". (sign. 83 I 639) - viz KNM, Přírůstková kniha 1915. $5 CZ-PrLNM
680 $a Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: $i Rukopisné exlibris ve tvaru „Dr. Jos. Volf“ je v několika verzích obměněno doplněním vročení či poznámky. Pečlivě je stejnou rukou na některých svazcích zapsána také informace o způsobu nabytí či poznámka, od koho byla kniha získána. Dedikace, které byly v knihách nalezeny, pocházejí nejčastěji buď od spolubratrů ze zednářských lóží, nebo od osob, které se na J. V. obracely z jeho titulu ředitele Knihovny NM. V knihách bylo nalezeno podpisové razítko ve tvaru „Dr. J.Volf”, dodané do knih však až v Knihovně NM. $5 CZ-PrLNM
680 $a Lokace knižní sbírky: $i Základní fond Knihovny NM (sign. „Volf“). Katalogizační lístky, označeny podpisovým razítkem „Dr. J. Volf“, jsou zařazeny do GJK. -- Oddělení knižní kultury KNM (celek “Bibliofilie”). $5 CZ-PrLNM
680 $a Charakteristika dokumentární sbírky: $i Volfova pozůstalost je uložena v Lliterárním archivu PNP - fond 1908. Obsahuje:1. Doklady úřední (Slovanský ústav, Státní škola knihovnická, Knihovní rada, Matice česká). 2. Korespondence a) přijatá (J. Adámek, E. Bass, E. Beneš, J. Emler, J. Mahen, A. Podlaha); b) odeslaná; c) cizí. 3. Rukopisy a) vlastní (o J. E. Purkyňovi, o české šlechtě, kartotéka); b) cizí. 4. Tisky a výstřižky. 5. Fotografie.. $5 Literární archiv Památníku národního písemnictví v Praze
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F34034&rootDirectory=68189#!?file=274114 $y Foto - nekrolog v Lidových novinách 2. června 1937.
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F34034&rootDirectory=68189#!?file=274115 $y Rukopisné exlibris ve tvaru „Dr. Josef Volf“
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F34034&rootDirectory=68189#!?file=274116 $y Rukopisné exlibris ve tvaru „Dr. Jos. Volf“.
909 $a CZ
998 $a veverka, jaka, lachm $b jaka
Processing history
Permanent link