Puchmajer, Antonín Jaroslav, 1769-1820

Puchmajer, Antonín Jaroslav, 1769-1820

Puchmajer, Antonín Jaroslav, 1769-1820
See: B. R. A., 1769-1820
See: Buchmaier, Antonín, 1769-1820
See: Puchmayer, Antonjn, 1769-1820
See: Puchmír, Jaroslav, 1769-1820
See: Puchmayer, Antonín Jaroslav, 1769-1820
...
Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 pra3243348
3 CZ-PrLNM
5 20210114145444.8
8 000622|n|acnnnaabn n a|a
40 ## $a ABH303 $b cze
46 $f 1769 $g 1820
100 1# $a Puchmajer, Antonín Jaroslav, $d 1769-1820
368 $a měšťanské knihovny
370 $a Týn nad Vltavou $b Praha $c Česká republika
374 $a kněží
374 $a básníci
374 $a překladatelé
375 $a muž
400 0# $a B. R. A., $d 1769-1820 $0 o
400 1# $a Buchmaier, Antonín, $d 1769-1820 $0 o
400 1# $a Puchmayer, Antonín Jaroslav, $d 1769-1820 $0 o
400 1# $a Puchmayer, Antonjn, $d 1769-1820 $0 o
400 1# $a Puchmír, Jaroslav, $d 1769-1820 $0 o
670 $a Wikipedia $u http://cs.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_Jaroslav_Puchmajer
670 $a SRŠEŇ, Lubomír. Nevšední příběhy portrétů. Puchmajer, Sedláček, Hanka, Rajská, Němcová. Praha: Vyšehrad, 2011. 144 s.
670 $a Národní autority ČR $u http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000029997&local_base=AUT
670 $a VRCHOTKA, Jaroslav. Dějiny Knihovny Národního muzea v Praze. Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1967, s.54.
678 0# $a Narozen 7. 1. 1769 v Týně nad Vltavou, zemřel 29. 9. 1820 v Praze. Vlastenecký kněz, básník, zakladatel novočeské školy básnické, filolog, náboženský spisovatel, autor učebnic ruštiny, překladatel z francouzštiny. -- Byl typickým představitelem první generace českých literárně činných obrozenců, vyznavačem anakreontské poezie. Přátelil se nejen s Josefem Dobrovským, obklopil se řadou dalších literátů. Spolu se Šebestiánem Hněvkovským a Vojtěchem Nejedlým založili roku 1791 Básnické sdružení v Čechách, nazývané také První novočeská škola básnická či Puchmajerova družina. Pod jeho redakcí byl roku 1795 vydán druhý almanach české poezie (první vydal K.Thám). Význam A. J. Puchmajera spočívá více v neúnavné organizaci tohoto hnutí než ve vlastní tvorbě. Spolu s přítelem hrabětem Kašparem ze Šternberka se zasloužil o pozvednutí městečka Radnice u Plzně na významné kulturní centrum, v němž byl mj. v září 1818 slavnostně založen první čtenářský spolek v Čechách. Během desetitýdenního pobytu mezi Romy na šternberském panství v Radnicích jako vůbec první Čech popsal v roce 1819 romštinu, respektive její český dialekt. $u http://provenio.net/media-viewer?rootDirectory=73091#!?file=186470
680 $a Charakteristika knižní sbírky: $i Daroval Knihovně NM r. 1819 (?) 59 knih ve slovanských jazycích (z toho 15 ruských – převážně jazykových slovníků, gramatik a beletrie), 26 polských (stejný obsah), 18 slovinských, lužických a chorvatských.
680 $a Charakteristika dokumentární sbírky: $i ANM – č. 191, K Museu připojené knihovny. $5 Archiv NM
680 $a Charakteristika umělecké sbírky: $i V Oddělení starších dějin českých Národního muzea se nachází miniatura s podobiznou Antonína Jaroslava Puchmajera a dvě plastiky s jeho vyobrazením. -- Miniatura (portrét) Antonína Jaroslava Puchmajera. Autor: anonym (neznámý c. k. vojenský komisař). Místo vzniku: Radnice (okr. Rokycany). Datace: 1818. Technika: miniatura, akvarel a kvaš na slonovině. Rozměr: 6 x 4,7 cm. Lokace: Národní muzeum, oddělení starších českých dějin, inv. čís. H2-3939. Foto: Jan Rendek. -- Sádrová plastika bysty A. J. Puchmajera: Leopold Fritsche (* 1838, Klášterec nad Ohří – †29. 3. 1911, Praha). Místo vzniku: Praha. Datace: 1868. Technika: sádrový odlitek podle autorského modelu. Rozměr: v. 61 cm, š. 45,5 cm. Lokace: Národní muzeum, oddělení starších českých dějin, inv. čís. H2-191 493. Foto: Jarmila Kutová. Pozn.: Fritscheho model byl odlit do bronzu, odlitek byl instalován na průčelí fary v Radnicích, kde Puchmajer působil. Slavnost odhalení za přítomnosti F. Palackého se konala 28. 6. 1868. Viz Lubomír Sršeň, "Puchmajer zde dobře podařen" (K básníkovým portrétům). In: Jaroslav Vyčichlo – Viktor Viktora (eds.), Jeden jazyk naše heslo buď I. Antonín Jaroslav Puchmajer. Sborník příspěvků z vědecké literární konference konané u příležitosti 180. výročí úmrtí národního buditele, kněze, jazykovědce a básníka Antonína Jaroslava Puchmajera. Radnice/Plzeň (Spolek divadelních ochotníků v Radnicích – Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje) 2001, s. 59–76. -- Bronzová bysta A. J. Puchmajera. Autor: Bohumil Vlček (* 8. 11. 1862, Světlá nad Sázavou – † 16. 12. 1928, Světlá nad Sázavou). Místo vzniku: Praha. Datace: 1900. Technika: bronzový odlitek plastiky. Rozměry celku: v. 79,5 cm, základna 20 x 21 cm. Majitel (či zdroj): Panteon Národního muzea. Foto: Jarmila Kutová. Pozn.: viz Lubomír Sršeň, Architektura, výzdoba a původní vybavení hlavní budovy Národního muzea v Praze. Praha (NM) 1999, s. 56; Lubomír Sršeň, "Puchmajer zde dobře podařen" (K básníkovým portrétům). In: Jaroslav Vyčichlo – Viktor Viktora (eds.), Jeden jazyk naše heslo buď I. Antonín Jaroslav Puchmajer. Sborník příspěvků z vědecké literární konference konané u příležitosti 180. výročí úmrtí národního buditele, kněze, jazykovědce a básníka Antonína Jaroslava Puchmajera. Radnice/Plzeň (Spolek divadelních ochotníků v Radnicích – Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje) 2001, s. 59–76; Lubomír Sršeň, Nevšední příběhy portrétů (Puchmajer, Sedláček, Hanka, Rajská, Němcová). Praha (Vyšehrad – Národní muzeum) 2011.
856 4# $3 portret $u http://provenio.net/media-viewer?rootDirectory=73091#!?file=186466 $y Miniatura (portrét) Antonína Jaroslava Puchmajera. Autor: anonym (neznámý c. k. vojenský komisař). Místo vzniku: Radnice (okr. Rokycany). Datace: 1818. Technika: miniatura, akvarel a kvaš na slonovině. Rozměr: 6 x 4,7 cm. Lokace: Národní muzeum, oddělení starších českých dějin, inv. čís. H2-3939. Foto: Jan Rendek.
856 4# $3 portret $u http://provenio.net/media-viewer?rootDirectory=73091#!?file=186467 $y Grafický list - portrét Antonína Jaroslava Puchmajera. Autor: Josef Jan Alois Drda (* 13. 11. 1782, Praha – † 14. 10. 1833, Praha). Místo vzniku: Praha. Datace: 1823. Technika: mědirytina (čárkový lept kombinovaný s tečkovací technikou) na papíře. Rozměry: 17,8 x 10,3 cm. Lokace: Knihovna Národního muzea, Puchmajerův Rýmovník aneb, rýmovní slovník, jejž vydal., a životopis Puchmajera připojil Josef Vojtěch Sedláček […], Plzeň 1824, frontispis. Foto: Lubomír Sršeň. Pozn.: viz Lubomír Sršeň, "Puchmajer zde dobře podařen" (K básníkovým portrétům). In: Jaroslav Vyčichlo – Viktor Viktora (eds.), Jeden jazyk naše heslo buď I. Antonín Jaroslav Puchmajer. Sborník příspěvků z vědecké literární konference konané u příležitosti 180. výročí úmrtí národního buditele, kněze, jazykovědce a básníka Antonína Jaroslava Puchmajera. Radnice/Plzeň (Spolek divadelních ochotníků v Radnicích – Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje) 2001, s. 59–76; Lubomír Sršeň, Nevšední příběhy portrétů (Puchmajer, Sedláček, Hanka, Rajská, Němcová). Praha (Vyšehrad – Národní muzeum) 2011.
856 4# $3 portret $u http://provenio.net/media-viewer?rootDirectory=73091#!?file=186468 $y Sádrová plastika bysty A. J. Puchmajera: Leopold Fritsche (* 1838, Klášterec nad Ohří – †29. 3. 1911, Praha). Místo vzniku: Praha. Datace: 1868. Technika: sádrový odlitek podle autorského modelu. Rozměr: v. 61 cm, š. 45,5 cm. Lokace: Národní muzeum, oddělení starších českých dějin, inv. čís. H2-191 493. Foto: Jarmila Kutová. Pozn.: Fritscheho model byl odlit do bronzu, odlitek byl instalován na průčelí fary v Radnicích, kde Puchmajer působil. Slavnost odhalení za přítomnosti F. Palackého se konala 28. 6. 1868. Viz Lubomír Sršeň, "Puchmajer zde dobře podařen" (K básníkovým portrétům). In: Jaroslav Vyčichlo – Viktor Viktora (eds.), Jeden jazyk naše heslo buď I. Antonín Jaroslav Puchmajer. Sborník příspěvků z vědecké literární konference konané u příležitosti 180. výročí úmrtí národního buditele, kněze, jazykovědce a básníka Antonína Jaroslava Puchmajera. Radnice/Plzeň (Spolek divadelních ochotníků v Radnicích – Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje) 2001, s. 59–76.
856 4# $3 portret $u http://provenio.net/media-viewer?rootDirectory=73091#!?file=186469 $y Bronzová bysta A. J. Puchmajera. Autor: Bohumil Vlček (* 8. 11. 1862, Světlá nad Sázavou – † 16. 12. 1928, Světlá nad Sázavou). Místo vzniku: Praha. Datace: 1900. Technika: bronzový odlitek plastiky. Rozměry celku: v. 79,5 cm, základna 20 x 21 cm. Majitel (či zdroj): Panteon Národního muzea. Foto: Jarmila Kutová. Pozn.: viz Lubomír Sršeň, Architektura, výzdoba a původní vybavení hlavní budovy Národního muzea v Praze. Praha (NM) 1999, s. 56; Lubomír Sršeň, "Puchmajer zde dobře podařen" (K básníkovým portrétům). In: Jaroslav Vyčichlo – Viktor Viktora (eds.), Jeden jazyk naše heslo buď I. Antonín Jaroslav Puchmajer. Sborník příspěvků z vědecké literární konference konané u příležitosti 180. výročí úmrtí národního buditele, kněze, jazykovědce a básníka Antonína Jaroslava Puchmajera. Radnice/Plzeň (Spolek divadelních ochotníků v Radnicích – Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje) 2001, s. 59–76; Lubomír Sršeň, Nevšední příběhy portrétů (Puchmajer, Sedláček, Hanka, Rajská, Němcová). Praha (Vyšehrad – Národní muzeum) 2011.
909 $a CZ
998 $a jaka
998 $a Sršeň
998 $a syb
Processing history
Permanent link