Zámecká knihovna Křivoklát

Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 pra3343616
3 CZ-PrLNM
5 20210118141323.6
8 140219|n|acnnnaabn-----------n-a|a------
40 ## $a ABA010
110 2# $a Zámecká knihovna Křivoklát
368 $a šlechtické knihovny
370 $c Německo $f Regensburg $s 1745 $t 1751
370 $c Česko $f Praha $s 1751 $t 1881
370 $c Česko $f Křivoklát $f 50.0378381N, 13.8722522E $s 1881 $t 1929
370 $c Česko $f Křivoklát $f 50.0378381N, 13.8722522E $s 1929
410 2# $a Pürglitz $0 o
410 2# $a Křivoklát - zámecká knihovna $0 o
670 $a Wikipedia - Fürstenberský palác $u http://cs.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCrstenbersk%C3%BD_pal%C3%A1c
670 $a Wikipedia - Křivoklát $u http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99ivokl%C3%A1t
670 $a Národní památkový ústav - Křivoklát - hrad $u http://www.npu.cz/sights/hrad-krivoklat/
670 $a BOHATTA, Johann - HOLZMANN, Michael:.Adressbuch der Bibliotheken. Wien 1900, s. 198, Nr. 599.
670 $a BROŽKOVÁ, Daniela. Křivoklátská knihovna. Praha 1985. (Diplomová práce FF UK KVI). 81 s.
670 $a CECHNER, A. Soupis památek historických a uměleckých v království českém od pravěku do počátku 19. století. Sv. 36, Praha, 1911. s. 103-115.
670 $a GLASER, Richard. Die Manuscripte der fürstlich Fürsternberg schen Bibliothek in Prag. Prag 1868.
670 $a HIRSCHING, Friedrich Karl Gottlob. Versuch einer Beschreibung sehenswürdigen Bibliotheken Teutschlands nach alphabetischer Ordnung der Oerter. Erlagen 1790. Band III. Fortgesezte Zusätze und Vermehrungen, s. 275-371.
670 $a JOHNE, Eduard. Gutachten über die Fürstlich Fürsternbergische Bibliothek in Pürglitz. Strojopis in der Fürstlich Fürsternbergische Hofbibliothek in Donaueschingen.
670 $a KELLE, J. Altdeutsche Handschriften aus Prager Bibliotheken. Theil II. Fürstenbergische Bibliothek. Serapheum 1868, s. 114-122, 129-140.
670 $a KELLE, J. Die klassischen Handschriften bis herauf zum vierzehnten Jahrhundert in Prager Bibliotheken. Prag 1872.
670 $a KNEIDL, Pravoslav. Hradní knihovna na Křivoklátě. In: Museum knihy Žďár nad Sázavou. Praha 1958, s. 153.
670 $a KNEIDL, Pravoslav. Křivoklát. In Knihovna Národního muzea, Praha 1959, s. 126-127.
670 $a LIFKA, Bohumír. Hradní knihovna Křivoklátská. In: Křivoklát, státní hrad a okolí. Praha 1954, s. 20-21.
670 $a NEUMANN, R. Notiz über eine vom Fürsten Karl Egon von Fürstenberg veranstaltete Ausgabe des Horaz. Serapheum 1868, s. 128.
670 $a MAŠEK, Petr. Die Fürstenberg-Bibliothek auf Burg Křivoklát. In Die Fürstenberger. 800 Jahre Herrschaft und Kultur in Mitteleuropa. Schloss Weitra, 1994, s. 313-322. Popisy exponátů s. 427-432.
670 $a MAŠEK, Petr. The Fuerstenberg Library at Křivoklát. In: International Association of Bibliophily, XIXth Congresss, Prague, 1995, Transactions, Madrid 2003, s. 67-73.
670 $a MAŠEK, Petr. Knížecí Fürsternberská dvorní knihovna v Donaueschingenu. Čtenář, roč, 54., č. 7-8, s. 259-260.
670 $a MAŠEK, Petr. Křivoklátská knihovna rodu Fürstenbergů. Sborník Národního muzea, řada C, 1993, ročník XXXVIII, č. 1. - 2., s. 39-62.
670 $a MAŠEK, Petr. Zámecká knihovna Křivoklát. Burgbibliothek Křivoklát. XIX. kongres mezinárodní asociace bibliofilů. Praha 1995, 25 s.
670 $a MAŠEK, Petr. Die Provenienzzusammensetzung der Fürstlich Fürstenbergischen Hofbibliothek in Donaueschingen. In: Schriften der Baar, 1995, 38, s. 67-72.
670 $a MAŠEK, Petr. Sběratelská vášeň osvíceného velmože. In: Starožitnosti a užité umění. 1997, č. 5, str. 13 - 17. Pražák, Jiří: Fuerstenberský rukopis Dalimilovy Kroniky. Studie o rukopisech XXI, 1982, s. 141 - 160.
670 $a PRAŽÁK, Jiří. Rukopisy křivoklátské knihovny, Praha 1969. 300 s.
670 $a SCHOTTKY, Julis Max. Die fürstlich von Fürstenbergische Bibliothek. In Prag wie es war und wie es ist. Theil II. Prag 1832, s. 423-425.
670 $a ZELLER, Felix. Die Incunabel - Drucke (bis zum Jahre 1500) der Fürstenberg schen Bibliothek zu Pürglitz. Stuttgart 1885. 48 s.
670 $a ZÍBRT, Čeněk. Bibliografie české historie. I. Praha 1900. s. 193., Nr. 3292, 3437-3443.
670 $a ZÍBRT, Čeněk. Staročeský Lucidář. Text rukopisu fürstenbergského a prvotisku z roku 1498. Praha 1903.
670 $a ZIMMERMANN, R. Bericht über ein bishher unbekanntes rechtsphilosophischen Manuscript eines österreichischen Verfasseres. Prag 1855, 175 s.
670 $a MAŠEK, Petr. In Handbuch, s. 111-114.
678 0# $a Křivoklát (německy Pürglitz) je jeden z nejstarších a nejvýznamnějších středověkých hradů českých knížat a králů. Nachází se na území městyse Křivoklátu v okrese Rakovník ve Středočeském kraji. Hrad je v majetku České republiky a je zpřístupněný veřejnosti. Jeho správu zajišťuje Národní památkový ústav. Hrad byl nejprve využíván jako lovecký hrad knížat a králů. Současný rozsáhlý gotický královský hrad vznikl ve 13. století na místě staršího raně středověkého hradu, zmiňovaného poprvé roku 1190. Hrad přestavěl a rozšířil Přemysl Otakar I. Stavební práce pokračovaly i za vlády jeho syna Václava I. V první polovině 13. století se stal jedním ze sídelních hradů českých králů a byl spravován purkrabím. Často zde pobýval Václav I. a Přemysl Otakar II. Ten dokončil přestavbu hradu a dal zbudovat hradní kapli. Hrad Křivoklát mnohokrát v historii těžce poškozovaly požáry (hořelo zde každých 200 let, r. 1422 byl hrad poškozen požárem poprvé). R. 1471 nechal hrad nově zvolený král Vladislav II. Jagellonský vykoupit a pozdněgoticky přestavět. Tehdy hrad získal podobu, v níž se v hlavních rysech dochoval dodnes. V 16. století se stal majetkem Habsburků, kteří zde zřídili státní věznici. Za císaře Rudolfa II. zde byl uvězněn Edward Kelley. Další požár hrad téměř zničil v roce 1597. V 17. století byl v rukou Valdštejnů a Fürstenberků. Poslední požár jej postihl roku 1826. Po r. 1880 prošel hrad výraznou puristickou rekonstrukcí. V r. 1929 prodal Max Egon Fürstenberk Křivoklát Československému státu. $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F43616&rootDirectory=74025#!?file=281923
680 $a Charakteristika knižní sbírky: $i Kmenová knihovna. Pův. majitel: kníže z Fürstenbergu. Rozsáhlá encyklopedická knihovna obsahující sbírku středověkých rukopisů od konce 9. století, prvotisků a starých tisků byla shromážděna jedním mužem, Karlem Egonem z Fürstenbergu. Obsahuje největší sbírku děl P. Horatia. – Rozsah: 52430 sv. -- Knihovna byla založena v pražském fürstenberském paláci, kde od poloviny 18. století rod sídlil. Jejím základem se stala sbírka Josefa Viléma Ernesta Fürstenberga (1699-1762), která pochází snad z německého Řezna, kde od roku 1745 politicky působil na říšském sněmu. V r. 1751 byla převezena do Prahy (odhadem se jednalo ca o 200 svazků knih). Předpokládá se, že v Praze byla k těmto knihám připojena část valdštejnské knihovny (díky sňatku J. Viléma Ernesta F. s Marií Annou von Waldstein). Knihovnu obohatil četnými akvizicemi syn Karel Egon I. z Fürstenbergu (1729-1787). Za jeho života se knihovna rozrostla natolik, že konkurovala počtem svazků knížecí roudnické lobkowiczké knihovně nebo smečenské knihovně hrabat Martiniců. Knihovnu rozmnožovali a obohacovali i další členové rodu. Měla společně s rodovým archivem odbornou správu - spisovatele a knihovníka, archiváře Egona Eberta (1801-1882) a pak Rudolfa Glasera a Felixe Zellera. V r. 1881 byla po prodeji pražského fürstenberského paláce hraběti Pálffymu přestěhována na hrad Křivoklát a umístěna v tzv. rytířském sále ve svých původních knihovních skříních.
680 $a Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: $i Knihovna je označena heraldickými exlibris majitele a obsahuje obrovské množství nejrůznějších provenienčních stop. $5 ABE451
856 4# $y Fürstenbergové (rod) $u http://provenio.net/authorities/43614 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $y z Fürstenbergu, Joseph Wilhelm Ernst, kníže, 1699-1762 $u http://provenio.net/authorities/55651 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $y <<z >>Fürstenbergu, Karel Egon, I., landkrabě, 1729-1787 $u http://provenio.net/authorities/35108 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $y <<z >>Fürstenbergu, Maximilián Egon, II., kníže, 1863-1941 $u http://provenio.net/authorities/35105 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $y z Fürstenbergu, Karl Egon, III. kníže, 1820-1892 $u http://provenio.net/authorities/48423 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $y Ghillány de Lázy et Bernicze, Karl Emericus, svobodný pán $u http://provenio.net/authorities/35212 $9 PROVENIO $3 fmo
998 $a mašek, jaka $b jaka
Processing history
Permanent link