Thomayer, Josef, 1853-1927

Thomayer, Josef, 1853-1927

Thomayer, Josef, 1853-1927
See: Jamot, R. E
...
Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 pra3247220
3 CZ-PrLNM
5 20210610165916.1
8 140512|n|acnnnaabn-----------n-a|a------
40 ## $a ABH303
100 1# $a Thomayer, Josef, $d 1853-1927
368 $a měšťanské knihovny
370 $a Trhanov $b Praha $c Česká republika
370 $b Praha $c Česká republika $s ca 1883 $t 1928 $9 PROVENIO
372 $a lékařství $a česká literatura $a bibliofilství
374 $a lékaři $a čeští spisovatelé $a publicisté $a pedagogové
375 $a muž
377 $a cze
400 1# $a Jamot, R. E $0 o
500 1# $w v $a Jamot, R. E., $d 1853-1927 $7 xx0174308
670 $a Národní autority ČR $u http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000038306&local_base=AUT
670 $a Wikipedia $u http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Thomayer
670 $a ŠVADLENOVÁ, Martina. Josef Thomayer (23. 3. 1853 - 18. 10. 1927). In Akademický bulletin 3, 2003. $u http://abicko.avcr.cz/archiv/2003/3/obsah/josef-thomayer-23.-3.-1853--18.-10.-1927-.html
670 $a VYKYDAL, Miroslav.150 let od narození prof. MUDr. Josefa Thomayera (23. 3. 1853 – 18. 10. 1927) $u http://www.klinickafarmakologie.cz/pdfs/far/2003/02/15.pdf
670 $a BOROTOVÁ, Milena. Josef Thomayer (1853–1927). Soupis osobního fondu. Edice inventářů č. 120. Praha, 1959.
670 $a DUB, Ota. Rytíř ducha. Josef Thomayer--lékař a spisovatel. Ostrava: Amosium servis, 1993.
670 $a Knihovny významných českých osobností $u http://www.osobniknihovny.cz/libraryDetail.do?categoryId=6406
670 $a Literární archiv Památníku národního písemnictví $u http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/thomayer-josef-pseud-r-e-jamot/
678 0# $a Narodil se 23.3.1853 (Trhanov), zemřel 18.10.1927 (Praha). Lékař, jeden ze zakladatelů české lékařské vědy. Publicista, literárně činný. -- Studoval gymnázium v Klatovech a poté lékařskou fakultu pražské Karlo-Ferdinandovy university. Věnoval se vnitřnímu lékařství, v roce 1883 se stal docentem, v roce 1896 byl jmenován mimořádným a v roce 1897 řádným profesorem Lékařské fakulty v Praze. Vytvořila se kolem něj česká internistická škola, v roce 1885 založil časopis Sborník lékařský, čímž rozšířil možnost publikování a informovanosti lékařů. Autor povídek pod pseud. R. E. Jamot (fonetický anagram Thomayer) fejetonů a cestopisů. Jako svobodný a bezdětný věnoval svůj majetek Ústřední matici školské, svou knihovnu a výtvarné sbírky NM a Národní galerii. $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F47220&rootDirectory=83658#!?file=276392
680 $a Charakteristika knižní sbírky: $i V Knihovně NM uložena jeho osobní knihovna (1036 sv.) - získána v r. 1928 a zpracována r. 1928 (lístky v Generálním jmenném katalogu s označením "THOMAYER"). -- Charakteristika a historie fondu: převažuje beletrie a memoárová literatura, řada autografů a dedikací českých spisovatelů 19. a poč. 20. st. Většinou česky, část knih francouzsky. Kromě této akvizice již v dřívějších letech daroval Thomayer Knihovně národního muzea jednotlivosti: 4.2.1915 daroval blíže nespecifikované časopisy české a francouzské (KNM, Přírůstková kniha 1915). Roku 1922 daroval 1 vlastní rukopis (Dopis incip., Mé jedinké potěšení) a r. 1927 5 svazků přírodovědecké a lékařské literatury.-- Část knih (odborná lékařská část) se nachází v Národní knihovně ČR (neupřesněno). $5 CZ-PrLNM $5 CZ-PrNK $9 PROVENIO
680 $a Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: $i Josef Thomayer si některé své knihy vlastnoručně podepisoval, výjimečně jsou knihy označeny razítkem: "Knih. prof. Thomayera". Nejčastějším provenienčním znakem tohoto celku jsou rukopisné dedikace spisovatelů a překladatelů určené převážně Josefu Thomayerovi (např. J. Císlera, K.M. Čapka, S. Hellera, I. Herrmanna, J. F. Hrušky, R. Jesenské, A. Jiráska, F. Kvapila, J.S. Machara, V. Mrštíka, F.S. Procházky, K.V. Raise, J.V. Sládka, J. Štolby, F. Tilšera, J. Vrchlického, Edv. Jelínka aj.). Méně se vyskytují podpisy (A. Kožmínové, B. Kaminského), výjimečně razítka (např. kulaté razítko Veřejné a universitní knihovny v Praze), grafická exlibris (např. Friedr. Augusta H. z B. O.) a rukopisné poznámky v textu. $5 CZ-PrLNM $9 PROVENIO
680 $a Lokace knižní sbírky: $i Knihovna NM - základní fond. $5 CZ-PrLNM $9 PROVENIO
680 $a Charakteristika dokumentární sbírky: $i KNM, Přírůstková kniha 1915. -- KNM, Přírůstková kniha 1922, 1927. $5 CZ-PrLNM $9 PROVENIO
680 $a Charakteristika dokumentární sbírky: $i Osobní fond v rozsahu 11 kartónů, 1888 - 1927. -- Korespondence a) přijatá (A. Jirásek, F. S. Procházka, A. V. Rais): b) odeslaná: c) cizí. -- Rukopisy a) vlastní (próza, odborné studie a články, deníkové zápisky z let 1905 - 1918 a 1923 - 1927, poznámky): b) cizí. -- Tisky a výstřižky. -- Fotografie. -- Přírůstky do roku 1959 (8 kartónů) zpracovány ve 2. stupni evidence - M. Borotová: Josef Thomayer, Praha 1959, edice inv. č. 120. Dodatky v rozsahu 3 kartónů neuspořádány. -- Další část fondu: Muzeum J. Š. Baara v Klenčí pod Čerchovem. $5 Literární archiv Památníku národního písemnictví v Praze $5 Muzeum J. Š. Baara v Klenčí pod Čerchovem. $9 PROVENIO
680 $a Charakteristika umělecké sbírky: $i Výtvarná sbírka v Národní galerii. $5 Národní galerie $9 PROVENIO
856 4# $y Čapek Chod, Karel Matěj, 1860-1927 $u http://provenio.net/authorities/33328 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $3 provenience $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F47220&rootDirectory=83658#!?file=276393 $y Podpis "Josef Thomayer, medik" (sign. Thomayer VI 00338). $9 PROVENIO
856 4# $y Heller, Servác, 1845-1922 $u http://provenio.net/authorities/52382 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $3 provenience $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F47220&rootDirectory=83658#!?file=276394 $y Razítko s textem: "Knih. prof. Thomayera" (sign. Thomayer VI 00281). $9 PROVENIO
856 4# $y Herrmann, Ignát, 1854-1935 $u http://provenio.net/authorities/33919 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $3 provenience $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F47220&rootDirectory=83658#!?file=276395 $y Grafické exlibris s textem: "Fridr. August H. z. B. O." (sign. Thomayer VI 00002/3). $9 PROVENIO
856 4# $y Jesenská, Růžena, 1863-1940 $u http://provenio.net/authorities/42554 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $3 provenience $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F47220&rootDirectory=83658#!?file=276396 $y Dedikace spisovatele Aloise Jiráska (1851-1930) Josefu Thomayerovi z roku 1913 (sign. Thomayer VII 00004/39). $9 PROVENIO
856 4# $y Kvapil, František, 1855-1925 $u http://provenio.net/authorities/34053 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $3 provenience $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F47220&rootDirectory=83658#!?file=276397 $y Rukopisná dedikace básníka, redaktora a překladatele Josefa Václava Sládka (1845-1912) Josefu Thomayerovi z roku 1881 (sign. Thomayer VII 00304). $9 PROVENIO
856 4# $y Mrštík, Vilém, 1863-1912 $u http://provenio.net/authorities/46942 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F47220&rootDirectory=83658#!?file=276398 $y Rukopisná dedikace básníka, redaktora, spisovatele a knihovníka Františka Serafínského Procházky (1861-1939) Josefu Thomayerovi z roku 1919 (sign. Thomayer VII 00346).
856 4# $y Procházka, František Serafínský, 1861-1939 $u http://provenio.net/authorities/36025 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $3 provenience $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F47220&rootDirectory=83658#!?file=276399 $y Rukopisná dedikace spisovatele, básníka a překladatele Edmunda Grüna (narozen 1857) Josefu Thomayerovi z roku 1894 (sign. Thomayer VII 00506). $9 PROVENIO
856 4# $y Vrchlický, Jaroslav, 1853-1912 $u http://provenio.net/authorities/43852 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $3 provenience $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F47220&rootDirectory=83658#!?file=276400 $y Rukopisná dedikace beletristky, básnířky a překladatelky Růženy Jesenské (1863-1940) Josefu Thomayerovi (sign. Thomayer VII 00573). $9 PROVENIO
856 4# $3 provenience $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F47220&rootDirectory=83658#!?file=276401 $y Rukopisná dedikace básníka, prozaika, dramatika a překladatele Jaroslava Vrchlického (1853-1912) Josefu Thomayerovi z roku 1906 (sign. Thomayer VII 00611). $9 PROVENIO
856 4# $3 provenience $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F47220&rootDirectory=83658#!?file=276402 $y Rukopisná dedikace středoškolského profesora a autora historické a etnografické literatury Zikmunda Wintera (1846-1912) Josefu Thomayerovi (sign. Thomayer VII 00673). $9 PROVENIO
856 4# $3 provenience $y Rukopisná dedikace spisovatele Edvarda Jelínka v knize "Nahodilosti" (Praha, F. Šimáček 1895 Josefu Thomayerovi (sign. Thomayer VII 0056): perem na titulním listě "Váženému a milému příteli Prof dru Thomayerovi oddaný E. J. 31/11 1895". $9 PROVENIO
856 4# $3 majitel $u https://provenio.net/records/4a7cb7ce-084f-47ad-9472-c3a3b55eba3f $y Jelínek, Edvard, 1855-1897 $9 PROVENIO
998 $a veverka, jaka $b jaka
Processing history
Permanent link