San Clemente y Centellas, Guillén de, ca 1539-1608

San Clemente y Centellas, Guillén de, ca 1539-1608

San Clemente y Centellas, Guillén de, ca 1539-1608
See: San Clemente, Guillermo de, ca 1539-1608
See: Santcliment i de Centelles, Guillem Ramon, ca 1539-1608
See: San Clemente, Guilllén de, ca 1539-1608
See: Guillén de de San Clemente, ca 1539-1608
...
Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 pra3231034
3 CZ-PrLNM
5 20201005105020.1
8 120612|n|acnnnaabn-----------n-a|a------
40 ## $a ABH303
100 1# $a San Clemente y Centellas, Guillén de, $d ca 1539-1608
150 $a šlechtické knihovny
370 $a Barcelona $c Španělsko $b Praha $c Česko $c Česko $e Praha
374 $a diplomaté
374 $a velvyslanci
375 $a muž
400 1# $a San Clemente, Guillermo de, $0 o $d ca 1539-1608
400 1# $a Santcliment i de Centelles, Guillem Ramon, $0 o $d ca 1539-1608
400 1# $a San Clemente, Guilllén de, $0 o $d ca 1539-1608
400 0# $a Guillén de de San Clemente, $d ca 1539-1608 $0 o
670 $a VIAF $u http://viaf.org/viaf/84080361
670 $a Wikipedia $u http://de.wikipedia.org/wiki/Guill%C3%A9n_de_San_Clemente
670 $a Correspondencia inédita de Don Guillén de San Clemente: embajador en Alemania de los reyes Don Felipe II y III, $u http://ia600307.us.archive.org/4/items/correspondencia00clemgoog/correspondencia00clemgoog.pdf
670 $a ARIENZA ARIENZA, Javier. Don Guillén de San Clemente, un embajador hispano en la Corte de Bohemia. In: Las relaciones checo-españolas / Praha: Karolinum, 2007, s. 93-101.
670 $a KROUŽIL, Vojtěch. Juan de Borja, Guillén de San Clemente a formování "španělské strany" na dvoře Rudolfa II. Vojtěch Kroužil. Časopis Národního muzea. Řada historická. 179, č. 1-2, (2010), s. 3-41.
670 $a MAREK, Pavel. La Embajada en la corte imperial (1558-1641). Figuras de los embajadores y estrategias clientelares. In Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 33. Praga: Universidad Carolina de Praga, Editorial Karolinum, 2014, pp.82-96.
670 $a Los primeros Embajadores de España en Praga $u http://www.radio.cz/es/rubrica/legados/los-primeros-embajadores-de-espana-en-praga
670 $a KAŠPAROVÁ, J. Knižní dary španělské šlechtičny Maríe Manrique de Lara y Mendoza a španělského vyslance Guilléna de San Clemente jezuitské klementinské koleji v Praze, Opera romanica 4, s.141-151.
670 $a KAŠPAROVÁ, J. Knižní dar španělského velvyslance Guilléna de San Clemente roudnickému proboštovi Janu Kyrchpergerovi z Kyrchpergu. Knihy a dějiny (zvláštní číslo věnované PhDr. Anežce Baďurové), 2012. Red. Lenka Bártová a Hana Beránková. Praha: Knihovna Akademie věd ČR, 2012, s. 36–47.
670 $a Liberální fanatik - Příběhy umění. $u http://www.rozhlas.cz/leonardo/historie/_zprava/liberalni-fanatik--934681
678 0# $a Narozen ca 1539 v Barceloně, zemřel v Praze 3.9. 1608. -- Politik, diplomat katalánského původu, španělský vyslanec v Praze v letech 1581-1608. Rytíř řádu sv. Jakuba, komtur. $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F31034&rootDirectory=68395#!?file=273936
680 $a Charakteristika knižní sbírky: $i Torzo osobní knihovny bylo zjištěno v Národní knihovně (různý původ knih - dar jezuitské koleji v Klementinu, akvizice přes zrušené klášterní knihovny a jezuitské koleje - celkem šest knih). Ve fondu Knihovny NM zjištěna jedna kniha (dar J. Kyrchpergovi z Kyrchperga). -- Zda vyslanec svoji knižní sbírku zanechal v Praze, nebo byla později odvezena do Španělska, není známo. $5 CZ-PrLNM $5 CZ-PrNK
680 $a Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: $i Tištěná značka - grafické mědirytinové exlibris na štítku ve dvojí velkosti: jeho erb, v horní části páska s devízou "NOS AVTEM GLORIARI OPORTET IN CRVCE DOMINI NOSTRI IESV CHRISTI", v dolní části titulatura "D: GVILLIELMVS AS Sto CLEMENTE"). $5 CZ-PrNK $8 1\c
680 $a Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: $i Supralibros: 1) v prostřední plotně přední desky černý arabeskový ovál s křížem řádu rytířů sv. Jakuba, v rozích květ karafiátu a zvonek, na zadní desce puklý kompas se stuhou s devízou "INVENIENT FATA", v rozích květ karafiátu a zvonek. - 2) přední deska - v dvojrámci z jednoduchých linek s nárožními ozdůbkami (střídavě svatojakubský meč a zvoneček), středový ovál s erbem San Clementa a nápisem "DON GVILIELM[VS] A S[anc]to CLEMENTE", zadní deska - v dvojrámci ze zlacených jednoduchých linek s nárožními ozdůbkami (v horních rozích zvoneček a v dolních rozích svatojakubský meč v mušli), středový ovál se svatojakubským mečem a devízou "NOS AVTEM GLORIARI OPORTET IN CRVCE DOMINI NOSTRI". - 3) svatojakubský meč v lastuře $5 CZ-PrNK $8 2\c
680 $a Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: $i Nepřímý rukopisný záznam o donaci (jezuité apod.). $5 CZ-PrLNM $8 3\c
680 $a Lokace knižní sbírky: $i Knihovna Národního muzea $5 CZ-PrLNM $i Národní knihovna $5 CZ-PrNK
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F31034&rootDirectory=68395#!?file=273937 $y San Clemente - portrét.
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F31034&rootDirectory=68395#!?file=273938 $y Kyrchpergova poznámka o donaci Guilléna de San Clemente.
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F31034&rootDirectory=68395#!?file=280978 $y Supralibros - přední deska vazby - svatojakubský meč. NK ČR sign.22 J 000282.
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F31034&rootDirectory=68395#!?file=273939 $y Supralibros - zadní deska vazba - puklý kompas. NK ČR sign. 22 J 000282.
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F31034&rootDirectory=68395#!?file=280979 $y Na titulním listě rkp přípisek o donaci - "Caesarei Collegij Societatis JESV Pragae Liberalitate Illmi Domini D. Guillelmi a Sancto Clemente Catholici Regis ad Caesaream Maiestatem Legati, ad initium Martij 1586. Inscriptus catalogo 26. Martij 1586". NK ČR sign. 3 A 000008.
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F31034&rootDirectory=68395#!?file=273940 $y Supralibros Guillléna de San Clemente - ovál se svatojakubským mečem v lastuře. NK ČR sign. 22 B 22.
856 4# $y SOUVISEJÍCÍ BIBLIOGRAFICKÉ ZÁZNAMY KNIH Z KNIHOVNY Guilléna de San Clemente - NÁRODNÍ KNIHOVNA $d http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000338&local_base=STT
856 4# $y SOUVISEJÍCÍ BIBLIOGRAFICKÉ ZÁZNAMY KNIH Z KNIHOVNY Guilléna de San Clemente - NÁRODNÍ KNIHOVNA $d http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000602&local_base=STT
856 4# $y SOUVISEJÍCÍ BIBLIOGRAFICKÉ ZÁZNAMY KNIH Z KNIHOVNY Guilléna de San Clemente - NÁRODNÍ KNIHOVNA $d http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000220&local_base=STT
856 4# $y SOUVISEJÍCÍ BIBLIOGRAFICKÉ ZÁZNAMY KNIH Z KNIHOVNY Guilléna de San Clemente - NÁRODNÍ KNIHOVNA $d http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000430&local_base=STT
910 $a ABA010
998 $a jaka
Processing history
Permanent link