Guth-Jarkovský, Jiří Stanislav, 1861-1943

Guth-Jarkovský, Jiří Stanislav, 1861-1943

Guth-Jarkovský, Jiří Stanislav, 1861-1943
See: Guth, Jiří, 1861-1943
See: Jarkovský, Stanislav, 1861-1943
See: Guth-Jarkovský, Jiří Stanislav, PhDr., 1861-1943
See: Jarkovský, Jiří, 1861-1943
...
Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22-----1i-4500
1 pra3243444
3 CZ-PrLNM
5 20210114144807.4
8 141005|n|acnnnaabn-----------n-a|a------
40 ## $a ABH303 $b cze
100 1# $a Guth-Jarkovský, Jiří Stanislav, $d 1861-1943
368 $a měšťanské knihovny
370 $a Heřmanův Městec $b Náchod $c Česko
374 $a středoškolští učitelé $s 1887 $t 1912
374 $a osvětoví pracovníci
374 $a státní úředníci $a sportovci $a spisovatelé $a překladatelé $a sportovní funkcionáři
375 $a muž
400 1# $a Guth-Jarkovský, Jiří Stanislav, $c PhDr., $d 1861-1943 $0 o
400 1# $a Guth, Jiří, $d 1861-1943 $0 o
400 1# $a Jarkovský, Stanislav, $d 1861-1943 $0 o
400 1# $a Jarkovský, Jiří, $d 1861-1943 $0 o
670 $a Národní autority ČR $u http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000008821&local_base=AUT
670 $a Literární archiv Památníku národního písemnictví $u http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/guth-jarkovsky-jiri-stanislav-vl-jm-jiri-guth/
670 $a Knihovny význačných českých osobností $u http://www.osobniknihovny.cz/libraryDetail.do?categoryId=6352
670 $a Chování.eu $u http://www.chovani.eu/phdrjiri-stanislav-guth-jarkovsky/c964
670 $a KOVÁŘ, P. Jiří Stanislav Guth-Jarkovský. Muž mnoha prvenství. CzechFolks.com PLUS [online]. $u http://czechfolks.com/plus/2011/01/22/pavel-kovar-jiri-stanislav-guth-jarkovsky-muz-mnoha-prvenstvi/
670 $a Wikipedie $u http://cs.wikipedia.org/wiki/Jiří_Stanislav_Guth-Jarkovský
670 $a Wikizdroje $u http://cs.wikisource.org/wiki/Autor:Jiří_Stanislav_Guth-Jarkovský
670 $a KOP, F. Národní museum : památník našeho kulturního obrození. V Praze : Družstvo Vlast, 1941. S. 114.
670 $a Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce. 1, A-G. Praha : Academia, 1985. S. 833-836.
670 $a RODR, J. Jiří Stanislav Guth-Jarkovský vždy k službám. Vyd. 1. Ústí nad Orlicí, Oftis, 2004.
678 0# $a Narodil se 23. ledna 1861 v Heřmanově Městci, zemřel 8. ledna 1943 v Náchodě, pohřben je v Praze. Vlastním jménem Jiří Guth. -- Český propagátor sportu, generální tajemník Mezinárodního olympijského výboru (1919-1923) a spoluautor olympijské charty, předseda československého olympijského výboru (1900-1929), spoluzakladatel a první předseda České amatérské atletické unie a předseda a redaktor Klubu turistů.-- V letech 1870-1878 navštěvoval gymnázium v Rychnově nad Kněžnou. Roku 1883 uzavřel svá pražská univerzitní studia státními zkouškami z filozofie, matematiky a fyziky, stal se prvním doktorem filozofie na české části Karlo-Ferdinandovy univerzity. Při svých studiích navštěvoval Škuherského varhanickou školu. Původně pracoval jako středoškolský profesor češtiny, francouzštiny a tělesné výchovy na pražském Akademickém gymnáziu, na dívčím gymnáziu Minerva, na gymnáziu v Truhlářské a v Klatovech. Čtyři roky působil jako vychovatel v knížecí rodině Schaumburg-Lippe v Ratibořicích, v Náchodě a ve švýcarském Château de Lancy u Ženevy, kde získal zájem o problematiku slušného chování. Spolu s knížecí rodinou podnikl cesty po Evropě, Asii, Africe a Severní Americe. -- Pracoval také jako ceremoniář prezidenta T. G. Masaryka (navrhl statut řádu Bílého lva, zavedl úřadování v zámku v Lánech a vypracoval audienční řád). -- Byl významným funkcionářem turistiky a českého sportu. V roce 1908 spolu se sportovním organizátorem Josefem Rösler-Ořovským ustanovili Českou sportovní radu, která koordinovala jednotlivé orgány českého sportu v Rakousku-Uhersku. Guth-Jarkovský působil v letech 1919 až 1923 jako generální tajemník Mezinárodního olympijského výboru a je spoluautorem olympijské charty. V letech 1900-1929 byl předsedou Českého a následně Československého olympijského výboru, spoluzakladatelem a prvním předsedou České amatérské atletické unie, předsedou a redaktorem Klubu turistů, redaktorem časopisu Turista a v letech 1915 až 1926 předsedou Českého a poté Československého klubu turistů.-- Byl literárně a kulturně činný - psal povídky, romány a básně. Překládal z francouzštiny (např. knihy P. Lotiho jako byl Rybář islandský, za nějž dostal cenu Francouzské akademie aj., A. Daudeta, E. Zolu, H. de Balzac) a němčiny, přispíval do Ottova slovníku naučného a byl členem spisovatelské skupiny Máj. Je rovněž znám svými díly, které podávají pravidla a normy správného chování a etikety. $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F43444&rootDirectory=68274#!?file=276136 $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F43444&rootDirectory=68274#!?file=276137
680 $a Charakteristika knižní sbírky: $i Osobní knihovna Jiřího Stanislava Gutha-Jarkovského, uložená v Knihovně Národního muzea čítá ca 3 360 svazků (ca 3 346 sv. darovaných v rozmezí let 1927-1933 nebo získaných z pozůstalosti, k nimž se řadí dalších 156 sv. získaných r. 2014 od přátel majitele). Obsahově se skládá z beletrie, učebnic, spisů pedagogických, filozofických, děl týkajících se tělovýchovy a olympijského hnutí, vlastivědných publikací a průvodců. Knihy vydané od počátku 19. století do 30. let 20. století jsou psány převážně česky, menší množství knih francouzsky, německy, anglicky, popř. řecky a latinsky. Zastoupeny jsou též staré tisky 17. a 18. století. -- Guth-Jarkovský předával své knihy Národnímu muzeu postupně již za svého života: tak např. roku 1927 daroval 164 knih (roku 1928 dodatek 5 svazků) o sportu (pravidla her, různé knihy o hygieně a prospěšnosti cvičení), velká část věnovaná olympijským hrám; téměř všechny knihy byly vydané až po roce 1900, část se věnuje OH konaným ve 20. letech; více než polovina knih je ve francouzštině, dále angličtina, němčina, švédština. Ministerský rada Guth-Jarkovský byl za svůj dar jmenován činným členem muzejní společnosti. -- Zbytek fondu získala knihovna z pozůstalosti. Většina knih tohoto celku získala přírůstkové číslo roku 1933. $5 CZ-PrLNM
680 $a Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: $i Guth-Jarkovský používal jeden typ grafického exlibris a vlastní razítkové exlibris. Původní majitelé knih, jeho příbuzní, nakladatelé, knihkupectví i spolky, zanechali v knihách svá razítka (např. slepotiskové razítko „Guthové v Kostelci n. O.”, oválné razítko „Komisionář Fr. A. Urbánek, kněhkupec v Praze” či obdélníkové razítko „Spolku pro okrášlování a ochranu domoviny v Hluboké“). Vedle podpisů Gutha-Jarkovského se knihách nachází další rukopisná exlibris (např. zakladatele moderních olympijských her Pierra de Coubertin). Některé knihy jsou v textu popsány rukopisnými vpisky a označeny podtrháváním, v menší míře jsou do knih vlepeny štítky (kulatý štítek „Librairie H. Georg Genève”) výjimečně pak vloženy darovací dopisy. Velmi časté jsou rukopisné dedikace majiteli. Knihy obsahují mnohdy dedikace významných českých či zahraničních osobností (např. F. S. Procházky, E. Krásnohorské, Č. Zíbrta, Lewise W. Riesse, Maxe Glasera či Arnolda von Weyhe-Eimkeho). $5 CZ-PrLNM
680 $a Charakteristika dokumentární sbírky: $i KNM, Přírůstková kniha 1927. -- KNM, Přírůstková kniha 1928. $5 CZ-PrLNM
680 $a Charakteristika dokumentární sbírky: $i Osobní fond v rozsahu 130 kartónů, z let 1880 - 1940. -- Doklady vlastní. -- Korespondence přijatá (P. Coubertin). -- Rukopisy vlastní (materiály z činnosti v čsl. olympijském hnutí - v Čsl. olympijském výboru, adresář, drobné rukopisy). -- Tisky a výstřižky. -- Varia (památky na dětství). -- Část fondu (56 kartónů korespondence, 26 kartónů rukopisů a 5 kartónů materiálů Čsl. olympijského výboru) uspořádána v 1. stupni evidence. Zbytek fondu neuspořádán. $5 Literární archiv Památníku národního písemnictví v Praze
680 $a Charakteristika dokumentární sbírky: $i Do NM byly předány také další archiválie, fotografie a trojrozměrné předměty, které spolu s dalším knižním fondem uchovává Tyršovo muzeum tělesné výchovy a sportu (nyní součást Historického muzea NM). $5 Archiv Národního muzea v Praze
680 $a Lokace dokumentární sbírky: $i Základní fond knihovny NM (signatury Guth-Jarkovský VIII 00001 - Guth-Jarkovský VIII 01011, Guth-Jarkovský IX 00001 - Guth-Jarkovský IX 01313, Guth-Jarkovský X 00001 - Guth-Jarkovský X 00156). Lístky jsou zařazeny do GJK, částečně zpracováno v on-line katalogu. Tyršovo muzeum tělesné výchovy a sportu (Historické muzeum NM). $5 CZ-PrLNM
856 4# $y Humbert, Gaston, 1861-1943 $u http://provenio.net/authorities/50306 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F43444&rootDirectory=68274#!?file=276138 $y Rukopisné exlibris Jiřího Gutha z roku 1887 s údaji o místu získání knihy (Château de Lancy u Ženevy, sigb. Guth-Jarkovský IX 00150).
856 4# $y Chvojan, Jan, 1861-1943 $u http://provenio.net/authorities/50308 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F43444&rootDirectory=68274#!?file=276139 $y Grafické exlibris Jiřího Gutha - postava s přesýpacími hodinami a text "Dr JIŘÍ GUTH EX LIBRIS" (sign. Guth-Jarkovský IX 00052).
856 4# $y Procházka, František Serafínský, 1861-1939 $u http://provenio.net/authorities/36025 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F43444&rootDirectory=68274#!?file=281168 $y Štoček grafického exlibris Gutha-Jarkovského (odd. novodobých českých dějin Historického muzea NM).
856 4# $y Zíbrt, Čeněk, 1864-1932 $u http://provenio.net/authorities/43582 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F43444&rootDirectory=68274#!?file=276140 $y Razítkové exlibris Jiřího Gutha (sign. Guth-Jarkovský VIII 00987).
856 4# $y Coubertin, Pierre de, 1863-1937 $u http://provenio.net/authorities/49754 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F43444&rootDirectory=68274#!?file=276141 $y Rukopisný zápis z roku 1875 o daru knihy Jiřímu Guthovi od strýce Jiřího Bačiny (vložený list, sign. Guth-Jarkovský VIII 00082).
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F43444&rootDirectory=68274#!?file=276142 $y Rukopisná dedikace německého spisovatele, knihovníka a archiváře na zámku Nové Hrady v Jižních Čechách Arnolda Karl F. Freiherr von Weyhe-Eimke (nar. 1830) Jiřímu Guthovi z roku 1886 (sign. Guth-Jarkovský IX 00555).
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F43444&rootDirectory=68274#!?file=276143 $y Rukopisná dedikace básníka Františka Serafínského Procházky (1861-1939) Jiřímu Guthovi z roku 1919 (sign. Guth-Jarkovský VIII 00226).
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F43444&rootDirectory=68274#!?file=276144 $y Rukopisná dedikace spisovatelky a překladatelky Růženy Jesenské (1863-1940) Jiřímu Guthovi z roku 1933 (sign. Guth-Jarkovský X 00032).
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F43444&rootDirectory=68274#!?file=276145 $y Rukopisná dedikace pedagožky, spisovatelky a překladatelky Elišky Krásnohorské (1847-1926) Jiřímu Guthovi z roku 1933 (sign. Guth-Jarkovský X 00035).
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F43444&rootDirectory=68274#!?file=276146 $y Slepotiskové razítko "Guthove v Kostelci n. O." (sign. Guth-Jarkovský IX 00683).
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F43444&rootDirectory=68274#!?file=276147 $y Rukopisná dedikace spisovatele, redaktora a překladatele Maxe Glasera (1875-1954, sign. Guth-Jarkovský IX 00365).
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F43444&rootDirectory=68274#!?file=276148 $y Kulatý štítek knihkupectví H. Georg v Ženevě (sign. Guth-Jarkovský IX 00610).
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F43444&rootDirectory=68274#!?file=276149 $y Rukopisné exlibris francouzského pedagoga Pierra de Coubertin (1863-1937), zakladatele novodobých olympijských her (sign. Guth-Jarkovský IX 00476).
998 $a kuboš, veverka, jaka $b jaka
Processing history
Permanent link