Zámecká knihovna Sobotín

Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 pra3356336
3 CZ-PrLNM
5 20210118141400.7
8 150309|n|acnnnaabn-----------n-a|a------
40 ## $a ABA010
110 2# $a Zámecká knihovna Sobotín
368 $a šlechtické knihovny
370 $c Česko $f Sobotín $f 50.0178869N, 17.0808372E $s 1890 $t 1945
410 2# $a Sobotín - zámecká knihovna $0 o
410 2# $a Zöptau $0 o
670 $a Rýmařovsko sdružení obcí $u http://www.rymarovsko.cz/historicke-pamatky/zamky-v-okoli/63-zamek-sobotin-a-zamecky-park.html
670 $a Wikipedia $u http://cs.wikipedia.org/wiki/Sobot%C3%ADn
670 $a SPURNÝ, F. Knihovny na velkolosinském zámku. Vlastivědné zajímavosti Okresního vlastivědného muzea v Šuperku. Šumperk 1980.
670 $a MAŠEK, P. In: Handbuch, s. 178.
678 0# $a Obec Sobotín (německy Zöptau) se nachází v okrese Šumperk v Olomouckém kraji. Sobotín byl založen v rámci velké kolonizace druhé poloviny 13. století, původně nejspíš jako hornická osada. První písemná zmínka o obci pochází z r. 1351. Historie Sobotína je obdobně jako většina okolních obcí spjata s těžbou železné rudy. Tu zde těžili a místní okolí také kolonizovali losinští Žerotínové. Výstavbou hraběte Mitrovského (majitele panství Loučná) zde vzniká velký podnik na zpracování železa. V 19. století se Sobotín stává důležitým centrem průmyslové revoluce. Sobotínský zámek vznikl ve čtyřicátých letech 19. století přestavbou někdejší Eisenbachovy zbrojovky v romantizujícím historickém pojetí. Přestavbu provedli železniční podnikatelé bratři Kleinové, kteří v r. 1842 koupili sobotínské panství s proslavenými sobotínskými železárnami, tehdy druhými největšími na Moravě (koupili panství Loučná, do něhož železárny v Sobotíně spadaly). Zámek se stal trvalým sídlem sobotínské větve kleinovského rodu. Podnikatelský klan bratří Kleinů (Gebrüder Klein) se neuvěřitelnou pílí, kreativitou a podnikatelským duchem vypracoval z obyčejných vesničanů na jedny z nejvlivnějších magnátů tehdejší monarchie, což jim i vyneslo povýšení do šlechtického stavu s predikátem "von Wiesenberg". Albrecht Klein přebudoval někdejší zbrojovku na zámek, čímž nastalo rozdělení Kleinů na Loučenskou a Sobotínskou větev. V 80. letech 19. století došlo k rozsáhlé přestavbě zámku: byla vybudována ozdobná terasa nad zámeckým rybníkem, půdní prostory byly rozšířeny v mansardy a celá budova dostala novou, vysoce členěnou a ozdobnou fasádu, která představovala výplod historizujícího architektonického myšlení, v němž se snoubily prvky nejrůznějších historických slohů, převládla však severská neorenesance. V téže době byla postavena rodinná hrobka sobotínské kleinovské větve - mauzoleum nad státní silnicí Šumperk - Sobotín - Rýmařov. Na stavební úpravu zámku navázala i rozsáhlá úprava zámeckého parku. Neuvěřitelný rozmach gigantického podniku Kleinů však stál převážně na schopnostech jednotlivců první generace. Následující pokolení se již jen soustředilo na udržování dříve nabytého úspěchu a majetku. V radikálním vývoji a potřebě inovací pak při stagnaci zákonitě nemohli uspět a první republikou tak i končí většina jejich aktivit. V podobě dané úpravami v 80. a 90. let 19. století se sobotínský zámek v podstatě zachoval až do r. 1945, kdy byl spolu se sobotínským velkostatkem převzat státem. Byl pak využíván pro nejrůznější účely, zejména školské. V r. 1967 byl převzat Dolem Dukla v Ostravě a v letech 1967-1968 velkým nákladem restaurován jako pohostinské a rekreační zařízení. Současně byla zahájena i postupná úprava bezprostředního zámeckého okolí s parkem, zámecký rybník byl upraven na koupaliště s přilehlou písečnou pláží, které se stalo oblíbeným letoviskem celého Šumperska. V r. 2012 se stali vlastníky zámku manželé Hrochovi, kteří podnikají v gastronomii a ubytovacích službách také v Šumperku.
680 $a Charakteristika knižní sbírky: $i Svozová knihovna. Pův. majitel: Klein z Wiesenbergu. -- Knihovna obsahuje beletrii a zemědělská díla, speciálně o mlékárenství. – Rozsah: 1336 sv.
680 $a Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: $i Knihovna nemá jednotné provenienční označení.
856 4# $y Kleinové z Wiesenbergu (rod), svobodní páni $u http://provenio.net/authorities/35523 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $y Zámecká knihovna Loučná nad Desnou $u http://provenio.net/authorities/47370 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $y Klein z Wiesenbergu, Albert, svobodný pán, 1807-1877 $u http://provenio.net/authorities/56341 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $y Klein z Wiesenbergu, Franz, svobodný pán, 1800-1855 $u http://provenio.net/authorities/56345 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $y Klein z Wiesenbergu, Hans-Georg, svobodný pán nar. 1931 $u http://provenio.net/authorities/53063 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $y Kleinová z Wiesenbergu, Pia, svobodná paní, nar. 1905 $u http://provenio.net/authorities/53055 $9 PROVENIO $3 fmo
998 $a Mašek, jaka
Processing history
Permanent link