Zámecká knihovna Kunštát

Zámecká knihovna Kunštát
See: Kunštát - zámecká knihovna
...
Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 pra3342674
3 CZ-PrLNM
5 20201002154641.6
8 140204|n|acnnnaabn-----------n-a|a------
40 ## $a ABA010
110 2# $a Zámecká knihovna Kunštát
150 $a šlechtické knihovny
370 $c Česko $f Kunštát $f 49°30'23.6"N 16°31'08.3"E $s 1810 $t 1945
410 2# $a Kunštát - zámecká knihovna $0 o
670 $a Kunštát Státní zámek $u http://www.zamek-kunstat.cz/historie/
670 $a Wikipedia $u http://cs.wikipedia.org/wiki/Kun%C5%A1t%C3%A1t_%28z%C3%A1mek%29
670 $a MAŠEK, P. Česká šlechta - Rodina Coudenhove-Kalergi v běhu staletí $u http://www.sanquis.cz/index1.php?linkID=art823
670 $a ZVAŘIČOVÁ, Lenka. Knihovní katalogy Marie Thecly hraběnky Coudenhove-Honrichsové na zámku v Kunštátě. (Edice knihovních katalogů B a H. Bakalářská diplomová práce. Vedoucí práce: doc. PhDr. Helena Krmíčková, Dr. Pomocné vědy historické - Ústav pomocných věd historických a archivnictví. Filozofická fakulta Masarykova univerzita. Brno 2012. $u http://is.muni.cz/th/342134/ff_b/Bakalarska_diplomova_prace.pdf
678 0# $a Hrad z 13. století přestavěný na renesanční zámek a později klasicistně upravený. Vypíná se na výběžku ploché výšiny jihozápadně nad stejnojmenným městem v okrese Blansko. Národní kulturní památka. Zámek je ve vlastnictví státu, správcem je Národní památkový ústav. Je přístupný veřejnosti. -- Hrad rozšířil v první polovině 14. století Gerhard (Heralt) z Kunštátu a kunštátská větev rodu pánů z Kunštátu hrad držela až do roku 1414, kdy zemřel její poslední mužský potomek Erhart mladší z Kunštátu. Hrad získala poděbradská větev, konkrétně Boček starší z Poděbrad. V druhé polovině 15. století začala výstavba předhradí a štítové zdi (král Jiří z Poděbrad), v díle pak pokračoval Procek z Kunštátu a Opatovic a po něm jeho o jednu generaci mladší bratranec Jan Heralt z Kunštátu a Líšnice. Gotickou stavební aktivitu završil jejich příbuzný Hynek Boček z Polné na začátku 16. století. Rod Kunštátů hrad ztratil nadobro v r. 1521, kdy ho koupil Vilém z Pernštejna. Renesanční přestavbu hradu na zámek realizoval r. 1529 Jan Černický z Kácova. V r. 1593 koupil panství rod hrabat z Hardeku. R. 1680 podnikl nový majitel Kašpar Fridrich, hrabě z Lamberka barokní přestavbu, a objekt se tak již definitivně změnil na reprezentativní zámek. V r.1701 byla přistavěna zámecká kaple sv. Josefa. Kolem roku 1800 proběhla klasicistní úprava, o kterou se zasloužili Honrichsové. Posledními šlechtickými majiteli zámku byli od roku 1903 Coudenhove- Honrichsové, kteří jej zdědili. Po smrti hraběte Františka Coudenhove-Honrichs v r. 1912 se správy velkostatku ujala jeho jediná dcera komtesa Františka (+1977), která roku 1916 vstoupila do Kongregace sester Těšitelek Božského srdce Ježíšova (přijala řádové jméno s. M. Anežka po sv. Anežce Přemyslovně). V r. 1939 převedla vlastnické právo na zámek Kunštát na Kongregaci sester Těšitelek Božského srdce Ježíšova. Říšský protektor v r. 1941 platnost převodu zrušil a na zámek byla uvalena nucená správa (v té době byl zámek adaptován na ubytovnu pro brněnské sirotky). Vlastnictví zámku Kunštát přešlo zpět na Kongregaci sester Těšitelek Božského srdce Páně v r. 1945, ale již r. 1948 byl kunštátský zámek zestátněn (Kongregace sester Těšitelek Božského sdrce Páně neuplatnila na zámek Kunštát restituční nárok) a sloužil jako depozitář Moravského zemského archivu v Brně. Od 1. ledna 2005 je Kunštát ve správě Národního památkového ústavu a je zpřístupněn pro veřejnost. $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F42674&rootDirectory=79432#!?file=281834
680 $a Charakteristika knižní sbírky: $i Kmenová knihovna. Pův. majitel: hrabě Coudenhove-Honrichs. Knihovna obsahuje beletrii a militaria. – Rozsah: 4500 sv. -- Základ knižní sbírky vznikl již za Josepha svobodného pána Honrichse zu Wolfswartten (zemř. 1861), který se majitelem kunštátského panství stal po r. 1810.
680 $a Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: $i Část knihovny je označena heraldickým exlibris Franze Josefa Coundehove-Honrichs.
856 4# $y Coudenhove (rod), svobodní páni hrabata $u http://provenio.net/authorities/35634 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F42674&rootDirectory=79432#!?file=281835 $y Podoba zámku z r. 1888 (fotografie D. Tichého z roku 1929, kde je vyobrazena původní knihovna v Pilastrovém sále).
856 4# $y Coundehove-Honrichs (rod), hrabata $u http://provenio.net/authorities/42813 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $y Honrichs z Wolfswarffenu, Josef, svobodný pán, 1785-1861 $u http://provenio.net/authorities/55602 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $y Coudenhove, Karel, svobodný pán, 1814-1868 $u http://provenio.net/authorities/55603 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $y Coundehove-Honrichs, Franz Josef, hrabě, 1856-1912 $u http://provenio.net/authorities/35272 $9 PROVENIO $3 fmo
998 $a mašek, jaka $b jaka
Processing history
Permanent link