Jezuitská kolej u sv. Klimenta (Praha, Česko). Knihovna

Jezuitská kolej u sv. Klimenta (Praha, Česko). Knihovna
See: Kolej u sv. Klimenta (Praha, Česko). Knihovna
See: Jezuitská kolej v Klementinu. Knihovna
See: Jezuitská kolej u sv. Klimenta na Starém Městě pražském. Knihovna
See: Staroměstská kolej u sv. Klimenta. Knihovna
See: Klementinská kolej v Praze. Knihovna
See: Svatoklimentská kolej (Praha, Česko). Knihovna
See: Caesareo-Regii Collegium Societatis Jesu, Pragae ad S. Clementem. Bibliotheca
See: Coll. Acad. S.J. Pragae ad S. Clem. Bibliotheca
See: Collegium Societatis Iesu Pragae ad S. Clementem. Bibliotheca
See: Collegium Caesarei Societatis Iesu Pragae. Bibliotheca
...
Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 pra3330722
3 CZ-PrLNM
5 20201002154439.9
8 090622nacnnnaabn- |||||||||n|aa|||||||||
40 ## $a ABA001 $b cze $d ABA001
110 2# $a Jezuitská kolej u sv. Klimenta (Praha, Česko). $b Knihovna
368 $a církevní knihovny
370 $c Česko $e Praha $s 1556 $t 1773
410 2# $a Kolej u sv. Klimenta (Praha, Česko). $b Knihovna $0 o
410 2# $a Jezuitská kolej v Klementinu. $b Knihovna $0 o
410 2# $a Jezuitská kolej u sv. Klimenta na Starém Městě pražském. $b Knihovna $0 o
410 2# $a Staroměstská kolej u sv. Klimenta. $b Knihovna $0 c
410 2# $a Klementinská kolej v Praze. $b Knihovna $0 o
410 2# $a Svatoklimentská kolej (Praha, Česko). $b Knihovna $0 o
410 2# $a Caesareo-Regii Collegium Societatis Jesu, Pragae ad S. Clementem. $b Bibliotheca $0 o
410 2# $a Coll. Acad. S.J. Pragae ad S. Clem. $b Bibliotheca $0 o
410 2# $a Collegium Societatis Iesu Pragae ad S. Clementem. $b Bibliotheca $0 o
410 2# $a Collegium Caesarei Societatis Iesu Pragae. $b Bibliotheca $0 o
670 $a NA ČR $u http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000520679&local_base=AUT
670 $a TOBOLKA, Zdeněk Václav. Národní a universitní knihovna v Praze, její vznik a vývoj. Sv. 1. Počátky knihovny až do r. 1777. Ed. František HORÁK. Praha, 1959.
670 $a VOIT, Petr. Pražské Klementinum. Praha, Národní knihovna 1990.
670 $a MAREK, Jindřich. Historické fondy Národní knihovny ČR. Stručné dějiny jejich zpracování, Knihovna 2007, ročník 18, číslo 2, s. 99-118. $u http://knihovna.nkp.cz/knihovna72/marek.htm
670 $a Wikipedie $u http://cs.wikipedia.org/wiki/Klementinum
670 $a Budova Klementina $u http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Klementinum,_v%C3%BDchodn%C3%AD_vchod.jpg
670 $a Areál Klementina na Langweilově modelu let 1826-1834 $u http://www.nkp.cz/images/langweil_klemetinum.jpg
670 $a Barokní sál v Klementinu $u http://www.nkp.cz/fotogalerie_all/virtualni_prohlidka/stranky/06_barokni_sal.htm
670 $a Jezuitská kolej Klementinum - sídlo české vzdělanosti $u http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/prameny_proudy/_zprava/jezuitska-kolej-klementinum-sidlo-ceske-vzdelanosti--536677
678 0# $a Jezuitská klementinská kolej, která existovala v letech 1556-1773, je nejstarší a největší jezuitská kolej v Čechách. Na ploše dvou hektarů byl v letech 1653–1726 vystavěn jezuitských řádem rozsáhlý, raně barokní komplex budov s názvem Klementinum, který sloužil jako jezuitská kolej. V komplexu byly vybudovány učebny a rozlehlé sály. Dále zde sídlila jedna z tehdejších největších knihoven a také zde byla provozována jedna z nejvýznamnějších tiskáren své doby. Kromě prostor k výuce se zde nacházely také hospodářské budovy, prostory pro ubytování, budovy pro cla a nechyběly pochopitelně ani prostory náboženské, jako například kostely sv. Salvátora, sv. Klimenta, Vlašská kaple Nanebevzetí Panny Marie, Zrcadlová kaple a další. Jezuité byli v roce 1620 pověřeni správou Karlovy univerzity, do areálu Klementina byla přemístěna také knihovna Karlových kolejí. V roce 1722 byla v Klementinu založena významná astronomická observatoř, v roce 1751 zde bylo otevřeno muzeum matematiky. Dalším významným rokem je rok 1752, kdy začala být v Klementinu prováděna hydrometeorologická měření a pozorování. Roku 1773 došlo ke zrušení jezuitského řádu a Klementinum začal využívat Arcibiskupský seminář. -- Klementinum je sídlo dnešní Národní knihovny, která se tak jmenuje opět od roku 1990 (předtím od roku 1935 šlo o Národní a univerzitní knihovnu, od roku 1939 to byla Zemská a univerzitní knihovna, od roku 1958 část Státní knihovny ČSR).
680 $a Charakteristika knižní sbírky: $i První knižní dary jezuitům v Klementinu věnoval r. 1556 Ferdinand I. - fond ze zrušeného hornolužického kláštera v Ojvíně, což se stalo základem knihovny nazývané Bibliotheca maior nebo také Stará knihovna klementinská. Roku 1622 byla na rozkaz císaře do Klementina přestěhována knihovna Karlovy univerzity, tj. Stará karolinská knihovna, tzv.Bibliotheca minor (pro universitu byla roku 1638 založena Nová karolinská knihovna sloužící potřebám právnické a lékařské fakulty). - Po zrušení jezuitského řádu roku 1773 bylo dohodnuto (dohoda hraběte Františka Josefa Kinského a císařovny Marie Terezie), aby se spojila Nová karolinská knihovna s bývalými jezuitskými fondy a starými kolejními knihovnami v Klementinu. Dekretem z 6. února 1777 tak vznikla Veřejná c. k. univerzitní knihovna podléhající státu. 30. října roku 1777 pak byla oficiálně otevřena. Šlo o první veřejnou vědeckou knihovnu v českých historických zemích a současně o jednu z nejstarších knihoven tohoto typu v Evropě a na světě. Knihovna jako státní instituce byla řízena v hlavních směrech své činnosti z Vídně jako hlavního města habsburské monarchie. Její knihovní fond obsahoval při jejím ustanovení jakožto Veřejné c.k. univerzitní knihovny okolo 50 000 svazků. Karel Rafael Ungar, její první ředitel, organizoval knižní svozy ze zrušených jezuitský kolejí a dále jejich knihovnické zpracování. Vytvářel tzv. Národní knihovnu, jejíž součástí byla nejen česká, ale i slovenská literatura. -- Knižní sbírky jezuitské klementinské koleje se tak staly základem dnešní Národní knihovny ČR. Knihy s klementinským jezuitským exlibris lze však nalézt i ve fondech jiných institucionálních knihoven, kam se dostaly druhotně. $5 CZ-PrNK $5 CZ-PrLNM $5 CZ-BrMZK $5 Strahovská knihovna premonstrátů v Praze
680 $a Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: $i Rukopisná exlibris, razítka. $i Doložení původními katalogy jezuitské klementinské koleje $5 CZ-PrNK $5 CZ-PrLNM $5 CZ-BrMZK $5 Strahovská knihovna premonstrátů v Praze
680 $a Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: $i Vpisek „Caesarei Collegij Societat. JESV Pragae… 1647“. $5 CZ-PrLNM $9 PROVENIO
680 $a Lokace knižní sbírky: $i Kniha je uložena v zámecké knihovně Blatná. $5 CZ-PrLNM $9 PROVENIO
680 $a Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: $i Vpisek „Musaei S. Angeli Pragae ad S. Clementem“. $5 CZ-PrLNM $9 PROVENIO
680 $a Lokace knižní sbírky: $i Kniha je uložena ve fondu Vinoř, jenž se nachází v depozitáři KNM. $5 CZ-PrLNM $9 PROVENIO
856 7# $u http://aleph.nkp.cz/exlibris/aleph/a20_1/apache_media/T4R55NFLFJLSSGU9K2YGB6QMKN567U.jpg $y Ukázka rukopisného exlibris klementinských jezuitů. $2 t
856 4# $y Dobner, Gelasius, 1719-1790 $u http://provenio.net/authorities/33996 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F30722&rootDirectory=68079#!?file=281696 $y Zápis na titulním listě - donace Maríe Manrique de Lara pražským jezuitům v Klementinu.
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F30722&rootDirectory=68079#!?file=281697 $y Vpisek "Bibliotheca Caesareo-Ragii Collegii Academici Soc. JESV Pragae ad S. Clementem inscriptus Ao 1766". Kniha ze zámecké knihovny Budíškovice sign. 7423.
856 4# $z http://opac.nm.cz:8080/dokument/17738 $y SOUVISEJÍCÍ BIBLIOGRAFICKÉ ZÁZNAMY KNIH Z KNIHOVNY JEZUITŮ V PRAŽSKÉM KLEMENTINU
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F30722&rootDirectory=68079#!?file=281698 $y Vpisek „Caesarei Collegij Societat. JESV Pragae… 1647“.
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F30722&rootDirectory=68079#!?file=281699 $y Vpisek „Musaei S. Angeli Pragae ad S. Clementem“.
910 $a ABA010
998 $a jaka, Mš $b jaka $b BN
Processing history
Permanent link