Crato von Crafftheim, Johannes, 1519-1585

Crato von Crafftheim, Johannes, 1519-1585

Crato von Crafftheim, Johannes, 1519-1585
See: <<von >>Crafftheim, Johannes Crato, 1519-1585
See: Crato von Krafftheim, Johannes, 1519-1585
See: Krafft von Krafftheim, Johannes, 1519-1585
See: Krafftheim, Crato von, 1519-1585
...
Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 nlk20010095828
3 CZ-PrLNM
5 20210114154437.8
8 011004|n|acnnnaabn n a|a
35 ## $a (CZ-PrNK)nlk20010095828
40 ## $a ABA008 $b cze $d ABA001
46 $f 1519 $g 1585
100 1# $a Crato von Crafftheim, Johannes, $d 1519-1585 $7 nlk20010095828
368 $a šlechtické knihovny
370 $f Wrocław $f 51°06'39.4"N 17°02'02.3"E $c Polsko $s 1550 $t 1580
370 $f Szczytna $f 50°24'47.0"N 16°26'50.1"E $c Polsko $s 1581 $t 1583
370 $a Wrocław $b Wrocław $c Polsko
370 $s 1581 $t 1583 $c Polsko $e Szczytna
370 $s 1583 $t 1585 $c Polsko $e Wrocław
370 $f Wrocław $f 51.1263600N, 16.9780311E $c Polsko $s 1584 $t 1585
374 $a lékaři
375 $a muž
400 1# $a <<von >>Crafftheim, Johannes Crato, $d 1519-1585 $0 o
400 1# $a Crato von Krafftheim, Johannes, $d 1519-1585 $0 o
400 1# $a Krafft von Krafftheim, Johannes, $d 1519-1585 $2 czeger $0 o
400 1# $a Krafftheim, Crato von, $d 1519-1585 $0 o
667 $a Záznam neprošel revizí podle pravidel RDA.
670 $a Národní autority ČR $u http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000092230&local_base=AUT
670 $a ADB 4 (1876), S. 567-569
670 $a GŁOMBIOWSKI, Karol. W kręgu czytelniczym humanistów wrocławskich. Odczyt wygłoszony na akademii dla uczczenia dzisięciolecia Biblioteki uniwersyteckiej we Wrocławiu dnia 18 czerwca 1955 r. Wroclaw, 1955, S. 6-9.
670 $a GILLET, Johann Friedrich. Crato von Crafftheim und seine Freunde. Ein Bietrag zur Kirchengeschichte. Erster und Zweiter Theil. Frankfurt am Main, 1860-1861.
670 $a KACZOROWSKI, Włodzimierz. Śląscy lekarze XV-XVII wieku. Żródła biograficzne do dziejów medycyny na Śląsku. In: Kwartalnik Opolski 42 (1996), Nr. 2. Opole, 1996, S. 53.
670 $a SĘKOWSKI, Roman. Herbarz szlachty śląskiej. Informator genealogiczno-heraldyczny, tom I A-C. Chudów, 2003, S. 401.
678 0# $a Johannes Crato von Crafftheim studoval nejprve theologii ve Wittenbergu a posléze medicínu v Padově. Působil jako městský lékař ve slezské Vratislavi a jako osobní lékař tří císařů: Ferdinanda I., Maxmiliána II. a Rudolfa II. Maxmilián II. mu udělil palatinát (1568). V roce 1581 se Crato odebral na odpočinek na své slezské panství Rückerts (Szczytna), kde nechal vystavět evangelický kostel a kam rovněž přestěhoval svou knihovnu. V roce 1583 se však opět stěhuje do Vratislavi a v závěru života pomáhal ošetřovat nemocné při morové epidemii. Svou odbornou činnost zasvětil především studiu morové nákazy a způsobu jejího šíření. Patřil k jedné z nejvýznamnějších osobností evropského humanismu. Udržoval čilý korespondenční styk s ostatními evropskými humanisty a působil rovněž jako zprostředkovatel kontaktů mezi učenci. $u http://provenio.net/media-viewer?rootDirectory=68473#!?file=186612
680 $a Charakteristika knižní sbírky: $i O knihovně Johanna Cratona z Crafftheimu se dochovaly pouze kusé informace. Johann Friedrich Gillet ve své rozsáhlé dvoudílné monografii hovoří například o jejím stěhování z Prahy do Rückerts někdy v roce 1581 nebo krátce poté a o tom, že zde byla k dispozici protestantskému kazateli Christophu Prätoriovi. Knihovnu, která byla bezesporu rozsáhlá a můžeme předpokládat, že měla více než jeden tisíc svazků, zdědil po Cratonově smrti jeho jediný syn Johannes Baptista Crato, který však sedm let nato zemřel. Část knihovny měla být podle Gilleta odkoupena braniborským kurfiřtem Georgem Wilhelmem. Podle současníka Otty ml. z Nostic Christopha Kölera (Colerus) byla knihovna v roce 1646 v držení císařského rady a vratislavského kancléře Johanna von Pein und Wechmar (+1649), který získal Cratonovu knihovnu z pozůstalosti Anny, svobodné paní von Krauseneck (+1631). Buď bezprostředně po Peinově smrti v roce 1649 nebo později prostřednictvím jeho syna Heinricha Marca (1619-1668) s největší pravděpodobností rozprodána a během tohoto prodeje nebo později od některého z pozdějších vlastníků koupil velkou část Cratonovy knihovny Otto mladší z Nostic, jejímž prostřednictvím se dochovalo v Nostické knihovně celkem 127 svazků (153 titulů) převážně lékařské literatury vydané většinou italskými nakladateli. V rámci jeho knihovny se dochovala rovněž kompletní Biblia regia vydaná v Antverpách Christophem Plantinem v letech 1568-1572. $5 CZ-PrLNM $9 PROVENIO
680 $a Lokace knižní sbírky: $i Majorátní knihovna hrabat z Nostic a Rienecka (Knihovna Národního muzea) $5 CZ-PrLNM $5 ABA010 $9 PROVENIO
680 $a Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: $i Johannes Crato von Crafftheim užíval především tří typů supralibros vyražených jak na přední tak na zadní desku knihy. Na přední desce knihy byl zobrazen jeho erb se jménem a titulaturou a postavením vypsanými po obvodě. Na zadní desce je vyobrazen Samson zabíjející lva s devízou: "IRAE MODERERIS ET ORI" A v některých případech rovněž s datací 1571. Na titulním listu se rovněž objevuje Cratonovo exlibris ve fomě podpisu, propletených iniciál "JC", popř. v podobě Cratonova jména v dativu: "Cratoni" Řadu knih identifikují rovněž dedikace adresované Cratonovi a vepsané většinou autory knih, současně Cratonovými kolegy v umění lékařském. Tak je tomu rovněž v případě pět knih dopisů Pierandrey Mattioliho, která nese nejen Mattioliho dedikaci Cratonovi na titulním listu, ale rovněž obsáhlý dopis, v němž Mattioli vypisuje Cratonovi všechny těžkosti a okolnosti, které provázely přípravu edice tohoto díla. Některé knihy lze rovněž identifikovat na základě specifické výzdoby vazby slepotiskovým krucifixem na přední desce. $5 CZ-PrLNM $5 ABA010 $9 PROVENIO
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F31111&rootDirectory=68473#!?file=273947 $y Supralibros A - přední deska.
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F31111&rootDirectory=68473#!?file=273948 $y Supralibros A - zadní deska.
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F31111&rootDirectory=68473#!?file=273949 $y Supralibros 1570 - přední deska.
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F31111&rootDirectory=68473#!?file=273950 $y Supralibros 1570 - zadní deska.
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F31111&rootDirectory=68473#!?file=273951 $y Supralibros 1571 - přední deska.
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F31111&rootDirectory=68473#!?file=273952 $y Supralibros 1571 - zadní deska.
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F31111&rootDirectory=68473#!?file=273953 $y Cratonovo rukopisné exlibris: "Joh. Crato D.".
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F31111&rootDirectory=68473#!?file=273954 $y Cratonovo rukopisné exlibris: "JCrato".
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F31111&rootDirectory=68473#!?file=273955 $y Cratonovo rukopisné iniciálové exlibris: "J".
856 4# $y 1) SOUVISEJÍCÍ BIBLIOGRAFICKÉ ZÁZNAMY KNIH Z KNIHOVNY JOHANNA CRATONA Z CRAFFTHEIMU V NOSTICKÉ KNIHOVNĚ V PRAZE (KNIHOVNA NÁRODNÍHO MUZEA) $d http://opac.nm.cz/search?type=simple&query=%28P600%3ACRATO+OR+P610%3ACRATO+OR+P700%3ACRATO+OR+P710%3ACRATO%29&title=Dal%C5%A1%C3%AD+osoby%2C+korporace+%3D+%22crato%22
856 4# $y 2) SOUVISEJÍCÍ BIBLIOGRAFICKÉ ZÁZNAMY KNIH Z KNIHOVNY JOHANNA CRATONA Z CRAFFTHEIMU V HERZOGIN ANNA AMALIA BIBLIOTHEK, WEIMAR $d https://lhwei.gbv.de/DB=2/LNG=DU/SID=528e0745-0/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8518&SRT=YOP&TRM=crato
856 4# $y 2) SOUVISEJÍCÍ BIBLIOGRAFICKÉ ZÁZNAMY KNIH Z KNIHOVNY JOHANNA CRATONA Z CRAFFTHEIMU VE VRATISLAVSKÉ UNIVERZITNÍ KNIHOVNĚ $d https://newton.bu.uni.wroc.pl:8443/cgi-bin/gw_2013_2_3/chameleon?sessionid=&skin=default&lng=pl&inst=consortium&host=platon.bu.uni.wroc.pl%2b3333%2bDEFAULT&patronhost=platon.bu.uni.wroc.pl%203333%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=FREEFORM&elementcount=1&u1=6011&t1=Crato%20von%20Kraftheim,%20Johann&beginsrch=1
910 $a ABA010
Processing history
Permanent link