Novotný, Miloslav, 1894-1966

Novotný, Miloslav, 1894-1966

Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpw3250846
3 CZ-PrLNM
5 20210114145332.6
8 140813|n|acnnnaabn-----------n-a|a------
40 ## $a ABH303 $b čeština
100 1# $a Novotný, Miloslav, $d 1894-1966
368 $a měšťanské knihovny
370 $a Radomyšl (okres Strakonice) $b Strakonice $c Česká republika
374 $a knihovníci
374 $a spisovatelé
374 $a překladatelé
374 $a literární historici
375 $a muž
670 $a Sdružení knihoven ČR-Slovník českých knihovníků. $u http://sck.sdruk.cz/record?id=50
670 $a Slovník české literatury po roce 1945. $u http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=527
670 $a PNP-Památník národního písemnictví. Katalogy a databáze. $u http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/novotny-miloslav/
670 $a Opelík, Jiří a kol. Lexikon české literatury : Osobnosti, díla, instituce. 3, M-Ř. Svazek I, M-O. Praha : Academia 2000, s. 602-607.
678 0# $a Narozen 17.6. 1894 v Radomyšli (okres Strakonice), zemřel 22.12. 1966 ve Strakonicích. Český spisovatel, překladatel a literární kritik a historik, povoláním knihovník. Studoval gymnázium v Písku, později slavistiku a romanistiku na filozofické fakultě v Praze. V roce 1920 získal doktorát. V následujícím roce se stal tajemníkem Svazu osvětového, kde byl členem filmového poradního sboru. V lednu 1924 nastoupil do Knihovny Národního muzea v Praze, od r. 1925 tam pracoval v literárním archivu. Dostal za úkol uspořádat sbírku korespondencí a pozůstalostí pod vedením správce sbírky J. Volfa. Novotný měl průpravu teoretickou i praktickou, kterou získal na četných zahraničních cestách (studoval v obdobných institucích v Belgii, Francii, Německu a Dánsku). Po čtyřech letech převzal řízení literárního archivu, který organizoval podle moderních literárně historických zásad a dal mu široký badatelský program. Jeho zásluhou vzrostla stotisícová sbírka na 1,5 milionu archivních jednotek. Mezi přírůstky byly odkazy a pozůstalosti nejvýznamnějších postav českého písemnictví, vědy i kultury. V letech 1941-1950 byl ředitelem Knihovny Národního muzea. I v této funkci se zasazoval o obohacení sbírek a jejich odborné zpracování. Velkou pozornost věnoval také výstavní činnosti. Vydal práci Knihovna Národního musea 1818-1948. -- V letech 1937-1950 působil na Státní knihovnické škole, kde přednášel dějiny knihy, písma a knihtisku. Stal se členem Komise pro Knihopis českých a slovenských tisků. Angažoval se v knihovnických a knihovědných organizacích. Byl činný ve Svazu čs. knihovníků, nejprve jako místopředseda (zvolen 1945), od r. 1947 jako předseda. Podílel se na všech jednáních o přípravě nového knihovnického zákona. V roce 1951 se stal vědeckým pracovníkem Ústavu pro českou literaturu ČSAV. -- Novotný se zajímal o literární historii, publikoval práce o Boženě Němcové, Janu Nerudovi, K. H. Máchovi aj. Významná byla jeho editorská činnost, podílel se např. na vydávání "Dila Jana Nerudy" a "Díla Jiřího Wolkra". Uspořádal také "Letáky roku 1848", "Písničky jarmareční, většinou výpravné a vesměs starodávné", výbor z korespondence K. S. Amerlinga, edici písní sebraných Janem Jeníkem z Bratřic apod. Rozvíjel bohatou přednáškovou a osvětovou činnost. Působil ve Spolku bibliofilů, redigoval jeho časopis "Marginalie". S bibliofilstvím souvisela většina jeho drobných próz, vtipných causerií a povídek ("Svízele bibliografovy", "Skon knihovníka Merlína" aj.). Psal intimní lyriku a časové epigramy. Přispíval do řady časopisů a novin, publikoval literární a divadelní referáty a články o kulturním životě. Překládal z francouzštiny, němčiny a italštiny ("Mandragora" od N. Machiavelliho, "Salambo" od G. Flauberta). Byl autorem hesel pro Ottův slovník naučný nové doby.
680 $a Lokace knižní sbírky: $i Knihovna Národního muzea $5 CZ-PrLNM
680 $a Charakteristika knižní sbírky: $i Základní fond $5 CZ-PrLNM
680 $a Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: $i V základním fondu KNM je dochována kniha "Písně krátké Lidu českého obecného", kterou její editor Miloslav Novotný daroval spisovateli Eduardu Bassovi (v knize je vepsána dedikace). Vzhledem k působení Miloslava Novotného v KNM je pravděpodobné, že v základním fondu budou roztýleny další knihy, jejich původním vlastníkem byl právě M. Novotný. $5 CZ-PrLNM
680 $a Lokace dokumentární sbírky: $i Literární archiv Památníku národního písemnictví $5 LA PNP
680 $a Charakteristika dokumentární sbírky: $i Osobní fond Miloslava Novotného v rozsahu 76 kartónů v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze je uspořádán v prvním stupni evidence. Další část fondu je v Muzeu středního Povltaví ve Strakonicích. $5 LA PNP
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F50846&rootDirectory=86593#!?file=276674 $y Dedikace Miloslava Novotného spisovateli Eduardu Bassovi v knize "Písně krátké Lidu českého obecného".
910 $a ABA010
998 $a Klacek
Processing history
Permanent link