Hirsch, Rudolf, 1880-1934

Hirsch, Rudolf, 1880-1934

Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 js20050828003
3 CZ-PrLNM
5 20210514094252.8
8 050828|n|acnnnaabn n a|a
35 ## $a (CZ-PrNK)js20050828003
40 ## $a ABA001 $b cze $d ABB085
46 $f 1880 $g 1934
100 1# $a Hirsch, Rudolf, $d 1880-1934 $7 js20050828003
368 $a měšťanské knihovny
370 $a Plzeň (Česko) $b Plzeň (Česko) $c Česko
370 $f Plzeň (Česko) $s 1911 $t 1934
372 $a bibliofilství
374 $a filozofové $a bibliofilové
375 $a muž
670 $a KKL
670 $a Michaela Tydlitátová: Rudolf Hirsch a jeho knihovna (Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska) $b biografické údaje
670 $a Michaela Tydlitátová: Staré tisky v knihovně Masarykova Ústavu AV ČR a Knihovna Rudolfa Hirsche
670 $a Národní autority ČR $b autoritní forma, data $u https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000301464&local_base=AUT
678 0# $a Narozen 20. 10. 1880 v Plzni, zemřel 27. 11. 1934 tamtéž. Filozof a etnograf. $b Po maturitě v roce 1899 odešel na studia filozofie, archeologie, etnografie a dějin umění na univerzitu v Mnichově. Během univerzitních studií se setkal s E. Husserlem a F. Brentanem. Podnikl několik evropských studijních pobytů a cest, během nichž navázal obchodní vztahy s mnoha evropskými antikváři. Vybudování své ohromné a mimořádně kvalitní knihovny věnoval celý svůj život.
680 $a Charakteristika knižní sbírky: $i Soukromá knihovna bibliofila a historika Rudolfa Hirsche obsahuje cca 60 000 svazků. Zahrnuje kromě cca 11 000 svazků starých tisků bezkonkurenčně celistvou sbírku filozofie i hraničních disciplín psychologie a sociologie celého 19. století až do roku 1910. Knihovna se nikdy nedostala do širšího povědomí společnosti ani za Hirschova života. V listopadu 1938 sbírku dědicové prodali Ústavu T. G. Masaryka. Knihovna se poté mnohokrát stěhovala (z Pražského hradu do Bubenče, během války do Klementina a potom do Karmářovy vily a na Národní třídu, do budovy vznikající Akademie věd). Knihy byly označeny kulatým razítkem Ústav T. G. Masaryka v Praze, přírůstkovým číslem a razítkem Rudolf Hirsch. Po zrušení ústavu v roce 1954 byla knihovna nešetrně rozdělena, převážná část Hirschovy knihovny byla odvezena do ZK ČSAV, menší část sbírky (převážně staré tisky) byla převezena do Klementina. V roce 1996 se knižní fond vrátil majiteli (Ústavu T. G. Masaryka) , který jej předal do správy Masarykovu ústav AV ČR. Od roku 2016 je knihovna Ústavu T. G. Masaryka (včetně Hirschovy sbírky) umístěna v depozitářích Masarykova ústavu a Archivu AV ČR v Libni, kde v roce 2017 začala její katalogizace. $5 ABB085 $9 PROVENIO
680 $a Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: $i Hirschova sbírka je označena černým textovým razítkem na titulním listě "RUDOLF HIRSCH". Mnohé svazky také obsahují provenienční záznamy o předchozích majitelích (např. ex libris, vlastnická a zámecká razítka). $5 ABB085 $9 PROVENIO
680 $a Lokace knižní sbírky: $i Od roku 2016 je knihovna Ústavu T. G. Masaryka (včetně Hirschovy sbírky) umístěna v depozitářích Masarykova ústavu a Archivu AV ČR v Praze-Libni. $5 ABB085 $9 PROVENIO
856 4# $u https://stt.opac.nm.cz/media-viewer?rootDirectory=144950#!?file=310941 $y razítko Rudolf Hirsch $3 provenience
856 4# $u https://www.mua.cas.cz/cs/katalogy-knihovny-mua-131 $y Katalog starých tisků v Knihovně T. G. Masaryka (součástí Knihovny TGM je sbírka Rudolfa Hirsche, která obsahuje staré tisky) $9 PROVENIO $3 zdroj
998 $a Dvořáková, Masarykův ústav a Archiv AV ČR $b MV
Processing history
Permanent link