Otto, Jan, 1841-1916

Otto, Jan, 1841-1916

Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 pra320
3 CZ-PrLNM
5 20210114155220.6
40 ## $a ABH303 $b čeština
100 1# $a Otto, Jan, $d 1841-1916
368 $a měšťanské knihovny
368 $a knihovny
370 $a Přibyslav $b Praha $c Česko
374 $a nakladatelé a vydavatelé
374 $a nakladatelé a vydavatelé
374 $a knihtiskaři
375 $a muž
670 $a Národní autority ČR $u http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000026493&local_base=AUT
670 $a Knihovny významných českých osobností $u http://www.osobniknihovny.cz/libraryDetail.do?categoryId=6447
670 $a Literární archiv Památníku národního písemnictví $u http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/2135-otto-jan/
670 $a Wikipedia $u http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Otto
670 $a BOHATCOVÁ, M. Česká kniha v proměnách staletí. 1. vyd. Praha : Panorama, 1990. S. 386-387.
670 $a ŠVEHLA, J. Jan Otto : kus historie české knihy. Jinočany : H+H, 2002.
670 $a KOLÁŘ, František. Osobnosti české minulosti: Jan Otto – knihtiskař a nakladatel. Historický obzor. 1997, roč. 8, č. 3–4, s. 91–93.
678 0# $a Knihtiskař, nakladatel, knihkupec a politik. -- Narozen 8. 11. 1841 v Přibyslavi, zemřel 29. 5. 1916 v Praze. -- Ve dvaceti letech nastoupil do knihtiskárny Edvarda Grégra, kde získal odborné zkušenosti. Roku 1871 se osamostatnil a převzal knihtiskárnu po svém tchánu Jaroslavu Pospíšilovi, z níž postupně vytvořil největší české předválečné nakladatelství. Působil jako předseda České grafické společnosti Unie, předseda správní Živnostenské banky (později jako jejím prezident) a roce 1912 byl jmenován členem panské sněmovny. Úspěšné podnikání Ottovi zaručovalo členství ve správních radách řady finančních ústavů. Byl činný i v mnoha spolcích (např. v Sokole, v Umělecké besedě, v Obchodním spolku Merkur), byl členem výboru pro výstavbu Národního divadla, výkonného výboru Zemské jubilejní výstavy (1891) a Národopisné výstavy (1895). Za nejvýznamnější Ottovo je považován osmadvacetidílný Ottův slovník naučný (1888-1909). Nakladatelství vydávalo také několik edičních řad (Laciná knihovna národní, Salonní bibliothéka, Sborník světové poezie, Ruská knihovna, Sbírka přednášek a rozprav, Politická bibliotéka, Osvěta lidu), řadu časopisů a periodik (Zlatá Praha, Lumír, Ilustrovaný svět nebo Světozor), soudobou českou beletrii, výpravné ilustrované publikace nebo atlasy a O. byl rovněž prvním nakladatelem české vědecké literatury a první české vědecké revue Athenaeum. Jeho nástupci bohužel po smrti O. bohatou ediční činnost již neudrželi a ve 30. letech 20. století došlo k likvidaci společnosti. $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F48057&rootDirectory=84499#!?file=276466
680 $a Charakteristika knižní sbírky: $i Knihy z Ottova nakladatelství byly přijímány do Knihovny Národního muzea v průběhu činnosti nakladatelství od konce 19. století a jsou rozptýleny ve fondu základní knihovny nebo byly zařazeny do skladu jako duplikáty. V roce 1919 přibyla do Knihovny NM knižní pozůstalost Jana Otty v rozsahu 366 svazků. Sbírka obsahuje ve větším množství tisky úředního charakteru, jako jsou výroční zprávy, zprávy z jednání, protokoly, osnovy, stanovy, předpisy, statistiky, účetní zprávy aj., dokumenty, které se týkají zejména oblasti obchodu a průmyslu, bankovního a pojišťovacího sektoru, politicko-právní sféry, školství, kulturních institucí a společenských spolků. Ve větší míře se objevují i různorodé katalogy, turistická a cestopisná literatura včetně několika průvodců, hotelových prospektů a několika tisků z oblasti lázeňství a péče o zdraví. Zbylou část tvoří několik kalendářů a výjimečně próza, poezie, písně, ročenky a jeden výtisk Ottova slovníku naučného. Knižní celek „Otto” (cca 7827 sv.) tvoří především nakladatelský archiv, který Knihovně NM daroval společně s původním mobiliářem Ottovy knihovny divadelní a literární kritik, historik a bibliograf Jaroslav Švehla. Obsahuje českou a překladovou beletrii, cestopisy, zákony, české časopisy, hudebniny, odborné publikace z oboru historie, geografie, biologických věd, literární vědy, lékařství, obchodu, knihkupectví, kalendáře, odborné slovníky, populárně-naučné publikace a nakladatelské seznamy. Zastoupeny jsou také zahraniční odborné publikace. České i zahraniční publikace byly vydány v rozmezí let 1804-1934. Stojí často v souvislých edičních řadách, vázané (mnohdy velmi luxusně ve zlacených, výjimečně i vyšívaných vazbách) i brožované. Knihy byly zpracovány pravděpodobně mezi lety 1940-1950. Část periodik je rozptýlena v Oddělení periodik Knihovny NM. $5 CZ-PrLNM
680 $a Charakteristika knižní sbírky: $i Kniha J. Kaizl: Národní hospodářství. V Praze, 1883 z fondu Maleč má přiložen nabídkový list knihkupectvítví J. Otto pro Bohuše Riegra (vlastníka knihovny). $5 CZ-PrLNM $8 1\c $9 PROVENIO
680 $a Lokace knižní sbírky: $i Zámecká knihovna Maleč (soukromé vlastnictví) $5 CZ-PrLNM $8 1\c $9 PROVENIO
680 $a Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: $i V nakladatelském archivu uloženém jako knižní celek v základním fondu Knihovny NM se nacházejí ojediněle provenienční znaky nakladatele samého, (např. jeho podpis a razítko s textem: „Ze soukromé knihovny J. Otty“). Hlavním provenienčním znakem celku je však razítko nakladatelství Jana Otty, které se vyskytuje ve čtyřech variantách: „Neprodejný majetek archivu nakladatelství J. Otto spol. s r. o. v Praze”, „Nakladatelství J. Otto, společnost s r. o. v Praze II., Karlovo nám. 34”, „Majetek archivu Nakladatelství J. Otto, společnost s r. o. v Praze” a „Nakladatelství J. Otty v Praze v Praze, Karlovo nám. 34”. Dedikace a podpisy jsou v této knižní sbírce zastoupeny méně (např. podpis spisovatelů Z. Wintera, J. Vrby, A. Jiráska, K. Horkého, J. Rokyty, aj.) $5 CZ-PrLNM
680 $a Lokace knižní sbírky: $i Základní fond Knihovny Národního muzea (signatury 00001 - Otto 04591, částečně rozptýleno). Katalogizační lístky zařazeny do GJK s označením „Jan Otto“, „J. Otto”, nebo „Otto”. Oddělení periodik Knihovny Národního muzea. $5 CZ-PrLNM
680 $a Charakteristika dokumentární sbírky: $i KNM, Přírůstková kniha 1919. $5 CZ-PrLNM
680 $a Charakteristika dokumentární sbírky: $i Nakladatelský archiv pozitivů z let 1871-1949 v rozsahu 153 kartónů. Obsahuje: 1. Portréty známých osobností (83 kartóny). -- 2. Místopis cizina (6 kartónů).-- 3. Místopis Československo (8 kartónů). -- 4. Místopis Praha (19 kartónů). -- 5. Události cizina (3 kartóny). -- 6. Události Československo (4 kartóny). -- 7. 1. světová válka (3 kartóny). -- 8. Interiéry výstav (4 kartóny). -- 9. Reprodukce výtvarných děl (26 kartónů. -- Zpracován oddíl 1 (portréty) a oddíl 6 (události Československo), oddíly 2 - 5 a 7 - 9 částečně uspořádány. $5 Literární archiv Památníku národního písemnictví v Praze
680 $a Charakteristika umělecké sbírky: $i Knihovna NM má z pozůstalosti J. Otty knihovní nábytek a 2 obrazy. $5 CZ-PrLNM
680 $a Charakteristika umělecké sbírky: $i Část výtvarného nakladatelského archivu – kresby, grafiky, návrhy ilustrací, grafických úprav knižních obálek, reklamních letáků, propagačních tisků, reprodukce, štočky. - Celkem 2 185 inv. č. (bez štočků). $5 Umělecké sbírky Památníku národního písemnictví v Praze
680 $a Charakteristika umělecké sbírky: $i Oddělení starších dějin českých Národního muzea má ve správě dva portréty Jana Otty - olejomalbu od Václava Brožíka a tištěnou reprodukci. -- 1. Portrét Jana Otty. Autor: Václav Brožík (* 5. 3. 1851, Železný Hamr /Třemošná, okr. Plzeň-sever/ – † 15. 4. 1901, Paříž). Místo vzniku: Praha. Datace: 1893. Technika: olejomalba na plátně. Rozměr: 130,3 x 98,2 cm. Lokace: Národní muzeum, oddělení starších českých dějin, inv. čís. H2-198 038. Foto: Alžběta Kumstátová. Brožíkův obraz, který roku 1972 koupilo Národní muzeum od H. Kubešové.-- 2. Reprodukce podobizny Jana Otty. Autor: anonym, podle originálu Hugo Boettingera (* 30. 4. 1880, Plzeň – 9. 12. 1934, Praha). Místo vzniku: Praha. Datace: asi 1910. Technika: tištěná černobílá reprodukce olejomalby. Rozměry celku: 36,2 x 27,9 cm. Lokace: Národní muzeum, oddělení starších českých dějin, inv. čís. H2-198 037. Foto: Alžběta Kumstátová.
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F48057&rootDirectory=84499#!?file=276467 $y Rukopisná dedikace c. k. zemského soudního účetního znalce Jana Rančáka Janu Ottovi z roku 1897 (sign. Otto 02534).
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F48057&rootDirectory=84499#!?file=276468 $y Razítkové exlibris "Majetek archivu Nakladatelství J. Otto, společnost s r. o. v Praze" (sign. Otto 00076).
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F48057&rootDirectory=84499#!?file=276469 $y Razítkové exlibris "Ze soukromé knihovny J. Otty" (sign. Otto 00079).
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F48057&rootDirectory=84499#!?file=276470 $y Rukopisné exlibris středoškolského profesora a spisovatele Zikmunda Wintera (1846-1912, sign. Otto 00001).
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F48057&rootDirectory=84499#!?file=276471 $y Rukopisné exlibris spisovatele Aloise Jiráska (1851-1930) z roku 1927 (sign. Otto 00022).
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F48057&rootDirectory=84499#!?file=276472 $y Vyšívaná vazba (sign. Otto 00248).
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F48057&rootDirectory=84499#!?file=276473 $y Obdélníkové razítko "European books ltd, 188 Piccadilly, London W.I." (sign. Otto 02779).
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F48057&rootDirectory=84499#!?file=276474 $y Oválný štítek "A. J. Cellerin knihař v Praze" (sign. Otto 02817).
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F48057&rootDirectory=84499#!?file=276475 $y Obdélníkový štítek "Knihařství A. J. Cellerina v Praze" (sign. Otto 02948).
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F48057&rootDirectory=84499#!?file=276476 $y Rukopisná dedikace doktora práv, překladatele a editora historického spisu Vladimíra Dědka (1889-1941) doktoru Karlu Kuglerovi z roku 1918 (sign. Otto 04390).
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F48057&rootDirectory=84499#!?file=281277 $y Portrét Jana Otty. Autor: Václav Brožík (* 5. 3. 1851, Železný Hamr /Třemošná, okr. Plzeň-sever/ – † 15. 4. 1901, Paříž). Místo vzniku: Praha. Datace: 1893. Technika: olejomalba na plátně. Rozměr: 130,3 x 98,2 cm. Lokace: Národní muzeum, oddělení starších českých dějin, inv. čís. H2-198 038. Foto: Alžběta Kumstátová.
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F48057&rootDirectory=84499#!?file=281278 $y Reprodukce podobizny Jana Otty. Autor: anonym, podle originálu Hugo Boettingera (* 30. 4. 1880, Plzeň – 9. 12. 1934, Praha). Místo vzniku: Praha. Datace: asi 1910. Technika: tištěná černobílá reprodukce olejomalby. Rozměry celku: 36,2 x 27,9 cm. Lokace: Národní muzeum, oddělení starších českých dějin, inv. čís. H2-198 037. Foto: Alžběta Kumstátová.
856 4# $3 provenience $u https://stt.opac.nm.cz/media-viewer?rootDirectory=84499#!?file=272488 $y Knihkupecká nabídka J. Otty pro Bohuše Riegra z Malče. $8 1\c
998 $a kuboš, veverka, jaka $b jaka
998 $a Srsen, syb, Pš $b jaka
Processing history
Permanent link