Bass, Eduard, 1888-1946

Bass, Eduard, 1888-1946

Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 jk01011066
3 CZ-PrLNM
5 20201002102428.5
8 000622|n|aznnnaabn n a|a
35 ## $a (CZ-PrNK)jk01011066
40 ## $a Jaroslav Kunc $b cze $c ABA001 $d ABA001 $d ABE336 $d ABA001 $e rda
46 $f 1888 $g 1946
100 1# $a Bass, Eduard, $d 1888-1946 $7 jk01011066
370 $a Praha $b Praha $c Česká republika
370 $a Praha, Česko $b Praha, Česko $c Česko
372 $a literatura $a žurnalistika $a herectví $a recitace $a kabarety $a překladatelství
374 $a spisovatelé $a novináři $a zpěváci $a herci $a recitátoři $a textaři $a kabaretní umělci $a překladatelé
375 $a muž
377 $a cze $a fre $a ger
400 1# $a Báz, Eduard, $d 1888-1946 $0 o
400 1# $w p $a Schmidt, Eduard, $d 1888-1946 $0 o
400 1# $a Bas, Eduard, $d 1888-1946 $0 o
670 $a Lexikon české literatury A-G, Academia, Praha 1985.
670 $a Novotný, Miloslav. Knižní aukce Topičova antikvariátu, Praha: Knihovna Eduarda Basse, část 2: 28., 29. a 30. dubna 1948. Praha: F. Topič, 1948. 61, (3) s. $b osobní knihovna
670 $a Národní autority ČR $b autoritní forma, životní data, biografické údaje $u https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000918&local_base=AUT
670 $a Wikipedia $b životní data, biografické údaje $u https://cs.wikipedia.org/wiki/Eduard_Bass
678 0# $a Vlastním jménem Eduard Schmidt. Narodil se 31. prosince 1887 (resp. 1. ledna 1888) v Praze a zemřel tamtéž 2. října 1946. Byl český humoristicko-satirický spisovatel, novinář, publicista, beletrista, fejetonista, kabaretiér, textař i příležitostný překladatel. ?Po maturitě na staroměstské obchodní akademii v Praze (1905) se vyučil v otcově kartáčnickém závodě a poté působil jako obchodní zástupce otcovy firmy. Od mládí se zajímal o literaturu a různé formy lidové zábavy. Stýkal se s literáty (kavárna Union), výtvarníky (V. H. Brunnerem, Z. Kratochvílem, J. Ladou) i herci. Již v roce 1907 začal příležitostně vystupovat v Schöblově kabaretu v domě U Bílé labutě Na Poříčí, kde recitoval Gellnerovy a Šrámkovy básně. Pseudonym Bass, psaný zprvu jen s jedním „s“, mu byl zvolen pro jeho hluboký hlas při přednesu. Od roku 1910 se věnoval kabaretní dráze jako recitátor, herec, zpěvák a autor šansonových a kupletových textů, drobných próz a jednoaktovek, čímž významně přispěl k vyšší literární úrovni českého kabaretu. Tato kabaretní práce zůstala už trvalým rysem celé Bassovi mnohotvárné literární tvorby. Později se tento jeho zájem o formy lidové zábavy přenesl z kabaretu na cirkus. Během první světové války sloužil u sanitní služby v hradčanské vojenské nemocnici jako písař a v té době se také oženil s herečkou a sochařkou Táňou Krykovou. V letech 1916 – 17 byl zároveň ředitelem kabaretu Rokoko a psal do novin a časopisů (Nová doba, Právo lidu, Kopřivy, Humoristické listy apod.). Od roku 1913 vystupoval s kabaretem Červená Sedma, jehož byl v letech 1918 – 20 ředitelem. ?Po zániku Červené sedmy se svými spolupracovníky Jiřím Červeným a dalšími publikoval satirické kabaretní texty v edici Syrinx, kterou řídil, a v letech 1919 – 20 redigoval satirický časopis Šibeničky. V letech 1920 – 42 působil v Lidových novinách, kde prošel všemi rubrikami. V letech 1933–1941 se stal jejich šéfredaktorem a v letech 1926 – 30 působil zároveň i jako šéfredaktor časopisu Světozor. Psal fejetony a tzv. causerie, sloupky, reportáže, soudničky, novinářská pragensia, veršované komentáře ke dni (tzv. rozhlásky), historické fejetony i kroniku. V Lidových novinách se sblížil s Karlem Poláčkem, bratry Čapkovými a dalšími. K jeho vynikajícím kolegům patřili i Rudolf Těsnohlídek, Ondřej Sekora, Vítězslav Nezval, František Halas a další. Rád se scházel se svými přáteli v pražském podniku Café Montmartre v domě U Tří divých mužů v Řetězové ulici. Byl bystrý, pohotový a velmi nápaditě dokázal uplatnit své encyklopedické vědomosti. Prací Divoký život Alexandra Staviského se zařadil mezi zakladatele české literatury faktu. Typickým rysem prostupujícím celé Bassovo dílo (zejména jeho humoristické povídky) je smysl pro humor. Kromě zábavných povídek psal i satirické povídky, ve kterých se věnoval projevům sociální nespravedlnosti (byl představitelem demokratického proudu). ?Během okupace byl nucen přerušit svou novinářskou činnost a věnoval se téměř výhradně spisovatelství. S obdobím po roce 1939 je spojen nucený odchod Židů z Lidových novin. Bass s ním asi nesouhlasil, ale nepostavil se proti němu, ani nerezignoval na svoji funkci. Někteří kritici Lidových novin tohoto období naznačují, že aktivita propouštění byla větší než nutná, což Bass jako šéfredaktor mohl ovlivnit. Jiní se domnívají, že dělal, co bylo v jeho silách. Po druhé světové válce pracoval znovu jako šéfredaktor obnovených Lidových novin, které vycházely pod názvem Svobodné noviny. Pro nemoc však z redakce brzy odešel. Svůj poslední novinový článek napsal 28. října 1945. Zemřel 2. října 1946 na srdeční nemoc. -- Pseudonymy a šifry: Ali Baba, Big Ben, Ant. Hrbek, Josef Kokeš, Jan Louda, Jakub Pastyřík, D. Salaba (= J. Lada a E. Bass v Šibeničkách) Fridolín Šejnoha; B., B +B (= E. Bass a F. Bidlo v Právu lidu), D. S., E. B., K+M+B (= K. Z. Klíma, V. Mixa a E. Bass v Lidových novinách).
680 $a Charakteristika knižní sbírky: $i Pozůstalí po E. Bassovi předali do Knihovny Národního muzea část jeho pozůstalosti, přibližně 1000 knih, které jsou rozptýlené ve fondu oddělení základní knihovny, i např. ve sbírce bibliofilií oddělení knižní kultury KNM. Knihy odráží Bassovy zájmy - historie, rok 1848, pragensia, kulturní dějiny, cirkus, umění, divadlo, životopisy, náboženství a filosofie, politika, místopis, paměti, básně, beletrie. Knihy jsou psány převážně česky a německy (výjimečně anglicky, francouzsky a italsky) a byly vydávány převážně v první polovině 20. století. Sbírka obsahuje zřídka staré tisky a tisky 19. století. $5 CZ-PrLNM $9 PROVENIO
680 $a Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: $i Na obálce knih E. Basse bývají v levém horním roho vepsány malá čísla v kruhu nebo různé kombinace písmen a číslic. E. Bass si své knihy často podepisoval svým pseudonymem, křestním jménem nebo výjimečně skutečným jménem. Bassovy knihy obsahuje nejvíce dedikace Josefa Nováčka, Miloslava Novotného nebo bratří Čapků a podpisy Jaroslava Kvapila. $5 CZ-PrLNM $9 PROVENIO
856 4# $y Novotný, Miloslav, 1894-1966 $u http://provenio.net/authorities/50846 $3 fmo $9 PROVENIO
856 4# $3 provenience $u http://provenio.net/media-viewer?rootDirectory=68213#!?file=186688 $y Dedikace Miloslava Novotného spisovateli Eduardu Bassovi v knize "Písně krátké Lidu českého obecného".
906 $a im19980101
906 $a no20030128 $b svejja
906 $a op20030128 $b jazi $c Viz - nově; Zdroj
906 $a op20080811 $b tone $c Viz - další výskyt
909 $a CZ
950 $a definitivní
998 $a kubos $b jaka
Processing history
Permanent link