ze Šternberka, Václav Vojtěch, hrabě, 1643-1708

<>Šternberka, Václav Vojtěch, hrabě, 1643-1708

ze Šternberka, Václav Vojtěch, hrabě, 1643-1708
See: <<ze >>Sternberga, Václav Vojtěch, hrabě, zemř. 1708
See: Sternberg, Wenceslaus Adalbert de, comes, zemř. 1708
See: W A C D S, zemř. 1708
...
Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpw3249019
3 CZ-PrLNM
5 20210114145711.6
8 011024|n|acnnnaabn n a|a
40 ## $a ABH303 $b cze
46 $g 1708
100 1# $a <<ze >>Šternberka, Václav Vojtěch, $c hrabě, $d 1643-1708
368 $a šlechtické knihovny
370 $a Bechyně $b Praha $c Česko
374 $a politici
374 $a úředníci
374 $a mecenáši
375 $a muž
400 0# $a W A C D S, $d zemř. 1708 $0 o
400 1# $a <<ze >>Sternberga, Václav Vojtěch, $c hrabě, $d zemř. 1708 $0 o
400 1# $a Sternberg, Wenceslaus Adalbert de, $c comes, $d zemř. 1708 $0 o $2 czelat
665 $a W A C D S je jeho iniciálové supralibros Wenceslaus Albert Comes de Sternberg
670 $a Národní autority ČR $b hor $u http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000093737&local_base=AUT
670 $a Wikipedia $u https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Vojt%C4%9Bch_ze_%C5%A0ternberka
670 $a Troja $u http://cs.wikipedia.org/wiki/Troja_%28z%C3%A1mek%29
670 $a LIFKA, Bohumír. Exlibris a supralibros ..., Praha 1980, s.105-106 (k jeho supralibros).
678 0# $a Narozen 9. února 1643 v Bechyni, zemřel 25. ledna 1708 v Praze. Český šlechtic z rodu Šternberků. -- Politik, královský úředník a nejvyšší hofmistr Českého království. Milovník a mecenáš umění (zakladatel Šternberského paláce na Hradčanech, zámku Trója), nositel Zlatého rouna. -- Druhorozený syn Františka Karla ze Šternberka (1612-1648), nejvyššího sudího Českého království. Měl čtyři bratry, dva starší František Ignác a Jan Adam zemřeli v dětském věku, mladší bratři se jmenovali Jan Norbert a Ignác Karel. Po předčasné smrti Františka Karla převzala výchovu synů jejich matka Ludmila Kateřina, rozená Kavková z Říčan (†1672). R.1661 byl se svými mladšími bratry povýšen do hraběcího stavu. V letech 1662-1664 absolvoval kavalírskou cestu po Evropě, téměř rok studoval na univerzitě v Lovani, poté procestoval Holandsko, Španělské Nizozemí a Francii, další rok pobýval na různých místech v Itálii, přes Německo se pak vrátil do Čech. V r.1665 do osobní správy svůj dědický podíl představovaný dvěma velkými celky v jihozápadních Čechách (Zelená Hora) a na Litoměřicku (Budyně nad Ohří, Libochovice). Libochovice s Budyní v roce 1676 prodal Dietrichsteinům a v témže roce od bratra Ignáce Karla koupil panství Horažďovice poblíž Zelené Hory, obě panství pak ještě nákupy drobných statků dále rozšiřoval. Kromě zámku se věnoval i rozvoji města Nepomuku v podzámčí, kde spolufinancoval stavbu radnice, špitálu a kostela sv. Jana Křtitele. Pro město Nepomuk získal od císaře Leopolda I. také několik privilegií, v roce 1696 zde zřídil městskou radu a v roce 1707 pro nepomucké měšťany zrušil robotu. Realizace barokní koncepce propojení panského sídla a poddanského města probíhala v menší míře i v Horažďovicích, které koupil v roce 1676 od svého mladšího bratra Ignáce Karla. V 80 letech 17. století byl přestavěn horažďovický zámek. Jeho nejvýznamnější stavební památkou je zámek v Troji. Trojský zámek vznikal v letech 1683-1695, později byl doplněn o zahradu a terasu se sochařskou výzdobou. Autory projektu byli Giovanni Domenico Orsi a Jan Baptista Mathey, alegorické fresky v hlavním sále přesahujícím dvě patra zámku jsou dílem vlámského malíře Abrahama Godyna. Významnou stavební památkou je i Šternberský palác v Praze na Hradčanech (původní stavbu Lobkovického paláce koupil Václav Vojtěch ze Šternberka v roce 1690, později přikoupil i sousední Sasko-lauenburský palác a v letech 1698-1707 zde nechal vystavět rodovou rezidenci ve stylu vrcholného baroka). Od mládí se věnoval ke kariéře ve státních službách. Vedle čestných hodností c. k. komořího a tajného rady byl od mládí členem místodržitelského sboru Českého království, v letech 1690-1696 byl prezidentem apelačního soudu, následně nejvyšším sudím (1696-1704) a nakonec nejvyšším hofmistrem Českého království (1704-1708). V roce 1699 obdržel Řád zlatého rouna. -- Měl za manželku byla Kláru Bernardinu z Maltzanu († 1719), s níž měl čtyři děti (syn Václav Vojtěch a další dva synové se stejným jménem Vojtěch Jan zemřeli v dětství, dospělého věku se dožila jen dcera Marie Barbora (1672-1694), první manželka pozdějšího neapolského místokrále hraběte Aloise Harracha). Přežil všechny své děti, mužské potomstvo neměli ani jeho mladší bratři, kteří zemřeli ještě před ním. Panství Zelená Hora se zámkem v Troji a Šternberským palácem začlenil do fideikomisu zřízeného v roce 1678 a jeho dědicem se stal vzdálený bratranec František Leopold ze Šternberka (1680-1745). Panství Horažďovice zdědila vdova Klára Bernardina a po její smrti v roce 1719 vnučka Marie Filipína Harrachová, provdaná Thun-Hohensteinová (1693-1763). $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F49019&rootDirectory=85459#!?file=276540
680 $a Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: $i Oválné heraldické supralibros Václava Vojtěcha, hraběte ze Šternberka (v oválu 44 x 33 mm osmicípá hvězda rodu Šternberků převýšená hraběcí korunkou, nad ní iniciály W A C D S, obtočená Zlatým rounem). -- Také rukopisná exlibris, často datovaná (např. "Sum ex libris Wenceslai Adalberti Comitis de Sternberg 1672"," Ex Bibliotheca illmi. D.D. Wenceslai Adalberti Comitis a Sternberg. 1672" nebo "Ex Bibliotheca Ill.mi Wenceslai Adalberti Comitis à Sternberg Anno 1669"). $5 CZ-PrLNM
680 $a Charakteristika knižní sbírky: $i V Knihovně NM dochován rukopis sign.VIII G 18 z r.1663 - Popis cest bratří Šternberků na západ 1662, s rkp exlibris.“Ex bibliotheca ill. d. Venceslai Adalberti com. a Sternberg 1673“. $5 CZ-PrLNM
680 $a Charakteristika knižní sbírky: $i Knižní sbírka V. V. Šternberka je dnes rozptýlena (velká část se nachází v Národní knihovně, kam přešla jednak s novokarolinskou knihovnou, jednak částečně ze zrušeného kláštera irských františkánů v r.1786 a také s fonddem Pražské lobkowiczké knihovny v první polovině 20. století). Jeho knihy se však nacházejí také ve Strahovské knihovně, Knihovně NM a řadě zámeckých knihoven (Křivoklát, Lipník nad Bečvou, Újezd sv. Kříže, Křimice aj.).
680 $a Charakteristika knižní sbírky: $i Řada tisků je dochována ve fondu Národní knihovny ČR (šternberské knižní sbírky se tam dostaly přes novokarolinskou knihovnu a s knižními fondy zrušeného kláštera irských františkánů za Josefa II.) . $5 CZ-PrNK
856 4# $y SOUVISEJÍCÍ BIBLIOGRAFICKÉ ZÁZNAMY KNIH Z NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR $d http://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&ccl_term=wow=jn20011024040&local_base=STT
856 4# $y Zámecká knihovna Horažďovice $u http://provenio.net/authorities/55083 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $y ze Šternberka, Ignác Karel, hrabě, 1661-ca 1700 $u http://provenio.net/authorities/30812 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $y Šternberkové (rod) $u http://provenio.net/authorities/30941 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $y Zámecká knihovna Zelená Hora $u http://provenio.net/authorities/56547 $9 PROVENIO $3 fmo
998 $a jaka
Processing history
Permanent link