Loužil, Jaromír, 1926-2013

Loužil, Jaromír, 1926-2013

Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpw3251057
3 CZ-PrLNM
5 20201026114742.3
8 980420|n|acnnnaabn-----------n-a|a----
40 ## $a ABH303 $b cze $d ABA010
46 $f 1926
100 1# $a Loužil, Jaromír, $d 1926-2013
370 $a Jaroměř $b Praha $c Česko
374 $a spisovatelé
374 $a filozofové
374 $a editoři
374 $a archiváři
374 $a knihovníci
375 $a muž
665 $a Knihu Bolzano, Bernard: O nejlepším státě přeložil autor pod vypůjčeným jménem Vojtěch Bláha.
670 $a UHLÍŘ, Jiří. Osobnosti Jaroměře. Liberec, 2011, s. 96–97. $b Biografické údaje.
670 $a PETRBOK, Václav, ŠÍPEK, Richard. Za Jaromírem Loužilem (1924-2013). In: Sborník Národního muzea, Řada C – Literární historie 58 (2013), č. 1-2. Praha, 2013, s. 82-83. $b Informace o editorském díle Jaromíra Loužila a základní informace o jeho knihovně. $u http://www.nm.cz/publikace/publikace-download.php?name=File1&dir=archiv&table=tabPublikaceArchiv&id=4178
670 $a ŠÍPEK, Richard. Cithara sanctorum v knihovně Jaromíra Loužila, dědictví evangelické rodiny Molnárů. Sborník Národního muzea, Řada C – Literární historie. 2014, roč. 59, č. 3–4, s. 31–37, 53. $u http://www.nm.cz/publikace/archiv.php?id=7&rok=59&kcislu=3%E2%80%934&f_=Zobrazit
670 $a Literární archiv Památníku národního písemnictví - webové stránky - soupis archivních fondů. $b Informace o archivní pozůstalosti Jaromíra Loužila. $u http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/louzil-jaromir/
678 0# $a Narozen 8. 1. 1926 v Jaroměři. PhDr., CSc., filosof a kulturní historik. Jaromír Loužil proslul především jako spolueditor souborného díla Bernarda Bolzana, které vycházelo v nakladatelství Friedrich Frommann ve Stuttgartu od 70. let 20. století, a řady dalších původních či překladových prací převážně filozofického obsahu. Jaromír Loužil nesměl od 50. let minulého století z politických důvodů působit v akademickém prostředí, v němž se po studiích filozofie nadějně etabloval. Pět let pracoval v jaroměřské Okresní knihovně (1952-1956) a po stejnou dobu v Krajském muzeu v Hradci Králové (1956-1960). Nakonec zakotvil v Literárním archivu Národního muzea, později Literárního archivu Památníku národního písemnictví, v němž působil 26 let až do roku 1986, kdy odešel do důchodu po neschodách s vedením archivu. Jaromír Loužil zemřel 1. 8. 2013 v Praze. $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F51057&rootDirectory=87608#!?file=276701
680 $a Charakteristika knižní sbírky: $i Jaromír Loužil odprodal v roce 2000 Knihovně Národního muzea celkem 285 svazků ze své knihovny. Jde převážně o staré tisky a knihy z 19. století, které zakoupil či jinou cestou získal již jeho otec významný jaroměřský patriot Jan Loužil (1893-1960). Dominantou Loužilovy knihovny jsou především české evangelické tisky z druhé poloviny 17. a z 18. století v exilových edicích německých a uherských tiskařů s obvyklými místy tisku v Drážďanech, Berlíně, Lipsku a Bratislavě. Jedná se převážně o reedice spisů Jana Amose Komenského, bratrských modlitebních knih a kancionálů. Kromě nich je ve sbírce několik torzovitě dochovaných knížek lidového čtení, pravděpodobně z 18. století a Loužilova vlastní ediční díla. $5 CZ-PrLNM
680 $a Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: $i "Drtivá většina provenienčních záznamů odkazuje na Jaromírova otce Jana Loužila. Pravidelně se v knihách objevuje jeho grafické exlibris na štítku znázorňující hnízdo s ptáčaty a textem: "Ex-Libris-Jan LOUŽIL". Toto exlibris je signováno iniciálami "AVS". Kromě grafického exlibris je hojně rozšířeno také typografické exlibris na štítku s textem: "Dr.Jan LOUŽIL Jaroměř". Obě provenienční značky doplňuje také slepotiskové razítko Jana Loužila.Jaromíru Loužilovi je adresována dedikace od jeho otce z roku 1949, v kralickém vydání Nového zákona (1596). $5 CZ-PrLNM
680 $a Lokace knižní sbírky: $i Knihovna je součástí sbírky oddělení rukopisů a starých tisků Knihovny Národního muzea. $5 CZ-PrLNM
680 $a Charakteristika dokumentární sbírky: $i Archivní fong z pozůstalosti je uložen v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v rozsahu 36 kartónů, 1783, 1945 - 1999. "Korespondence a) přijatá: b) odeslaná. Rukopisy vlastní (monografie: B. Bolzano, Michal Silorad Patrčka, studie, články, překlady, lektorské posudky, přípravný materiál k edicím a vědeckým studiím, korektury monografie B. Bolzano, excerpta): b) cizí (deníky J. Mourkové 1945 - 1988). Tisky (separáty a drobné tisky vlastní a cizí). Výstřižky (k národnostní otázce 90. let 20. stol.). Dokumentace (xeroxy rukopisů a korespondence - I. J. Hanuš, F. T. Bratranek, B. Bolzano, S. Nádherná)." $5 ABE336 (Knihovna Památníku národního písemnictví)
680 $a Lokace dokumentární sbírky: $i Literární archiv Památníku národního písemnictví v Praze
856 4# $y Loužil, Jan, 1893-1960 $u http://provenio.net/authorities/51058 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F51057&rootDirectory=87608#!?file=276702 $y Loužilovo vlepované štítkové exlibris.
909 $a CZ
998 $a Šípek $b jaka
Processing history
Permanent link