Zámecká knihovna Březnice

Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 pra3357302
3 CZ-PrLNM
5 20201005110311.7
8 150402|n|acnnnaabn-----------n-a|a------
40 ## $a ABA010
110 2# $a Zámecká knihovna Březnice
368 $a šlechtické knihovny
370 $c Česko $f Březnice $f 49.5575636N, 13.9560264E $s 1790 $t 1945
370 $f Březnice (Česko) $9 PROVENIO
410 2# $a Březnice - zámecká knihovna $0 o
670 $a Zámek Březnice, cit. 28. 7. 2020 $b údaje o korporaci $u http://www.zamek-breznice.cz/
670 $a www(Wikipedia), cit. 28. 7. 2020 $b údaje o korporaci $u http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99eznice_%28z%C3%A1mek%29
670 $a Hrady.cz, cit. 28. 7. 2020 $b údaje o korporaci $u http://www.hrady.cz/?OID=818
670 $a TURKOVÁ, Helga. In Handbuch, s. 47-49. $b údaje o korporaci
678 0# $a Město Březnice se nachází v okrese Příbram ve Středočeském kraji, asi 17 km jižně od Příbrami. Státní zámek Březnice ležící v tomto městě je spravovaný Národním památkovým ústavem, územní památkovou správou v Praze. Na jeho místě stála původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z první poloviny 13. století. Hrad a okolní krajinu drželi jeho potomci až do r. 1406. Sporé zprávy zaznamenávají, že tehdy získal část majetku Buziců, tj. hrad, městečko Březnici a ves Bubovice, Ondřej Huler z Orlíka. Na zákrok krále Václava IV.byla Březnice r. 1410 vykoupena od Půty ze Skály ze zástavy a v r. 1415 prodána nejvyššímu mincmistru Petru Zmrzlíkovi ze Svojšína. Jeho vnuci, Jan Václav a Jaroslav, dali hrad koncem 15. století přestavět, bylo zdokonaleno zejména vnější opevnění. R. 1506 koupil březnické panství, tj. hrad, dvůr, městečko Březnici a vsi Bubovice, Volenice a Oslí a části vesnic Bor, Pňovice (starší název Pinovice), Počaply, Hudčice, Martinice a Miřetín (zanikla), Zdeněk Malovec z Chýnova a na Vimperku. Při dělení rodinného majetku r. 1531 dostal jeho mladší syn Petr hrad a městečko. Protože se r. 1547 účastnil odboje proti králi Ferdinandovi I., byl mu majetek zabaven a r. 1548 prodán říšskému místokancléři Jiříkovi z Lokšan. Nový majitel zahájil přestavbu pozdně gotického hradu na renesanční zámek. Ukončení díla r. 1567 dokládá alianční znak budovatele a jeho manželky Kateřiny Adlerové, zasazený u vstupního schodiště na zámeckém nádvoří . Jiří z Lokšan zemřel již r. 1551 a přestavbu dokončila jeho manželka, pocházející z bohaté rodiny Dlerů z Zinneburgu ve Špýru. R. 1558 založila na tehdejší dobu dost velkou knihovnu, jež se podnes zachovala v původním malovaném pokoji ve druhém patře zámecké věže. Tzv. Lokšanská knihovna je nejstarší renesanční knihovnou v Čechách. V době pobělohorské, r. 1623, získal zámek královský prokurátor Přibík Jeníšek z Újezda, který se stal jediným majitelem lokšanského dědictví. Jeníšek se zúčastnil procesu proti čelným představitelům stavovského protihabsburského povstání, zaváděl tvrdé protireformační metody a do Březnice uvedl r. 1638 jezuity. V r. 1632 dal přestavět zámeckou kapli. Přibíkovo manželství s Lidmilou Kateřinou z Talmberka bylo bezdětné. Po jeho smrti r. 1651 převzal březnické panství synovec Přibík Jeníšek z Újezda (+1661). Poslední člen rodu, mladší syn Františka Přibíka, Jan Josef z Újezda (+1728), odkázal Březnici Vilému Albrechtu Krakovskému z Kolovrat. Dědic Vilém Albrecht Krakowský (1678-1738) spojil své jméno s Jeníškovým a od té doby se členové této větve rodu jmenovali Kolowrat-Krakowský, svobodný pán z Újezda. Jan Nepomuk Karel (1748-1816), maltézský rytíř a válečník, se účastnil tureckých válek; v roce 1789 byl činný při dobývání Bělehradu a byl vyznamenán mnoha vojenskými řády. Jeho mladší bratr Alois Josef Krakowský (1759-1833) se věnoval církevní kariéře. Studoval v Praze a v Římě, byl kanovníkem v Olomouci, od roku 1812 vykonával funkci biskupa v Hradci Králové a v roce 1830 byl jmenován pražským arcibiskupem. Přestože trpěl poruchami zraku a sluchu, vykonával své funkce velmi svědomitě. Posledním z Kolowratů na Březnici byl Jan Nepomuk Karel (1794-1872). Byl nadšeným českým vlastencem, členem Matice české a podporovatelem Národního muzea; tomu také odkázal své sbírky. Jeho dar z březnické knihovny představuje dodnes to nejcennější, co Knihovna Národního muzea vlastní. Březnici a další statky zdědila po jeho smrti rodina jeho sestry Marie Antonie (1805-1837), provdané za hraběte Pálffyho, s podmínkou, že dědic Eduard Pálffy (1836-1915) přijme predikát „z Újezda“, což se stalo. -- Za Kolovratů ( 1728–1872), avšak zejména za jejich nástupců, uherských Pálffyů, došlo na zámku k některým stavebním změnám. Posledními soukromými majiteli byli až do r. 1945 Pálffyové z Erdödu. Poté přešel r. 1945 do vlastnictví státu. $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F57302&rootDirectory=93725#!?file=282346
680 $a Charakteristika knižní sbírky: $i Kmenová knihovna. Pův. poslední majitel: hrabě Pálffy de Erdöd z Újezda. Knihovnu hrabat z Kolowrat doplnili jejich dědicové hrabata Pálffyové. Knihovna obsahuje díla historická, encyklopedická, bohemika a díla s loveckou tématikou. – Rozsah: 6294 sv. - Rodina Kolowrat-Krakowských postupně formou několika časově rozdílných darů odkázala podstatnou část své knihovny umístěné na zámku Březnice Knihovně NM (1818, 1824) a knihy z březnického fondu Knihovně NM odkázal r. 1893 také Eduard Pálffy, dědic po Hanuši hraběti z Kolowrat. Kolowratský březnický fond, nacházející se rozptýlen v Knihovně NM, v sobě skrývá druhotně několik starších provenienčních celků.
680 $a Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: $i Heraldické exlibris hrabat Pálffy. -- Vpisek: „Březnicer Schlosz – Bibliothek“. -- Vpisek: „arcensis Capellae Březnicensis.“ -- Vpisek: „Ex Capella Immaculata Conceptionis B. V. Mariae Arcis Brzeznicensis“. [zámecká kaple na Březnici] -- Razítko: „Pálffyho Hospodářské řiditelství v Březnici“. $5 CZ-PrLNM $9 PROVENIO
680 $a Lokace knižní sbírky: $i Knihovna Národního muzea, Zámecká knihovna Březnice. $5 CZ-PrLNM $9 PROVENIO
856 4# $3 provenience $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F57302&rootDirectory=93725#!?file=282867 $y Vpisek: „Březnicer Schlosz – Bibliothek“.
856 4# $3 provenience $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F57302&rootDirectory=93725#!?file=282868 $y Vpisek: „arcensis Capellae Březnicensis.“
856 4# $3 provenience $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F57302&rootDirectory=93725#!?file=282869 $y Vpisek: „Ex Capella Immaculata Conceptionis B. V. Mariae Arcis Brzeznicensis“. [zámecká kaple na Březnici]
856 4# $3 provenience $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F57302&rootDirectory=93725#!?file=282870 $y Razítko: „Pálffyho Hospodářské řiditelství v Březnici“.
856 4# $y Michnové z Vacínova (rod), hrabata $u http://provenio.net/authorities/30478 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $y Zámecká knihovna Bojnice $u http://provenio.net/authorities/43605 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F57302&rootDirectory=93725#!?file=282347 $y Zámek Březnice.
856 4# $y Jeníšek z Újezda, Přibík, rytíř, ca 1580–1651 $u http://provenio.net/authorities/57323 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $y Jeníškové z Újezda (rod), svobodní páni $u http://provenio.net/authorities/57309 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $y Kolowrat-Krakowští (rod), hrabata $u http://provenio.net/authorities/30694 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $y Pálffy (rod), hrabata $u http://provenio.net/authorities/35026 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $y Pálffy, Eduard, 1836-1915, hrabě $u http://provenio.net/authorities/35071 $9 PROVENIO $3 fmo
998 $a Mašek, jaka $b jaka $b BN
Processing history
Permanent link