Wunschwitz, Gottfried Daniel, svobodný pán, 1678-1741

Wunschwitz, Gottfried Daniel, svobodný pán, 1678-1741

Wunschwitz, Gottfried Daniel, svobodný pán, 1678-1741
See: <<z >>Vunšvic, Bohumír Daniel, svobodný pán, 1678-1741
See: <<z >>Wunschwitzů, Bohumír Daniel, svobodný pán, 1678-1741
See: Wunschwitz, Godefridus Daniel, liber baro, 1678-1741
See: <<z >>Vunšvic, Gottfried Daniel, svobodný pán 1678-1741
See: Wunschwitz, Gottfried Daniel Freiherrn von 1678-1741
...
Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 jo20021099733
3 CZ-PrLNM
5 20201005105218.5
8 020509|n|acnnnaabn n a|a
40 ## $a ABH303 $b cze
46 $f 1678 $g 1741
100 1# $a Wunschwitz, Gottfried Daniel, $c svobodný pán, $d 1678-1741
374 $a spisovatelé
374 $a genealogové
374 $a heraldici
375 $a muž
400 1# $a <<z >>Vunšvic, Bohumír Daniel, $c svobodný pán, $d 1678-1741 $0 o
400 1# $a <<z >>Wunschwitzů, Bohumír Daniel, $c svobodný pán, $d 1678-1741 $0 o
400 1# $a Wunschwitz, Godefridus Daniel, $c liber baro, $d 1678-1741 $0 o $2 czelat
400 1# $a <<z >>Vunšvic, Gottfried Daniel, $c svobodný pán $d 1678-1741 $0 o
400 1# $a Wunschwitz, Gottfried Daniel $c Freiherrn von $d 1678-1741 $0 o
670 $a Wikipedia $u http://cs.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Daniel_Wunschwitz
670 $a VOLF, Josef. O starých českých sběratelích knih, Praha 1937, s. 29-32.
670 $a Ottův slovník naučný, díl 26. Praha: J. Otto, 1906. s. 1076. $u http://cs.wikisource.org/wiki/Ott%C5%AFv_slovn%C3%ADk_nau%C4%8Dn%C3%BD/z_Vun%C5%A1vic
670 $a KUCHAŘOVÁ, Hedvika. Knihovna Bohumíra Daniela svobodného pána Wunschwitze. Sborník archivních prací. 2003, s. 195–226.
670 $a KLEISNER, Tomáš. Numismatik Bohumír Daniel Wunschwitzt (1678-1741). Numismatické listy. 2003, čís. 6, s. 161–166. $u http://www.academia.edu/434519/Numismatik_Bohumir_Daniel_Wunschwitz_1678-1741_
670 $a WOITSCHOVÁ, Klára. Gottfried Daniel Wunschwitz. Sběratel, heraldik a genealog. Praha : Národní archiv, 2011. 306 s.
670 $a URFUS, Valentin. Bohumír Daniel z Wunschwitz, genealog české šlechty v prvé polovině 18. století. (K psychosociálnímu profilu barokní společnosti). In: Pocta Janu Janákovi. Předsedovi Matice moravské, profesoru Masarykovy univerzity věnují k sedmdesátinám jeho přátelé a žáci. Brno, Matice moravská 2002, s. 405-412.
670 $a MAŠEK, P. Šlechtické rody... II. Praha 2010.
670 $a MAŠEK, P. Zámecká knihovna Mimoň - v tisku.
678 0# $a Narozen 1678, zemřel 25. 6. 1741 v Praze. Šlechtic z rodu Wunschwitzů (Vunšviců) původem z Míšně. Otec - Matyáš Bohumír Wunschwitz (1632-1695). Vysoký stavovský úředník. Spisovatel, genealog, heraldik a bibliofil. -- Hospodařil na panství Poběžovice, ke kterým v roce 1713 přikoupil statky Dolní Krušec a Rapotice od tchána Jana Jiřího Schumana. Byl dvakrát ženatý (první žena Marie Františkarozená Schumanová,1695–1720) a dospělosti se dožili čtyři jeho dcery a dva synové. -- V letech 1698-1703 podnikl kavalírskou cestu po Evropě (v letech 1699 a1700 byl vLyonu av Paříži, vroce 1701 vŘímě av letech 1702–1704 v Benátkách, odkud se ještě roku 1703 vrátil do Říma).
680 $a Charakteristika knižní sbírky: $i Bibliofil. Jeho rozsáhlá knihovna je rozptýlena, velká část je součástí Knihovny Národního Muzea, ale stopy nacházíme v mnoha dalších sbírkách: v Knihovně NM (ca 567 sv.), ve Strahovské knihovně premonstrátů a v Národní knihovně ČR (dostaly se přes Putzlacherovu knihovnu do fondu Pražské lobkowiczké knihovny), ve fondech zámeckých knihoven - např. zámecké knihovny Křivoklát, Mimoň aj. $5 CZ-PrLNM
680 $a Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: $i Rukopisná exlibris (datovaná) spolu s akviziční poznámkou (místo, datum, popř. od koho). -- Heraldické iniciálové supralibros ( jelen ve výskoku) na přední desce s písmeny "G.D.B.D.W." a na zadní desce stylizovaná písmena "DGW" v oválné kartuši s korunkou a datací).
680 $a Lokace knižní sbírky: $5 CZ-PrLNM $5 CZ-PrNK $5 Strahovská knihovna premonstrátů v Praze $5 ABE402
680 $a Charakteristika dokumentární sbírky: $i Wunschwitz velkou část svého života soustředil na sbírání, ať už se jednalo o mince a grafiky a o sbírky heraldické a genealogické, které odkázal stavům. Wunschitzova genealogická a heraldická sbírka patří dodnes k nejdůležitějším svého druhu chovaných v Národním archivu. $5 CZ-PrLNM
680 $a Charakteristika umělecké sbírky $i Národní galerie vrátila dědicům Jindřicha Waldese portrét Bohumíra Daniela Wunschwitze malovaný roku 1740 Janem Václavem Spitzerem (1711–1773). Portrét - Wunschwitz jako vzdělanec v knihovně před svazky knih, doplněnými v dolní otevřené skříni složenými písemnostmi, což má oboje patrněbýt jeho slavná genealogická sbírka. Na skříni namalovaný trojúhelník, pentagram a hexagramskládají základní triádu hermetických symbolů, narážku na Wunschwitzovy zájmy alchymistické, doložené souborem traktátů, který pro něj sestavil Jan František Zinneburk. Blíže viz Kleisner, T. Numismatik Bohumír Daniel Wunschwitzt (1678-1741). Numismatické listy. 2003, čís. 6, s. 161–166.
856 4# $y Wunschwitz (rod), svobodní páni $u http://provenio.net/authorities/48317 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F37082&rootDirectory=72419#!?file=275091 $y Rukopisné exlibris jako podpis (většinou na titulním istě) - ukázka.
856 4# $y Wunschwitz, Matyáš Bohumír, svobodný pán, 1632-1695 $u http://provenio.net/authorities/35392 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F37082&rootDirectory=72419#!?file=275092 $y Rukopisné exlibriis (většinou na předním přídeští) - ukázka.
856 4# $y Dobner, Gelasius, 1719-1790 $u http://provenio.net/authorities/33996 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F37082&rootDirectory=72419#!?file=275093 $y Akviziční poznámka (pravidelně na zadním přídeští) - ukázka.
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F37082&rootDirectory=72419#!?file=275094 $y První část Wunschwitzova heraldicko-iiniciálového supralbros (přední deska knihy) - ukázka.
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F37082&rootDirectory=72419#!?file=275095 $y Druhá část supralibros (stylizovaná písmena s datací) - ukázka.
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F37082&rootDirectory=72419#!?file=275096 $y Vpisek "Ex libris Godefridi Danielis Baronis de Wunschwitz Domini in Ronsperg, Wasserau, Bernstain, ad Sylvam, ac Inferiore et Medio Kernsaltz An. 1725". Zámecké knihovny.
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F37082&rootDirectory=72419#!?file=275097 $y Supralibros s monogramem "G D F V W" (=Godfried Daniel Freiherr von Wunschwitz). Zámecké knihovny.
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F37082&rootDirectory=72419#!?file=275098 $y Vpisek "Ex libris Godefridi Danielis Liberi Baronis de Wunschwitz An. 1706". Zámecké knihovny.
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F37082&rootDirectory=72419#!?file=275099 $y Vpisek "Gottfried Daniel Freyherr Von Wunschwitz 1706". Zámecké knihovny.
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F37082&rootDirectory=72419#!?file=275100 $y Heraldické exlibris s textem "FREYHERRN VON WUNSCHWITZ". Ze sbírky KNM5.
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F37082&rootDirectory=72419#!?file=275101 $y Heraldické exlibris s textem "FREYHERRN VON WUNSCHWITZ". Ze sbírky KNM5.
856 4# $y SOUVISEJÍCÍ BIBLIOGRAFICKÉ ZÁZNAMY KNIH Z NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR $d http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000243&local_base=STT
856 4# $y SOUVISEJÍCÍ BIBLIOGRAFICKÉ ZÁZNAMY KNIH - STRAHOVSKÁ KNIHOVNA $d http://knihovna.strahovskyklaster.cz/knihovna.asp?lang=1
998 $a jaka
Processing history
Permanent link