Francev, Vladimir Andrejevič, 1867-1942

Francev, Vladimir Andrejevič, 1867-1942

Francev, Vladimir Andrejevič, 1867-1942
See: Francev, Volodimir Andrejevič, 1867-1942
See: Francev, V. A., 1867-1942
...
Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 pra3248330
3 CZ-PrLNM
5 20210114144730.6
8 000622|n|acnnnaabn n a|a
40 ## $a ABH303 $b cze
46 $f 1867 $g 1942
100 1# $a Francev, Vladimir Andrejevič, $d 1867-1942
368 $a měšťanské knihovny
370 $a Modlin $c Rusko $b Praha $c Česká republika
374 $a slavisté
374 $a pedagogové
375 $a muž
400 1# $a Francev, V. A., $d 1867-1942 $0 o
400 1# $a Francev, Volodimir Andrejevič, $d 1867-1942 $0 o
670 $a Literární archiv Památníku národního písemnictví $u http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/378-francev-vladimir-andrejevic/
670 $a Národní autority ČR $u http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000007787&local_base=AUT
670 $a BOČKOVÁ, Helena. Francev Vladimir Andrejevič. In Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska I. 1. vyd. Praha: Etnologický ústav AV ČR a Ústav evropské etnologie FF MU, 2007. s. 54.
678 0# $a Narozen 6.4.1867 v Modlinu (bývalý SSSR), zemřel 19.3.1942 v Praze. Univerzitní profesor, slavista, editor korespondence J. Dobrovského a P.J. Šafaříka. ydal mnoho monografií i článků na téma česko-ruských literárních vztahů.
680 $a Charakteristika knižní sbírky: $i Knihovna NM přijala v letech 1922, 1927 a 1928 jeho dary knih v celkovém součtu 305 svazků. Tematicky se jedná zejména o díla z oboru slovanské historie, literatury a jazyka. Tomu odpovídá i jazykový profil darů, kde převažují knihy v ruštině a polštině. Soubor z r.1927 obsahuje větší množství knih o ruské revoluci a komunismu. Zajímavé je, že profesor Francev pro Knihovnu Národního muzea zprostředkovával nákupy knih. Poprvé kupuje knihy ve Varšavě 20.4.1922 (57 knih za 1010,20 Kč). Dále zprostředkoval koupi 20 knih od pana Fruchtmanna z Varšavy (5.5.1922) a dalších 62 knih koupil ve Varšavě on sám (6.5.1922). -- V r.1924 zachycuje přírůstková kniha dar 9 svazků slovanské literatury. $5 CZ-PrLNM
680 $a Charakteristika dokumentární sbírky: $i KNM, Přírůstková kniha 1922, 1927-1928. -- KNM, Kniha darů 1910–1914. -- KNM, Přírůstková kniha 1924. $5 CZ-PrLNM
680 $a Charakteristika dokumentární sbírky: $i Osobní fond v rozsahu 33 kartónů, 1825-1940. -- Doklady a) vlastní: b) cizí. -- Korespondence a) přijatá (K. D. Balmont, I. A. Bunin, V. Jagić, A. Jirásek, J. F. Karskij, B. M. Ljapunov, Z. Nejedlý, V. I. Srezněvskij, M. V. Šachmatov): b) cizí.-- Rukopisy a) vlastní (studie a přípravné práce k edicím, bibliografický materiál a excerpta z oblasti srovnávací slavistiky, překlady): b) cizí. -- Tisky.-- Výstřižky. -- Fotografie. -- Varia. Zpracováno ve 2. stupni evidence - M. Zahradníková: Vladimír Andrejevič Francev, Praha 1995, edice inv. č. 482. $5 Literární archiv Památníku národního písemnictví v Praze
909 $a CZ
998 $a veverka, jaka $b jaka
Processing history
Permanent link